Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop ideologicznemu neokolonializmowi. Międzynarodowa koalicja przeciwko umowie Unii Europejskiej i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Data publikacji: 23.11.2021

Adobe Stock

· Unia Europejska zamierza podpisać nową umowę partnerską z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS).

· Porozumienie ma zrzeszać większość członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ i regulować zajmowanie jednolitych stanowisk w sprawach wchodzących w zakres porozumienia.

· Stworzenie takiego bloku może umożliwić przyjmowanie ideologicznych postulatów na forum ONZ w formie postanowień wiążących także Polskę.

· Podpisaniu porozumienia sprzeciwia się koalicja organizacji pozarządowych z Europy i USA.

· Na stronie stopideologicalneocolonialism.org można podpisywać apel o odrzucenie umowy.

PODPISZ APEL - LINK

Partnerstwo OACPS-UE oprócz państw członkowskich Unii, obejmuje także 79 krajów obszaru Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W sumie jest to 106 państw, co stanowi większość bezwzględną w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Obecnie stosunki między Unią a OACPS reguluje układ z Kotonu skupiający się na kwestiach gospodarczych. Nowa umowa ma obowiązywać przez okres 20 lat i ingerować sferę kulturalną, prawną i zdrowotną.

Wdrożenie porozumienia będzie oznaczało przyjęcie przez sygnatariuszy ideologicznych postulatów, sprzecznych z porządkiem prawnym wielu krajów. Już preambuła podkreśla konieczność uznania „tożsamości genderowej” za czynnik niezbędny do zrównoważonego rozwoju. Umowa zobowiązuje także do systematycznego promowania perspektywy gender i wprowadzania „równości genderowej” na wszystkich szczeblach polityki prowadzonej przez państwa i Unię Europejską oraz uwzględniania jej w krajowych konstytucjach. Termin ten występuje tylko w jednym akcie międzynarodowym – Konwencji stambulskiej, której nie przyjęło do tej pory 13 państw Rady Europy. Porozumienie zakłada też przyjęcie narracji uwzględniającej istnienie domniemanego „głęboko zakorzenionego uprzedzenia opartego o gender”.

Ponadto, umowa zawiera zobowiązanie do wspierania „koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz „planowania rodziny”. W dokumencie nie zostały jednak podane definicje tych pojęć, co stwarza szerokie pole do ich interpretacji. Co więcej, pod określeniem „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, umieszczany bywa zwykle postulat promowania aborcji.

Instytut Ordo Iuris, wraz z organizacjami pozarządowymi z USA, Włoch, Holandii i Tanzanii, przygotował oświadczenie z apelem o odrzucenie porozumienia. Apel można podpisywać na stronie stopideologicalneocolonialism.org.

- Ta umowa, chociaż nie mówi się o niej zbyt wiele, stanowi istotną część międzynarodowego porządku prawnego. Porozumienie próbuje przemycić wiele kontrowersyjnych, radykalnych terminów, takich jak prawa seksualne i reprodukcyjne, a także obowiązek promowania perspektywy gender. Koncepcje te są podważane na gruncie sprzeczności z podstawowymi biologicznymi pojęciami, nie tylko przez kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ale także przez znaczną część Europy - podkreślił Patryk Miernowski, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

29.02.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Nowym Targu i Rzeszowie

Przed nami kolejne spotkania z mec. Jerzym Kwaśniewskim. Wydarzenia odbędą się w Nowym Targu (6 marca) i Rzeszowie (7 marca). Spotkania noszą tytuł "Europejski rozbiór Polski".

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.02.2024

Szpital w Oleśnicy zabija setki dzieci rocznie. Za chwilę będzie to możliwe w całym kraju?

3 lata od przełomowego wyroku TK – wskutek zaniechań władzy i ogromnych braków w promocji kultury życia – znaleźliśmy się w sytuacji, w której w jednym tylko szpitalu w Polsce w 2023 roku zabito aż 144 dzieci. U wielu z nich nie było najmniejszego podejrzenia żadnej choroby.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.02.2024

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej