fbpx Światowa Organizacja Zdrowia potrzebuje reformy – analiza Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Światowa Organizacja Zdrowia potrzebuje reformy – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 08.05.2020

Adobe Stock

Kryzys związany z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 unaocznił wiele trudności, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa. Pokazał także problemy związane z działalnością Światowej Organizacji Zdrowia. WHO zwlekała bowiem z podawaniem informacji na temat koronawirusa oraz z dokonaniem jednoznacznej oceny zagrożenia, co poskutkowało szybszym rozprzestrzenianiem się choroby. Organizacja, która od lat, oprócz ochrony zdrowia, zajmuje się także realizowaniem radykalnych postulatów ideologicznych, nie zrezygnowała z tego w czasie pandemii. Do priorytetów WHO wciąż należy dbanie o „prawa reprodukcyjne i seksualne”, w tym o dostęp do aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat działań Światowej Organizacji Zdrowia.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

PODPISZ PETYCJĘ Z APELEM O SPRZECIW WOBEC DZIAŁAŃ WHO - LINK

Obecna pandemia podważyła zaufanie wielu ludzi do międzynarodowych gremiów, w tym do WHO. Organizacja ta popełniła bowiem liczne błędy, takie jak opóźnienia w informowaniu o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Początkowo, Organizacja podawała nawet, że SARS-CoV-2 nie może się przenosić z człowieka na człowieka. Uniemożliwiło to odpowiednio wczesne wstrzymanie połączeń z Chinami, a co za tym idzie, ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia ma w swojej historii wiele pozytywnych działań. Odnosiła sukcesy w walce z niezwykle groźnymi chorobami zakaźnymi, jak gruźlica czy cholera, a także doprowadziła do całkowitego zwalczenia ospy prawdziwej. Jednak wiele przejawów aktywności WHO, podejmowanej w ostatnich latach, ma głębokie podłoże ideologiczne. Organizacja podejmuje działania takie jak nieuprawnione łączenie zdrowia z szerszą kategorią tzw. „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, do których zalicza się aborcję. WHO forsuje również niezwykle kontrowersyjne i wulgarne standardy edukacji seksualnej. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może to zjawisko jeszcze pogłębić – szczególnie w kontekście wydawanych przez to gremium decyzji, zgodnie z którymi jednym z priorytetów w walce z tym kryzysem i jego skutkami jest ochrona „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, w tym dostępu do aborcji.

Funkcjonowanie WHO wymaga daleko idącej reformy, tak by jej działania odpowiadały na rzeczywiste potrzeby ludności państw, które odprowadzają składki do budżetu tej agendy. Odpowiedzią na wspomniane problemy mogłoby być zwiększenie kontroli krajów członkowskich nad celowością ponoszonych przez WHO wydatków. Istotne znaczenie miałoby również wycofanie programów godzących w ustalenia podjęte na forum międzynarodowym oraz w fundamentalne prawa człowieka. W przeciwnym razie, do Stanów Zjednoczonych, które zapowiedziały obcięcie funduszy przekazywanych Światowej Organizacji Zdrowia, dołączyć mogą inne kraje, co może utrudnić skuteczne realizowanie również tej niekwestionowanie pozytywnej, skoncentrowanej na zwalczaniu chorób, misji WHO.

„Historia Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, że działania podejmowane przez tę instytucję mogły być powszechne i skuteczne jedynie wtedy, kiedy respektowały interesy i poglądy wszystkich uczestniczących stron – szanowały interesy gospodarcze i kulturę krajów członkowskich. W chwili obecnej, aby WHO mogło uporać się z kryzysem zaufania, kluczowe dla tej instytucji wydaje się umożliwienie większej kontroli państw członkowskich w wymiarze realizacji celów i sposobu wydatkowania funduszy oraz poprawa komunikacji z ich społeczeństwami” – komentuje Filip Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

„Zaniepokojenie budzi zwłaszcza forsowanie przez WHO skrajnie ideologicznych postulatów. Chodzi o promowanie konceptu tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, w czym mieści się postulat obniżenia standardu ludzkiego życia i zwiększenie dostępności aborcji. W tym względzie, intencje WHO są zupełnie jasne, a współpraca ze znaną amerykańską siecią klinik aborcyjnych współfinansującą działania WHO jedynie to potwierdza. Kolejnym problemem są wytyczne WHO dotyczące agresywnej i wulgarnej edukacji seksualnej dzieci” – podkreśla mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

17.05.2022

Ordo Iuris monitoruje przestrzeganie prawa w polskich szpitalach

· Instytut Ordo Iuris skierował do kilkuset szpitali wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczącej liczby aborcji wykonywanych w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego.

· Doniesienia medialne sugerują, że, w związku z wojną na Ukrainie, w Polsce mogła wzrosnąć liczba aborcji przeprowadzanych na podstawie tej przesłanki.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.05.2022

Trybunał w Strasburgu: skazanie lekarza za udzielanie porad, jak popełnić samobójstwo, jest zgodne z prawem

· Trybunał w Strasburgu oddalił skargę duńskiego lekarza, który udzielał porad, w jaki sposób odebrać sobie życie.  

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

Światowe Zgromadzenie Zdrowia może poszerzyć kompetencje WHO

· Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

· Projektowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie kompetencji WHO w zakresie globalnego zarządzania pandemicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

W obronie suwerenności Polski. Apel do premiera w sprawie „międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

· Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

Czytaj Więcej