Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trybunał w Strasburgu odrzuca kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce

Data publikacji: 09.06.2023

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny odrzucił serię skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce, obowiązujący od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

· Skarżące twierdziły, że ochrona życia niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych stanowi formę tortury oraz narusza ich prawo do prywatności.

· Trybunał wykazał, że nie wyjaśniły one, w jaki konkretnie sposób zostały pokrzywdzone tym zakazem, skoro większość z nich nawet nie była w ciąży.

· W sumie do ETPC wpłynęło około 1000 skarg w tego typu sprawach. Jak dotąd Trybunał nie uwzględnił ani jednej.

· Instytut Ordo Iuris systematycznie przystępuje do postępowań w tych sprawach jako przyjaciel sądu, występując w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych.

W 2020 r., po latach starań polskich środowisk pro life z Instytutem Ordo Iuris na czele, doszło do delegalizacji aborcji eugenicznej.  Był to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, (K 1/20) stwierdzającego, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy aborcyjnej, dopuszczający uśmiercenie nienarodzonego dziecka z powodu jego „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia” lub „nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”, jest niezgodny z konstytucyjnym prawem każdego człowieka do życia.

Od tego czasu do dzisiaj, grupa około 1000 kobiet, w dużej mierze przedstawicielek lewicowych środowisk feministycznych, złożyła skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem skarżących, ochrona życia niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz zakaz tortur (art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Instytut Ordo Iuris systematycznie przystępuje do postępowań w tych sprawach, występując jako przyjaciel sądu (np. tutaj i tutaj). W przedkładanych opiniach prawnych, Instytut wskazuje, że dzieci nienarodzone mają prawo do życia zagwarantowane przez art. 2 Konwencji. Oprócz tego, Ordo Iuris przywołuje orzecznictwo samego Trybunału, który jak dotąd systematycznie podkreślał, że z art. 8 Konwencji nie wynika prawo do aborcji. 

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niedopuszczalne 8 skarg kobiet sporządzonych na tym samym szablonie przygotowanym przez Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA). Jest to organizacja pozarządową działającą na rzecz pozbawienia dzieci nienarodzonych prawa do życia i legalizacji aborcji na żądanie.

Z ośmiu skarżących, sześć w ogóle nie było w ciąży, a jedynie powoływały się one na „stres, strach, upokorzenie” wywołane delegalizacją aborcji eugenicznej w 2020 r. Pozostałe dwie skarżące były w ciąży, ale – jak same przyznawały w skargach – ich nienarodzone dzieci były zdrowe, więc nie planowały aborcji.

- Trybunał w Strasburgu nie mógł orzec inaczej, skargi były oczywiście niedopuszczalne w świetle art. 34 i 35 Konwencji. Skarżące zapomniały, że ETPC nie jest swego rodzaju sądem konstytucyjnym, kontrolującym zgodność prawa krajowego z Konwencją, a sądem faktu, który zajmuje się skargami na konkretne naruszenie praw konwencyjnych doznane przez konkretne osoby. W tym przypadku zaś skarżące, które nawet nie zamierzały poddać się aborcji eugenicznej, próbowały niejako „zaskarżyć” do ETPC polską ustawę regulującą kwestie ochrony życia, co jest niedozwolone – podkreśliła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

Postanowienie ETPC z 8 czerwca 2023 r. w sprawie A.M. i inni przeciwko Polsce.

Wspieram
Ochrona życia

27.09.2023

Jak zachodzące przemiany kulturowe wpływają na ocenę moralną i przyzwolenie dla eutanazji w Polsce?

Problem eutanazji jeszcze nie jest szeroko dyskutowany w Polsce. Jest to jednak temat, którego rzetelne przedstawienie opinii publicznej jest szczególnie istotne, także z tego względu, iż wielokrotnie procedura uśmiercania pacjenta na jego prośbę mylona jest z zaprzestaniem uporczywej terapii.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.09.2023

Udogodnienia dla koncernów farmaceutycznych. Wniosek KE w sprawie wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego

· Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący substancji pochodzenia ludzkiego – „SoHo”, którego pierwsze czytanie miało miejsce 12 września.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej