Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Data publikacji: 30.04.2021

Ordo Iuris

Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny. Konferencję zorganizował Instytut Ordo Iuris wraz z koalicją organizacji społecznych z regionu Trójmorza.

Deklaracja Konsensusu Genewskiego została podpisana 22 października 2020 r. Dokument powstał z inicjatywy Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych i sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo oraz sekretarza zdrowia i opieki społecznej Alexa Azara (poparcie dla Deklaracji wycofał później prezydent Joe Biden). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 30 państw.

Ostatnia konferencja miała na celu ponowne wyrażenie poparcia dla Deklaracji. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządów Słowacji (Milan Krajniak – minister pracy), Brazylii (Angela Gandra – sekretarz w Ministerstwie Rodziny i Praw Człowieka) i Polski (Paweł Jabłoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych). W spotkaniu uczestniczyli także posłowie do parlamentów Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz delegaci organizacji pozarządowych z Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji. Głos zabrała również Valerie Huber – były specjalny przedstawiciel USA ds. zdrowia kobiet na świecie (w administracji Donalda Trumpa).

„Jestem ogromnie dumny, że Polska znalazła się w gronie sygnatariuszy Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Wraz z tak licznym gronem innych krajów wspólnie bronimy najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie. Jak podkreśliliśmy w Deklaracji, każda jednostka ludzka ma własne prawo do życia. Jest to prawo absolutnie podstawowe, bez którego nie może istnieć żadne inne prawo” – podkreślił Paweł Jabłoński.

„Brazylia bardzo mocno popiera Deklarację Konsensusu Genewskiego. Jesteśmy ogromnie zobowiązani do ochrony życia ludzkiego, ponieważ nasze państwo powstało na fundamencie uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Chcemy chronić prawo do życia jako podstawowe ludzkie prawo, bez którego żadne inne prawo nie ma racji bytu” – zaznaczyła Angela Gandra

„Deklaracja Konsensusu Genewskiego podkreśla standardy, które są już gwarantowane w wielu dokumentach międzynarodowych - kobiety i mężczyźni powinni cieszyć się równymi prawami na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej, wkład kobiet w społeczeństwo ma ogromną wartość, rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa, macierzyństwo i dzieciństwo zasługują na specjalną opiekę i poparcie, zaś życie ludzkie powinno być chronione na każdym etapie rozwoju” – nadmienił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.02.2024

Przełomowy krok Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny

O tym odważnym kroku myśleliśmy od dawna. Obserwowaliśmy skuteczne organizacje konserwatywne zza oceanu oraz… analizowaliśmy metody działania lewicowych środowisk, łączących zdolności analityczne z silnym zapleczem społecznym i strukturami terenowymi.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.02.2024

Szpital w Oleśnicy zabija setki dzieci rocznie. Za chwilę będzie to możliwe w całym kraju?

3 lata od przełomowego wyroku TK – wskutek zaniechań władzy i ogromnych braków w promocji kultury życia – znaleźliśmy się w sytuacji, w której w jednym tylko szpitalu w Polsce w 2023 roku zabito aż 144 dzieci. U wielu z nich nie było najmniejszego podejrzenia żadnej choroby.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.02.2024

Urodziła dziecko, które miało być martwe. Prokuratura w Lublinie przejmuje sprawę

· Do wydziału do spraw błędów medycznych Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła sprawa kobiety z Lubartowa, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej