fbpx Deklaracja uczestników Konferencji Roboczej o Konwencji o Prawach Rodziny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Deklaracja uczestników Konferencji Roboczej o Konwencji o Prawach Rodziny

Data publikacji: 01.03.2019

Ordo Iuris

My, przedstawiciele różnych kultur, narodowości i historycznych doświadczeń, uczestniczący w Roboczej Konferencji poświęconej pracy nad projektem Konwencji o Prawach Rodziny, odbywającej się w Warszawie w dniach 28 lutego do 1 marca 2019 r., potwierdzając zasady i wartości zapisane w przygotowanym projekcie, niniejszym deklarujemy, iż:

 

I.

Potwierdzamy, że rodzina jest największą wartością oraz fundamentem cywilizacji pokoju i dobrobytu. Rodzina jest najważniejszą i podstawową jednostką społeczeństwa. Wierzymy, że rodzina oparta na małżeństwie, rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety, zapewnia najlepszą ochronę oraz integralny rozwój wszystkich jej członków.

II.

Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie praw rodziny jest najlepszą drogą i najskuteczniejszym sposobem dla zapewnienia fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego i społecznego dobrostanu jednostki i wszystkich ludzkich wspólnot. Rodzina oparta na małżeństwie jest źródłem nowego życia, środowiskiem chroniącym pełny i harmonijny rozwój osobowości dziecka oraz jest pierwszą i najważniejszą szkołą wartości dla wychowujących się w niej dzieci.

III.

Uznajemy, że w wielu regionach świata pojęcie rodziny jest podważane, a społeczne funkcje rodziny i małżeństwa są lekceważone.

Z niepokojem odnotowujemy wykorzystywanie środków prawnych w celu zniszczenia życia rodzinnego, w tym podważania prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami i nadmiernej ingerencji państwa w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, wykorzystanie instytucji publicznych dla ideologicznej indoktrynacji, brak poszanowania dla godności ludzkiej na najwcześniejszym etapie życia i narastającego braku szacunku dla poczętego ludzkiego życia.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że w ciągu ostatnich dekad naturalna rola rodziny oraz wzajemne zobowiązania jej członków są systematycznie podważane, tożsamość małżeństwa kwestionowana, a jej podstawowe struktury, najskuteczniej chroniące przed przemocą, osłabiane.

 

Mając powyższe na uwadze, niniejszym deklarujemy naszą gotowość do:

 

  • zachęcania wszystkich rządów i piastunów władzy publicznej, krajowych i międzynarodowych, do przyjęcia polityk i rozwiązań prawnych wspierających prawa i wolności rodziców, małżonków i dzieci w celu wzmocnienia naturalnych instytucji rodziny i małżeństwa;
  • zachęcania rządów do wypowiedzenia międzynarodowych traktatów, które podważają i osłabiają naturalne instytucje rodziny i małżeństwa;
  • zwiększania wysiłków, aby zachęcić obywateli i funkcjonariuszy publicznych do obrony i wzmocnienia naturalnych instytucji rodziny i małżeństwa.

 

My, niżej podpisany, wierzymy że przyszłość świata zależy od właściwie funkcjonujących rodzin opartych o małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny.

Ignacio Arsuaga (Hiszpania -  President Citizen Go)

Tomislav Cunovic (Chorwacja - Vice President Vigilare Foundation)

Gyõzõ Czettele (Węgry - European Family Science Society)

Dragan Dagić (Bośnia i Hercegowina - Foundation For Life)

Jan Gregor (Czechy - Aliance pro rodinu)

Marek Jurek (Polska - Prawica Rzeczypospolitej)

Joanna Krupska (Polska - Związek Dużych Rodzin 3Plus)

Jerzy Kwaśniewski (Polska - Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

Marian Piłka (Polska - Prawica Rzeczypospolitej)

Kazimierz Przeszowski (Polska - Centrum Życia i Rodziny)

Grégor Puppinck (Francja - European Centre for Law and Justice)

Andrej Ralbovsky (Słowacja - Nadácia Slovakia Christiana)

Abp Zbigniew Stankiewicz (Łotwa - katolicki Metropolita Ryski)

Aleksander Stralcou-Karwacki (Białoruś - Pro Baltia Christiana et Latina Foedus)

Jan–Aage Torp (Norwegia - Kristen Koalisjon Norge)

Pavel Vilcek (Słowacja - Slovensky Dohour za Rodinu)

Varro Vooglaid (Estonia - Foundation for the Protection of Family and Tradition)

Pastor dr Mateusz Wichary (Polska - Przewodniczący Kościoła Chrześcijan Baptystów RP)

Dr Tymoteusz Zych (Polska - Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

 

Wspieram

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

Czytaj Więcej