fbpx Dzieci pozostaną z rodzicami. Postanowienie sądu w przeddzień Dnia Dziecka | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dzieci pozostaną z rodzicami. Postanowienie sądu w przeddzień Dnia Dziecka

Data publikacji: 31.05.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tym, aby nie umieszczać w pieczy zastępczej trójki dzieci, w tym dwojga niepełnosprawnych.

· Wcześniej małoletnim groziło odseparowanie od rodziców.

· Rodzinę reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu sądu rodzinnego przez kuratora nadzorującego wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wobec rodziców padły zarzuty dotyczące zaniedbań w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego i edukacyjnego dzieci, zaniedbań higienicznych oraz warunków mieszkaniowych. W związku z tym, sąd zdecydował o umieszczeniu trójki dzieci w niespokrewnionej pieczy zastępczej, do czego ostatecznie nie doszło.

 

Od czasu wydania pierwszego orzeczenia, rodzice pracowali nad swoją sytuacją życiową. Poprawili warunki mieszkaniowe oraz podnieśli kompetencje wychowawcze, stosując się do zaleceń kuratora.  Z uwagi na to, że część dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ich matka poświęciła się opiece nad synami. Ciężar utrzymywania rodziny przejął w pełni ojciec dzieci. Pełnomocnicy rodziców wskazali również, że podejmując decyzję o umieszczeniu trójki rodzeństwa w pieczy zastępczej, pominięto fakt silnej więzi emocjonalnej między rodzicami a małoletnimi. 

 

W marcu, dzięki interwencji prawników Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, zostało uchylone postanowienie o umieszczeniu dzieci w pieczy na czas trwającego postępowania. Stało się to zanim dzieci zostały odebrane. Dzisiaj sąd zdecydował, że nie ma podstaw do tego, aby dokonać zmian zarządzeń opiekuńczych wobec rodziców. W ustnych motywach sąd wskazał, że uczestnicy wykonali niewątpliwie pracę nad poprawą sytuacji rodzinnej. Zmianie na lepsze uległa sytuacja mieszkaniowa oraz zostały podjęte starania w celu zmiany szkoły dla dwójki niepełnosprawnych dzieci na lepiej odpowiadającą ich specjalnym potrzebą.

 

„Umieszczenie małoletnich dzieci w pieczy zastępczej powinno być ostatecznością jako najbardziej drastyczna form ingerencji we władzę rodzicielską. Decyzja o odebraniu dzieci nie może być podejmowana pochopnie. Niezmiernie cieszy, że w tej sprawie udało się zapobiec traumie dzieci związanej z rozłąką z rodzicami, zanim doszło do rozdzielenia rodziny” – wskazuje adw. Magdalena Majkowska z zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolność Sumienia

06.07.2022

Ordo Iuris w obronie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych

· Naczelny Sąd Aptekarski uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie wymierzające karę nagany farmaceutce, która odmówiła sprzedaży tabletek wczesnoporonnych EllaOne.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej

Rafał Dorosiński: Musimy zapobiec tragedii

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

WIĘCEJ W KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

Czytaj Więcej