Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dziewięcioro dzieci wraca do matki

Data publikacji: 17.08.2021

Adobe Stock

• Sąd Rejonowy w Głogowie zmienił postanowienie w trybie zabezpieczenia w sprawie odebrania matce dziewięciorga dzieci.

• Dzieci umieszczono w domu dziecka po wniosku kuratora.

• Sytuację rodzinną pozytywnie ocenili jednak pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele miasta, służby zdrowia i Policji.

• Sąd przychylił się do wniosku o zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej złożonego przez Instytut Ordo Iuris w imieniu matki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

„W tej sprawie nie powinno w naszej ocenie w ogóle dojść do odebrania dzieci matce. Rodzina została brutalnie rozdzielona wyłącznie ze względu na jednostronną ocenę sprawy na podstawie opinii kuratora zawodowego nadzorującego wykonywanie władzy rodzicielskiej. Decyzja ta była zdecydowanie przedwczesna, dodatkowo Sąd długo zwlekał ze zmianą swojej decyzji. Zwlekanie z decyzją o powrocie dzieci, w sytuacji gdy wcześniejsza decyzja o ich odebraniu zapada bardzo szybko, powoduje wiele dramatów rodzinnych, co uderza przede wszystkim w dzieci.” – podkreśliła adw. Magdalena Majkowska z Ordo Iuris.

Odosobniona opinia kuratora

Przyczyną umieszczenia dzieci w domu dziecka były twierdzenia kuratora, że matka, rzekomo, nie radzi sobie z wychowaniem małoletnich. Kurator zawnioskował o to po około 4 miesiącach prowadzenia nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez Ewę Bryłę, matkę dziewięciorga dzieci. Jednak z tą opinią nie zgodził się lokalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspiera matkę już od dwóch lat. W opinii pracowników GOPS, umieszczenie małoletnich dzieci w pieczy zastępczej jest dla nich niezwykle krzywdzące i naraża je na rozerwanie więzów rodzinnych z matką, a nie było ku temu podstaw, aby tak uczynić. Postanowienie, zgodnie z którym dziewięcioro dzieci pozostawało odseparowanych od matki, było w mocy od kwietnia.

Zdaniem prawników Instytutu Ordo Iuris, decyzja sądu została wydana przedwcześnie i bez właściwego rozważenia całokształtu sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich dzieci. Asystent współpracujący z rodziną i pracownicy GOPS, którzy zdecydowanie dłużej znali sytuację rodziny i nie dopatrzyli się rażących nieprawidłowości. Dzieci były zachęcane do nauki, odrabiania zadań domowych oraz uczone dobrego zachowania. Współpraca z asystentem rodziny przebiegała prawidłowo a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z matką pracował nad małymi nieprawidłowościami i planami pracy, jednak w ich opinii nie było wskazań do odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Matka cały czas wyraża chęć współpracy z asystentem rodziny oraz kuratorem.

Co prawda, w rodzinie istniał problem z wywiązywaniem się przez małoletnich z obowiązku szkolnego na co zwracała uwagę szkoła, natomiast pozostawało to przedmiotem pracy asystenta rodziny i pracowników socjalnych, którzy we współpracy z matką starali się zniwelować pojawiające się trudności. Kierownik GOPS w Gaworzycach podkreślał, że Ośrodek w trakcie długotrwałej współpracy z rodziną nie zaobserwował rażących nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na podjęcie działań w kierunku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz narażenia ich na osłabienie więzi emocjonalnej. Ponadto, lekarze z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach nie stwierdzili, aby dzieci były zaniedbane i zapewniają, że małoletni mają zapewnioną należytą opiekę medyczną. Również Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach wskazywała, że nie było interwencji w domu Ewy Bryły. Nie została również wszczęta w rodzinie procedura Niebieskiej Karty oraz nie występował problem uzależnienia.

Odpowiednie warunki zapewnione przez matkę

Osoby, które były w stałym kontakcie z rodziną zwracają uwagę, że dzieci z matką są połączone bardzo silną więzią emocjonalną. Spędzają wspólnie bardzo dużo czasu, bawią się, chodzą na spacery. Kurator zawodowy przed skierowaniem wniosku o zmianę zarządzeń opiekuńczych wobec matki małoletnich nie zweryfikował w sposób rzetelny rzeczywistej sytuacji rodzinnej, nie zapoznał się wcześniej ze stanowiskiem asystenta rodziny oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jedynie wskazując, że ich współpraca z matką nie przynosiła poprawy sytuacji.

Co więcej, matka zapewnia małoletnim warunki bytowe przystosowane i adekwatne do ich rozwoju. W domu rodzinnym prawie zakończony jest remont. Odnowione zostały już pokoje dziecięce, kuchnia, przedpokój i jedna z łazienek. Zamieszkiwany przez rodzinę lokal jest wyposażony w ogrzewanie, bieżącą ciepłą wodę, elektryczność oraz podstawowe sprzęty RTV i AGD. Dzieci dysponują własnymi pokojami wyposażonymi w łóżka, biurka do nauki, miejsce zabaw i rozwijania swoich pasji. Młodsze dzieci mają dwuosobowe pokoje, a najstarsze dziecko ma swój własny pokój.

Po odebraniu dzieci, matka odbyła warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, kontynuowała też remont w domu. Dodatkowo, nawiązała współpracę z rodziną wspierającą w celu zapewnieniu pomocy dzieciom w pojawiających się trudnościach w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego.

Pozytywne rozstrzygnięcie sądu

Instytut Ordo Iuris objął panią Ewę Bryłę wsparciem prawnym. Po włączeniu się w sprawę, prawnicy złożyli wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia w trybie zabezpieczenia, na podstawie którego dzieci pierwotnie zostały odebrane na czas toczącego się postępowania w przedmiocie zmiany zarządzeń opiekuńczych wobec matki dziewięciorga dzieci. Wniosek taki złożył również Rzecznik Praw Dziecka, który przystąpił do niniejszego postępowania. Sąd Rejonowy w Głogowie przychylił się do wniosku pełnomocnika matki oraz RPD i postanowił zmienić postanowienie w tej sprawie. Dzieci będą mogły wrócić do matki. Kobieta została dodatkowo zobowiązana do ścisłej współpracy ze szkołą oraz dbałości o utrzymywanie porządku w domu i higieny małoletnich.

Postanowienie Sądu jest natychmiast wykonalne. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 22 października 2021 r.

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej