Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nie dla genderowej konwencji – międzynarodowa koalicja w obronie rodziny. Konferencja - 9.06, godz. 12:00

Data publikacji: 05.06.2020

Adobe Stock

Komisja Europejska zamierza przyjąć skrajnie ideologiczny dokument, który pod pozorem walki z przemocą uderza w rodzinę i normy społeczne. Konwencja Stambulska m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a za „źródło przemocy” uznaje tradycyjne role płciowe. Wdrożenie jej przez władze Unii Europejskiej będzie skutkować uznaniem pierwszeństwa tego aktu przed prawem krajowym, mimo że obszar przez niego regulowany leży poza kompetencjami UE. Instytut Ordo Iuris organizuje konferencję prasową online poświęconą temu tematowi. W wydarzeniu wezmą udział eksperci i liderzy organizacji prorodzinnych z wielu krajów Europy. Na stronie stopgenderconvention.org można podpisywać petycję przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji.

PODPISZ PETYCJĘ

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

Przedstawiona w Konwencji koncepcja przemocy wobec kobiet w rzeczywistości służyć ma przede wszystkim narzuceniu państwom radykalnej ideologii. Głównych źródeł przemocy upatruje ona w naturalnej strukturze społeczeństwa opartego na tradycyjnej rodzinie i uzupełniających się rolach kobiet i mężczyzn. Jednocześnie, w dokumencie całkowicie zignorowano realne przyczyny przemocy, którymi są, według badań naukowych, sytuacje rozpadu rodziny i uzależnienia. Pominięty również został wątek przemocy wobec mężczyzn, którzy także bywają ofiarami tego problemu.

Dla twórców dokumentu to rodzina jest potencjalnym źródłem opresji i krzywdy. W ten właśnie sposób uzasadniają oni głęboką ingerencję w jej autonomię. Proponowany w Konwencji model walki z przemocą oznacza jeszcze więcej uprawnień dla urzędników socjalnych, którzy, jak pokazują doświadczenia wielu państw, bardzo często ich nadużywają.

Zapisy konwencji oparte są na ideologii gender. Akt neguje znaczenie różnic wynikających z biologicznej płci i wprowadza pojęcie „płci społeczno-kulturowej”. Odwołuje się on również do koncepcji „tożsamości płciowej”, co w rozumieniu radykalnych aktywistów oznacza możliwość określania płci na podstawie subiektywnych odczuć. Konwencja uderza również w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jej autorzy domagają się bowiem wprowadzenia obowiązkowej edukacji o tzw. niestereotypowych rolach płciowych do programów nauczania na każdym szczeblu.

Przyjęcie Konwencji zapowiadają liczni przedstawiciele władz Unii Europejskiej, m.in. komisarz do spraw równości Helena Dalli. Wdrożenie dokumentu byłoby jednak wykroczeniem poza unijne kompetencje. Reguluje on bowiem w przeważającej części prawo karne materialne, które leży poza sferą działalności UE. Mimo to, w przypadku przyjęcia Konwencji, zyskałaby ona pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich. Nie będzie też możliwe częściowe stosowanie jej postanowień, jak obecnie czyni Polska. Ponadto, kraje, które nie wdrożyły dokumentu, takie jak Słowacja, Węgry czy Bułgaria, będą poddane jeszcze większej presji do jego przyjęcia.

Instytut Ordo Iuris, wraz z międzynarodową koalicją organizacji prorodzinnych, kieruje apel do władz Komisji Europejskiej o rezygnację z planów wdrożenia Konwencji. Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja „Nie dla genderowej Konwencji – międzynarodowa koalicja w obronie rodziny”. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca, online. Początek o godz. 12. Konferencję będzie można śledzić na kanale Ordo Iuris na YouTube.

„Unijni komisarze muszą dostać wyraźny sygnał, że nie ma zgody na to, by pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet wprowadzać skrajnie ideologiczne rozwiązania, mające na celu demontaż tradycyjnej rodziny. Tylko zdecydowany głos społeczeństw różnych narodów jest w stanie zatrzymać plany radykalnych środowisk dążących do zniszczenia podstawowych struktur społecznych” – skomentowała Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. 

Prelegenci konferencji:


➡ Karolina Pawłowska - Instytut Ordo Iuris
➡ Magdalena Olek - Instytut Ordo Iuris
➡ Dr Tymoteusz Zych - Instytut Ordo Iuris
➡ Párkányi Eszter - Center for Fundamental Rights
➡ Željka Markić - U ime obitelji
➡ Patrik Daniška - Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
➡ Andrej Ralbovsky - Nadácia Slovakia Christiana
➡ Ángel Manuel García Carmona - Centro Jurídico Tomás Moro
➡ Dr Leontine Bakermans - One of Us Nederland
➡ Dr Viktor Kostov - Freedom for All
➡ Alessandro Fiore - Pro Vita & Famiglia

Patronat medialny:

PCh24.pl

Christianitas

Tysol.pl

Tygodnik Katolicki Niedziela

Wspieram

Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych

· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.01.2022

Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej – konferencja naukowa

· Wraz ze wzrostem skali przestępczości internetowej, zwiększa się też potrzeba jej skutecznego ścigania.

· Temu tematowi poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris oraz Fundację Edukacja do Wartości.

· Prelegenci przedstawili doświadczenia różnych podmiotów w walce z cyberprzestępczością oraz propozycje rozwiązań prawnych, które ułatwią jej przeciwdziałanie.

Czytaj Więcej
Edukacja

18.01.2022

Jak skutecznie walczyć z przestępczością internetową - konferencja naukowa

· Problem cyberprzestępczości wzrasta wraz z rozwojem Internetu

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej