Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris interweniuje w Strasburgu w obronie tożsamości małżeństwa

Data publikacji: 23.08.2021

Adobe Stock

• Dwie Bułgarki złożyły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko własnemu państwu, którego władzę odmówiły zarejestrowania ich „małżeństwa” zawartego w Wielkiej Brytanii.

• Decyzja została utrzymana przez sądy w Bułgarii, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wskazał, że za małżeństwo może być uznane wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.

• Instytut Ordo Iuris złożył w Trybunale opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

• Prawnicy podkreślili, że państwa członkowskie UE nie muszą uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Potwierdzają to też orzeczenia sądów z różnych krajów.

Po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, Darina Kollova i Lillia Babulkova, wniosły skargę do ETPC. Kobiety skorzystały z pomocy prawnej Deystwie (Действие) - bułgarskiej organizacji LGBT Zarzuciły one Bułgarii naruszenie ich prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz prawa do niedyskryminacji.

Instytut Ordo Iuris wystąpił do Przewodniczącego IV Sekcji ETPC z wnioskiem o zgodę na przystąpienie do postępowania w charakterze przyjaciela sądu. Po uzyskaniu pozwolenia, Instytut wysłał do Trybunału w Strasburgu opinię amicus curiae, w której argumentował, że państwa członkowskie nie muszą bezwzględnie uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych przez ich obywateli za granicą. W stanowisku przedstawione zostały m.in. orzeczenia sądów polskich, włoskich i bułgarskich, które odmawiały uznania zagranicznych „małżeństw” homoseksualnych, powołując się na ochronę moralności publicznej, porządek publiczny albo obowiązującą w prawie krajowym definicję małżeństwa. W dotychczasowym orzecznictwie, sam Trybunał uznawał autorytet niezależnych sądów krajowych, jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczając podważenie utrwalonej linii orzeczniczej w danym państwie. W przypadku uznawania związków jednopłciowych nie ma powodów do takiej interwencji.

- Zgodnie z orzecznictwem ETPC, państwom przysługuje tzw. margines swobody w dziedzinach życia społecznego, które budzą kontrowersje moralne, a kwestia związków jednopłciowych z pewnością do takich należy. Niestety, w praktyce Trybunał stopniowo wycofuje się z tego stanowiska, o czym świadczą orzeczenia z 2015, 2017 i 2021 r., które nakazywały Włochom i Rosji instytucjonalizację związków jednopłciowych. Mimo to, interweniujemy w kolejnych sprawach tego typu, trafiających do ETPC, z którego pomocą działacze LGBT usiłują wymusić zmianę definicji małżeństwa i rodziny w swoich krajach, nawet wbrew większości swoich rodaków. Tak jest w przypadku Bułgarii, gdzie ponad 70% społeczeństwa sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. małżeństw homoseksualnych. W opiniach wysyłanych do Strasburga, staramy się przekonać Trybunał, że nie powinno się przymuszać państw do ustanawiania ani uznawania instytucji prawnych, które budzą sprzeciw moralny większości społeczeństwa – powiedziała Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych

· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej