Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris pomaga odzyskać córkę rodzinie głuchoniemych spod Warszawy

Data publikacji: 16.01.2018

Fotolia

Prawnicy Ordo Iuris włączyli się w postępowanie mające na celu przywrócenie władzy rodzicielskiej głuchoniemym rodzicom trzynastoletniej córki. Dziewczynka od dwóch lat przybywała w Domu Dziecka, dzięki wsparciu Ordo Iuris na czas postępowania wróci do domu rodzinnego.

Dziecko od dwóch lat przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rodzice podjęli intensywne starania w celu odzyskania córki. Złożyli wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Wówczas do postępowania włączyli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Sąd Rejonowy w Piasecznie po dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych przez prawników Ordo Iuris oraz wysłuchaniu stron, zdecydował o powrocie dziecka do rodziców na czas trwania postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Decyzja o odebraniu władzy rodzicielskiej głuchoniemej rodzinie pozostaje zarówno dla prawników z Instytutu, jak i asystentów rodziny całkowicie niezrozumiała. Rodziców łączy z córką silna więź emocjonalna. Dziecko nie było nigdy zaniedbane, rodzice dbali zarówno o stronę materialną opieki nad córką, jak również rozwój więzi emocjonalnej.  

Z uwagi na fakt, że opiekunowie są głuchoniemi, relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami są dostosowane do specyficznej sytuacji rodziny (rodzina dwujęzyczna, w której używa się języka migowego). Nie stanowi to jednak przeszkody w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka.

„Dalsze pozbawienie władzy rodzicielskiej wnioskodawców nad małoletnią nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie aktualnie po stronie rodziców nie występują żadne okoliczności uzasadniające stosowanie wobec nich najbardziej rygorystycznego środka wobec autonomii rodziny, tj. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.” – powiedziała Mec. Magdalena Majkowska, pełnomocnik rodziców dziewczynki.

 

W pomoc rodzinie zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym Stowarzyszenie „Patronat” w Piasecznie.

 

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 26 marca 2018 r.

 

Ordo Iuris w zeszłym roku pomogło 85 rodzinom, wiele z nich rozstało rozdzielonych przez krzywdzące decyzje urzędników. Obecnie prawnicy Ordo Iuris zaangażowani są w 15 takich spraw.

 

W postępowaniu o przywrócenie władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej z ramienia Instytutu Ordo Iuris reprezentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Magdalena Majkowska i mec. Maciej Kryczka.

Program ONZ Agenda 2030 może zwalczać rodziny i promować środowiska LGBT

18 lipca 2018 roku przed Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ Polska przedstawiła raport z wprowadzenia zaleceń zawartych w projekcie „Agenda 2030”.

Czytaj Więcej

Nowa ustawa a prawa dzieci odbieranych rodzinom - organizacje pozarządowe popierają rozwiązania Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris w imieniu Caritas Polska złożył oficjalną propozycję zmian w ustawie o pieczy zastępczej. Projekt nowych przepisów poparły liczne organizacje pozarządowe pracujące z rodzinami. Zmierza on do przyznania pełnomocnika z urzędu we wszystkich sprawach, w których zdecydowano o odebraniu dziecka rodzicom. Jak wynika z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w wielu takich sprawach rodziny pozostają obecnie bez wsparcia profesjonalisty w skomplikowanych procedurach prawnych.  

Czytaj Więcej

Zatrzymać ideologię gender w polskich samorządach – petycja Ordo Iuris

Rada Miasta Gdańsk uchwaliła program pod nazwą ,,Model na rzecz Równego Traktowania”, który pod pozorem walki z dyskryminacją wprowadza szerokie przywileje dla środowisk LGBT i tzw. permisywną edukację seksualną w szkołach (będącą de facto narzędziem do promowania ruchu LGBT).

Czytaj Więcej

Projekt Konwencji o Prawach Rodziny zaprezentowany w Brukseli

W Parlamencie Europejskim zaprezentowano projekt międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, który przygotowali eksperci Instytutu Ordo Iuris z inicjatywy europosła Marka Jurka. Dokument ma chronić prawa rodziny jako wspólnoty oraz prawa rodziców i dzieci, stanowiąc alternatywę dla ideologicznych założeń godzącej w rodzinę Konwencji Stambulskiej. Założenia Konwencji po raz pierwszy zostały przedstawione w Warszawie. 

Czytaj Więcej