Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris pomaga odzyskać córkę rodzinie głuchoniemych spod Warszawy

Data publikacji: 16.01.2018

Fotolia

Prawnicy Ordo Iuris włączyli się w postępowanie mające na celu przywrócenie władzy rodzicielskiej głuchoniemym rodzicom trzynastoletniej córki. Dziewczynka od dwóch lat przybywała w Domu Dziecka, dzięki wsparciu Ordo Iuris na czas postępowania wróci do domu rodzinnego.

Dziecko od dwóch lat przebywało w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rodzice podjęli intensywne starania w celu odzyskania córki. Złożyli wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Wówczas do postępowania włączyli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Sąd Rejonowy w Piasecznie po dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodów zawnioskowanych przez prawników Ordo Iuris oraz wysłuchaniu stron, zdecydował o powrocie dziecka do rodziców na czas trwania postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Decyzja o odebraniu władzy rodzicielskiej głuchoniemej rodzinie pozostaje zarówno dla prawników z Instytutu, jak i asystentów rodziny całkowicie niezrozumiała. Rodziców łączy z córką silna więź emocjonalna. Dziecko nie było nigdy zaniedbane, rodzice dbali zarówno o stronę materialną opieki nad córką, jak również rozwój więzi emocjonalnej.  

Z uwagi na fakt, że opiekunowie są głuchoniemi, relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami są dostosowane do specyficznej sytuacji rodziny (rodzina dwujęzyczna, w której używa się języka migowego). Nie stanowi to jednak przeszkody w sprawowaniu opieki i wychowaniu dziecka.

„Dalsze pozbawienie władzy rodzicielskiej wnioskodawców nad małoletnią nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie aktualnie po stronie rodziców nie występują żadne okoliczności uzasadniające stosowanie wobec nich najbardziej rygorystycznego środka wobec autonomii rodziny, tj. pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.” – powiedziała Mec. Magdalena Majkowska, pełnomocnik rodziców dziewczynki.

 

W pomoc rodzinie zaangażowało się wielu wolontariuszy, w tym Stowarzyszenie „Patronat” w Piasecznie.

 

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 26 marca 2018 r.

 

Ordo Iuris w zeszłym roku pomogło 85 rodzinom, wiele z nich rozstało rozdzielonych przez krzywdzące decyzje urzędników. Obecnie prawnicy Ordo Iuris zaangażowani są w 15 takich spraw.

 

W postępowaniu o przywrócenie władzy rodzicielskiej rodziców małoletniej z ramienia Instytutu Ordo Iuris reprezentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Magdalena Majkowska i mec. Maciej Kryczka.

Wspieram

Które samorządy wspierają środowiska LGBT? – konferencja prasowa Ordo Iuris

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi coraz więcej wyborców interesuje się tym, na co samorządy przeznaczają środki publiczne. W wielu regionach, m.in. na Pomorzu, Mazowszu, czy w Małopolsce władze na wiele sposobów wspierały środowiska LGBT. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę tego tematu, która została zaprezentowana na briefingu prasowym.

POBIERZ ANALIZĘ

Czytaj Więcej

Niebezpieczny program nauczania w Słupsku. Rada Miasta przekroczyła kompetencje

Władze samorządowe Słupska, uzurpując sobie prawo do wpływania na program edukacji szkolnej próbują narzucić placówkom oświatowym wprowadzenie permisywnej edukacji seksualnej. Jest to pozbawione podstawy prawnej działanie i stanowi przekroczenie kompetencji Rady Miasta.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w obronie praw rodziców - kolejna edycja akcji „Chrońmy Dzieci!”

Instytut Ordo Iuris rozpoczął kolejną edycję akcji ,,Chrońmy dzieci!”. W jej ramach rodzice otrzymali pomoc w uzyskaniu informacji o działających na terenie szkoły organizacjach prowadzących zajęcia z tzw. edukacji seksualnej lub antydyskryminacyjnej będącej polem do popularyzowania zachowań właściwych środowiskom LGBT. Instytut oferuje ponadto wsparcie prawne rodzicom, których prawa są kwestionowane i którzy, starając się ochronić dzieci przed szkodliwymi treściami, napotykają opór ze strony szkoły.

Czytaj Więcej

Kolejne referendum w Rumunii w obronie tożsamości małżeństwa? Komentarz Ordo Iuris

Trwająca cztery lata batalia o potwierdzenie w rumuńskiej Konstytucji, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, nie zakończyła się sukcesem. Powodem jest zbyt niska frekwencja w referendum zatwierdzającym zmianę w Konstytucji. Nie zamyka to jednak drogi do podjęcia w przyszłości kolejnej próby umocnienia prawnej ochrony małżeństwa i rodziny.

Czytaj Więcej