Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polski sąd w obronie praw rodziny. Chłopiec z Holandii zostaje w Polsce

Data publikacji: 11.03.2021

Adobe Stock

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że Martin den Hertog - holenderski chłopiec z autyzmem - może pozostać z rodzicami w Polsce. W Holandii małżeństwu odebrano syna, gdy zaczął wykazywać objawy zaburzenia rozwojowego. Rodzina uciekła do Polski, gdzie złożyła wniosek o azyl i ochronę prawną. We wrześniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie rodziców władzom holenderskim. Teraz uznano również, że orzeczenia holenderskiego sądu o umieszczeniu Martina w pieczy zastępczej i o pozbawieniu Ekateriny i Conrada władzy rodzicielskiej nie obowiązuje w Polsce. Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

Ekaterina i Conrad den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które od lat mieszkało w Holandii. W lutym 2018 r. służby socjalne zabrały Martina z domu. Jako powód podano jego zaburzenia rozwojowe, które uznane zostały za przejaw rzekomych zaniedbań ze strony rodziców i stosowania przez nich przemocy. Rzeczywistą przyczyną problemów chłopca była zdiagnozowana u niego ciężka postać autyzmu.

 

Martin został odizolowany od rodziców bez zgody właściwych organów. Na ponad rok znacznie ograniczono możliwość kontaktu Ekateriny i Conrada z synem. Dzięki staraniom rodziców, pozwolono im na kilkugodzinne widzenia z dzieckiem raz w tygodniu. Podczas widzeń Martin wykazywał ogromną radość ze spotkania z rodzicami. W wyniku rozłąki nastąpił u niego znaczny regres rozwojowy. Ostatecznie, rodzice podjęli decyzję o wyjeździe z chłopcem do Polski w celu zapewnienia mu należytej opieki i rehabilitacji.

 

Władze Holandii wystawiły za małżeństwem Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu ubiegłego roku nie zdecydował się jednak na wydanie rodziny. Przyczyną były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezależne od innych władz. Sąd podkreślił również, że w sprawie znacząco pogwałcono prawa i wolności rodziców, a powrót do Holandii mógłby skutkować ich dalszym naruszaniem. Z uwagi na holenderskie prawodawstwo, w Królestwie Niderlandów chłopcu mogłaby grozić nawet eutanazja. Sąd stwierdził również, że prawidłowy rozwój Martina może nastąpić wyłącznie w rodzinie biologicznej. W najnowszym postanowieniu, Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązują decyzje sądu holenderskiego o umieszczeniu chłopca w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz o pozbawieniu Ekateriny i Martina władzy rodzicielskiej.

 

„Orzeczenie Sądu Okręgowego cieszy. Sąd w pełni zgodził się z argumentacją nas jako pełnomocników rodziców małego Martina, w której przekonywaliśmy, że orzeczenia sądów holenderskich pozostają w rażącej sprzeczności z dobrem dziecka oraz podstawowymi prawami człowieka. To kolejne ogromne zwycięstwo prawników Ordo Iuris po słynnych sprawach Norweżki Silje Garmo oraz Rosjanina Denisa Lisowa, które potwierdza, że to właśnie Polska stoi na straży fundamentalnych wolności i praw. Możemy być z tego dumni” - wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej