Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prawo UE nie wymaga legalizacji surogacji i „hodowli” ludzi w laboratoriach – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 10.02.2023

Adobe Stock

· Politycy partii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego domagają się legalizacji surogacji i ektogenezy, czyli „hodowli” ludzi w warunkach laboratoryjnych, twierdząc, że jest to warunek przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

· Na prośbę ukraińskich organizacji społecznych, Instytut Ordo Iuris przygotował opinię wskazującą na bezpodstawność takiej tezy.

· Instytut podkreśla, że z żadnego przepisu prawa UE nie wynika obowiązek legalizacji macierzyństwa zastępczego lub ektogenezy.

· Przepisy prawa unijnego wskazują natomiast, że surogacja i ektogeneza są sprzeczne z prawami człowieka.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

W ukraińskim parlamencie został złożony projekt ustawy w pełni legalizującej surogację i ektogenezę. Zdaniem niektórych polityków partii Sługa Narodu (ukr. Слуга народу), ugrupowania prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, jest to konieczne dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. 

Macierzyństwo zastępcze, zwane również surogacją, to umowa, w ramach której kobieta zobowiązuje się do zajścia w ciążę w drodze zapłodnienia pozaustrojowego, urodzenia dziecka oraz przeniesienia praw rodzicielskich na rzecz klienta. Ektogeneza to hodowla organizmu w sztucznych warunkach. Choć aktualnie nie jest to technologicznie możliwe, w środowiskach naukowych rozważana jest możliwość „wyhodowania” człowieka w warunkach całkowicie laboratoryjnych. Obecnie możliwe jest jedynie poczęcie człowieka w laboratorium (zapłodnienie in vitro), natomiast sama ciąża musi się odbyć w macicy kobiety.

Instytut Ordo Iuris, na prośbę ukraińskich organizacji społecznych, przygotował analizę wykazującą, że prawo Unii Europejskiej nie wymaga legalizacji macierzyństwa zastępczego i ektogenezy. Ramy kompetencji UE wyznaczają trzy akty prawne (uznawane za tzw. prawo pierwotne): Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat o Unii Europejskiej oraz Karta Praw Podstawowych UE. W żadnym z tych aktów nie ma przepisu, który w ogóle odnosiłby się do kwestii surogacji i ektogenezy, nie wspominając o konieczności ich legalizacji. Instytucje UE nie przyjęły też żadnej dyrektywy ani rozporządzenia, które by nakładało na państwa członkowskie obowiązek legalizacji surogacji i ektogenezy.

Przeciwnie, w większości państw UE surogacja jest zakazana, a na dodatek przez niektóre instytucje unijne jest uznawana za niezgodną z przepisami prawa Unii. Analiza Instytutu Ordo Iuris przypomina, że przykładowo Parlament Europejski w rezolucji z 2015 r. potępił praktykę macierzyństwa zastępczego, która podważa godność ludzką kobiety, ponieważ jej ciało i funkcje reprodukcyjne wykorzystywane są jako towar. PE uważa też, że praktyka ta, która obejmuje reprodukcyjne wykorzystywanie ciała ludzkiego dla osiągnięcia zysku lub innych korzyści, zwłaszcza w przypadku kobiet znajdujących się w trudnym położeniu w krajach rozwijających się, powinna być zakazana i traktowana jako pilna kwestia w ramach instrumentów z zakresu praw człowieka.

Na temat ektogenezy nie wypowiadały się żadne instytucje unijne. W przeciwieństwie do surogacji, problem ten ma wciąż charakter hipotetyczny, bo według aktualnego stanu nauki całkowicie sztuczne wykreowanie człowieka nie jest możliwe. Analiza Instytutu Ordo Iuris wskazuje jednak, że niezależnie od tego, legalność ektogenezy budzi wątpliwości co do zgodności z art. 3 ust. 2 lit d Karty Praw Podstawowych UE (zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich). Choć ektogeneza nie jest tym samym co klonowanie, to stanowi istotną część tego procederu.

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej