Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. W rodzinie nie było przemocy

Data publikacji: 25.10.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nie zdecydował się na ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców dwóch córek.

· Postępowanie zostało wszczęte ze względu na przekazaną przez 13-letnią dziewczynę informację o domniemanym stosowaniu przemocy domowej przez rodziców. Była to jej reakcja na nałożone na nią ograniczenie możliwości korzystania z mediów społecznościowych.

· Psycholog, której nastolatka powiedziała o rzekomej przemocy, założyła rodzicom „Niebieską Kartę”. Szpital, w której pracuje psycholog złożył wniosek o wgląd w sytuację rodzinną oraz zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu znęcania się nad dziećmi.

· Sąd, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, stwierdził, że rodzice zapewniają odpowiednią opiekę obydwu córkom, a w rodzinie nie dochodzi do przemocy.

· Ponadto sąd wskazał, że psycholog powinna była potwierdzić informacje uzyskane od dziewczyny i nie opierać się wyłącznie na jednej rozmowie.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielili prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

 

Rodzice zaobserwowali u córki problemy związane m.in. z zaburzeniami odżywiania. Doszli do wniosku, że wpływ na to ma nadmierne korzystanie przez nią z mediów społecznościowych. Niepokojące zachowania dziewczyny potwierdziła także szkoła, do której ona uczęszcza. W związku z tym, rodzice postanowili zapewnić córce pomoc psychologiczną.

 

Dziewczyna trafiła najpierw na prywatną wizytę u psychologa. Następnie rodzice zabrali ją do poradni psychologicznej prowadzonej przez Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. Tam nastolatka, niezadowolona z ograniczania przez rodziców jej dostępu do mediów społecznościowych, powiedziała o rzekomym stosowaniu wobec niej przemocy domowej. W oparciu o tę jedną rozmowę, psycholog założyła rodzinie „Niebieską Kartę”. Zawiadomione zostały także organy ścigania o możliwości popełnienia przez rodziców znęcania się nad dziećmi. Psycholog nie zweryfikowała w żaden sposób informacji przekazanych przez dziewczynkę. Pomimo uprzedniej rozmowy z matką dziewczynek o problemach córki, psycholog nie sprawdziła także, czy nastolatka ma skłonności do konfabulacji. Zupełnie nie uwzględniła faktu, że to sami rodzice przyprowadzili do niej córkę, aby zapewnić jej fachową pomoc.

 

Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy w żadnym stopniu nie wykazał stosowania przez rodziców przemocy. W rodzinie panują dobre relacje, rodzice wspierają swoje córki w nauce i realizowaniu ich pasji. Dziewczęta osiągają także dobre wyniki w nauce. Dzieci mają również zapewnione odpowiednie warunki bytowe, wyjeżdżają na wakacje i uczęszczają na zajęcia pozaszkolne. Oznak domniemanego stosowania przemocy nie dostrzegł też trener piłki ręcznej, który szkoli dziewczynę.

 

To właśnie bliska więź między rodzicami a córkami pozwoliła małżeństwu w odpowiednim momencie dostrzec problemy z jakimi boryka się nastolatka. Zaniepokojeni rodzice sami postanowili zapewnić pomoc psychologiczną córce. Dziewczyna dalej uczęszcza do prywatnej poradni psychologicznej. Jej wcześniejsze zachowanie wywołane było sporem z rodzicami, którzy ograniczyli jej dostęp do mediów społecznościowych właśnie w celu odcięcia jej od treści, które potęgują problemy nastolatki.

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej