fbpx Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

Data publikacji: 01.07.2022

Adobe Stock

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

· Tego typu praktyki są jednak intensywnie promowane przez propagatorów ideologii gender i organizacje LGBT.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję skierowaną do Premiera, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta z apelem o wprowadzenie rozwiązań zakazujących tzw. zmianę płci u osób małoletnich.

· Petycję można podpisywać na stronie stopokaleczaniudzieci.pl

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Autorzy apelu podkreślają, że, lekarze pracujący w klinikach zajmujących się tzw. tranzycją, „działając wbrew interesom pacjentów, przeprowadzają na nich terapie hormonalne oraz okaleczające zabiegi chirurgiczne, mające upodobnić je do odmiennej płci”. Instytut wskazuje na negatywne konsekwencje, jakie mogą wywołać tego typu inwazyjne operacje. Proces tranzycji prowadzi niejednokrotnie do problemów takich jak choroby pęcherzyka żółciowego, zator płucny, zakrzepica czy osteoporoza. Zwiększa również ryzyko nowotworów. Procedura ta często negatywnie wpływa także na zdrowie psychiczne, prowadząc do depresji czy huśtawek nastrojów, a nawet prób samobójczych. Badania pokazują, że osoby mające zaburzenia tożsamości płciowej zwykle cierpią też na inne choroby psychiczne.

Proces „zmiany płci” jest szczególnie ryzykowny u dzieci. „Terapia” hormonalna przeprowadzana u nieletnich polega zwykle na podawaniu blokerów hamujących wytwarzanie hormonów właściwych dla danej płci. Często skutkuje to zaburzeniami płodności, a w przypadku zajścia w ciąże osoby po tym procesie, wadami płodu i poronieniami. Mimo to, ruch LGBT dąży do tego, aby takie praktyki były dostępne dla małoletnich nawet bez zgody rodziców.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris apeluje do władz o wprowadzenie regulacji prawnych uniemożliwiających tzw. zmianę płci u dzieci. W petycji podkreślono, że „proceder sprzedaży blokerów z przeznaczeniem dla dzieci nie jest dostatecznie zbadany, jednak obecny w naszym kraju, o czym świadczą ujawnione przypadki ich rozprowadzania”. Instytut zaznacza również, iż „dzieci znajdujące się w stanie zagubienia i dezorientacji powinny otrzymać realną pomoc zamiast demolujących ich życie eksperymentów”.

Wspieram

Więcej dzieci w żłobkach? UE ingeruje w obszary leżące poza jej kompetencjami

· 8 grudnia Rada ds. Polityki Społecznej Unii Europejskiej zagłosuje nad projektem wprowadzającym zmiany do tzw. Celów barcelońskich. 

· W projekcie proponuje się zwiększenie wymogu objęcia przez państwa członkowskie do 2030 r. opieką formalną dzieci do 3 roku życia z 33 proc. do 45 proc. 

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej

Nietrafione zarzuty szkoły. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej nad chłopcem

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej rodziców 10-letniego chłopca.

Czytaj Więcej

Projekt zmian w regulacjach dotyczących przemocy domowej – niejednorodny pakiet dobrych i wątpliwych nowelizacji

· W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmierzający do wzmocnienia ochrony osób będących ofiarami przemocy domowej.

· Projekt przewiduje zmianę szeregu ustaw oraz ma wdrażać postanowienia aktów prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej