Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

TVP bez ideologii – petycja z apelem o wyciągnięcie konsekwencji po „Sylwestrze Marzeń”

Data publikacji: 05.01.2023

Adobe Stock

· Głośnym echem odbił się organizowany przez TVP „Sylwester Marzeń z Dwójką”, podczas którego grupa Black Eyed Peas wystąpiła w opaskach promujących ruch LGBT.

· Z doniesień medialnych oraz informacji przekazywanych przez pracowników TVP wynika, że było to działanie zaplanowane, o którym wiedziały władze telewizji.

· Jak informuje serwis Wirtualne Media, koncert sylwestrowy kosztował polskich podatników 4,4 mln zł.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której apeluje do władz TVP o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia.

· Petycję można podpisywać na stronie tvpbezideologii.pl

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Z danych TVP wynika, że „Sylwestra Marzeń z Dwójką” oglądało nawet 8,3 mln Polaków. Tyle osób mogło zobaczyć występ zespołu Black Eyed Peas, którego członkowie pojawili się na scenie z opaskami w barwach ruchu LGBT. Instytut Ordo Iuris podkreśla, że, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, programy publicznej telewizji i radia powinny respektować chrześcijański system wartości oraz służyć umocnieniu rodziny. Natomiast organizacje LGBT kwestionują polski porządek konstytucyjny, w tym ochronę małżeństwa i rodziny.

Wśród postulatów tego ruchu znajduje się m.in. edukacja seksualna według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Potwierdza to postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z września 2019 r. w sprawie wytoczonej z powództwa lewicowego stowarzyszenia Tolerado przeciwko Fundacji Pro – prawo do życia. Sąd wskazał, że informacje o tym, że lobby LGBT popiera edukację seksualną według standardów WHO są „powszechnie wiadome” Wytyczne te zakładają m.in. zapoznawanie kilkuletnich dzieci z masturbacją czy treściami erotycznymi w mediach.

W petycji Instytut domaga się od władz TVP wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracowników odpowiedzialnych za organizację „Sylwestra Marzeń”. Ordo Iuris podkreśla, że telewizja publiczna powinna być wolna od szkodliwych i sprzecznych z polskim prawem ideologii. Autorzy petycji apelują również o jednoznaczną deklarację, że tego typu sytuacje więcej nie powtórzą się na antenie TVP.

Wspieram

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej

Próba ominięcia zakazu surogacji. Belgia proponuje poprawkę do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania rodzicielstwa

· Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej debatowała nad poprawką do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi, zaprezentowaną z inicjatywy prezydencji belgijskiej.

Czytaj Więcej

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej