fbpx Uchwały śmieciowe niekorzystne dla rodzin. Memorandum Ordo Iuris dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Uchwały śmieciowe niekorzystne dla rodzin. Memorandum Ordo Iuris dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Data publikacji: 25.03.2021

Pixabay

Kolejne polskie gminy przyjmują uchwały, które wiążą stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych z ilością zużytej wody. Rozwiązanie takie jest szczególnie niekorzystne dla rodzin wychowujących dzieci. Prowadzi bowiem do znacznego obciążenia budżetu domowego. Instytut Ordo Iuris, w memorandum przekazanym Ministerstwu Klimatu i Środowiska, zauważa, że uchwały te naruszają niektóre zasady konstytucyjne. Prawnicy zaproponowali zmiany prawne, które uniemożliwią tego rodzaju praktyki.

 

PRZECZYTAJ MEMORANDUM - LINK

 

Instytut zwraca uwagę, że powiązanie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych z ilością zużytej wody nie ma racjonalnego uzasadnienia. Przyjmowane przez poszczególne gminy, w oparciu o istniejące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisy prawa miejscowego są niekorzystne dla rodzin wychowujących dzieci. Uchwały takie są często obarczone również innymi wadami prawnymi –  działają ze skutkiem wstecznym, zawierają nieprecyzyjne rozwiązania oraz dyskryminują mieszkańców, którzy nie posiadają wodomierza. W memorandum prawnicy proponują usunięcie przepisu będącego podstawą do ich wydawania.

 

Ordo Iuris wskazuje, że uchwały te naruszają konstytucyjne zasady równości (art. 32 ust. 1) i sprawiedliwości społecznej (art. 2). Sprzeciwiają się także art. 18 ustawy zasadniczej, który zakłada, że władze powinny otaczać rodzinę szczególną opieką i ochroną. Ordo Iuris przypomina także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r., gdzie stwierdzono, że „obciążenie obowiązkiem podatkowym nie może naruszać istoty (...) wartości objętych ochroną konstytucyjną, m.in. przewidzianych w przepisach deklarujących objęcie małżeństwa i rodziny nie tylko ochroną, ale i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Już wcześniej Instytut podjął interwencję w sprawie warszawskiej uchwały ustalającej wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przedłożona została opinia w sprawie zainicjowanej przez prokuraturę. Z własną skargą wystąpił także dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu i radca prawny.

 

„Z całej Polski do Instytutu spływają skargi dotyczące uchwał ustalających krzywdzące i nadmiernie wygórowane stawki opłat za wywóz nieczystości. Niestety nie jesteśmy w stanie podjąć interwencji w każdej sprawie. Dlatego też uznaliśmy, że najrozsądniej zaproponować takie zmiany, które rozwiążą problem w skali ogólnokrajowej. Stąd też w złożonym do Ministerstwa Klimatu i Środowiska memorandum wskazujemy na konieczność modyfikacji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” - komentuje dr Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Czerwiec miesiącem rodziny - Marsz w Sofii z udziałem Ordo Iuris

· Międzynarodowe Stowarzyszenie ROD i Młodzieżowy Klub Konserwatystów z Bułgarii rozpoczynają inicjatywę międzynarodowego miesiąca rodziny.

· W jej ramach, 18 czerwca środowiska prorodzinne organizują Marsz dla Wolności i Rodziny w Sofii połączony z konferencją.

· Wydarzenie jest odpowiedzią na próby podporządkowania czerwca aktywnościom organizacji LGBT.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Cele barcelońskie w znacznej mierze przeczą polityce prorodzinnej

Kilka dni temu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha z dumą ogłosiła, że „poziom użłobkowienia, czyli poziom dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrósł z 12,5 proc. do prawie 30 proc.” i dodała, że „to oznacza, że osiągnęliśmy już tzw. cele barcelońskie – cele, które wiele lat temu UE wyznaczyła krajom członkowskim na stworzenie warunków i udostępnienie miejsc opieki żłobkowej”. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czy tzw. cele barcelońskie to rzeczywiście dobry kierunek polityki rodzinnej?

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej