Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przewodniczący Komisji Helsińskiej USA wspiera Polskę przed warszawskim szczytem NATO

Data publikacji: 29.06.2016

W związku ze zbliżającym się warszawskim szczytem NATO, przewodniczący Komisji Helsińskiej USA oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA, Chris Smith udzielił wyraźnego wsparcia polskim staraniom na rzecz większego zaangażowania USA w sprawę bezpieczeństwa naszego regionu.

 

Jak informuje Komisja Helsińska USA, według przewodniczącego Komisji "w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, Stany Zjednoczone muszą zintensyfikować swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Polski i innych naszych sojuszników w regionie". Chris Smith wskazał także na "[n]iedopuszczalne działania Rosji – poczynając od najazdów wojskowych na Gruzję i Ukrainę, wysyłania gróźb użycia broni jądrowej i na odrzuceniu wszelkich form gwarantujących transparentność działań kończąc - próbuje się uderzyć w sam fundament europejskiego porządku ochrony". Podsumowując wskazał, że "tegoroczny szczyt – którego gospodarzem jest lojalny sojusznik wschodniego skrzydła, który nie tylko wspiera militarnie wszelkie operacje NATO czy jego instytucje, ale także przekazuje 2% krajowego PKB na obronę – odbywa się w momencie kluczowym z punktu widzenia europejskiego  bezpieczeństwa".

 

Kongresmen Chris Smith, który jest również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA oraz współprzewodniczącym Zespołu ds. Polski w Kongresie USA (Congressional Caucus on Poland), doprowadził do wystosowania 27 czerwca przez członków tego zespołu pisma wzywającego prezydenta Obamę, aby udzielił zapewnienia, że NATO spełnia potrzeby swoich wschodnioeuropejskich sojuszników w coraz bardziej nieprzyjaznym i niepewnym pod względem bezpieczeństwa otoczeniu.

 

Wcześniej, w kwietniu tego roku, Chris Smith podpisał list wspierający finansowanie European Reassurance Initiative, która ma na celu wzmocnienie zaangażowania USA na rzecz bezpieczeństwa sojuszników NATO w obliczu destabilizującej rosyjskiej polityki zagranicznej.

 

W dniu 23 czerwca Komisja Helsińska USA zorganizowała publiczne spotkanie, zatytułowane "Warszawski szczyt NATO i przyszłość bezpieczeństwa europejskiego". Paneliści - w tym przedstawiciele NATO, Ambasady RP oraz Centrum Stosunków Transatlantyckich Uniwersytetu Johns’a Hopkins’a – komentowali kwestie potrzeby większego zaangażowania się USA na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej regionu.

 

Komisja Helsińska USA (in. Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Commission on Security and Cooperation in Europe – CSCE) jest niezależną instytucją rządową, w której skład wchodzą przedstawiciele Kongresu, Senatu oraz administracji prezydenckiej USA. Komisja Helsińska działa na rzecz praw człowieka, bezpieczeństwa militarnego i współpracy ekonomicznej krajów Ameryki Północnej, Europy i Azji. Zadaniem Komisji Helsińskiej jest udział w kształtowaniu polityki USA wobec krajów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

Wspieram

Drukarz skazany na podstawie komunistycznego przepisu. Opinia Ordo Iuris przesłana Trybunałowi

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Prokuratura Generalnego dotyczący niezgodności z Konstytucją uchwalonego w PRL art. 138 kodeksu wykroczeń. To na jego podstawie został skazany drukarz z Łodzi, który odmówił wykonania baneru promującego ruch LGBT. Zaangażowany w  obronę przedsiębiorcy Instytut Ordo Iuris przesłał do Trybunału Konstytucyjnego opinię popierającą wniosek Prokuratora Generalnego.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.12.2018

Kongres USA będzie rozliczał ISIS za ludobójstwo chrześcijan

Kongres USA przyjął projekt ustawy, którego celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób przynależących do tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) i rozliczenie ich za zbrodnie ludobójstwa. Ostateczną treść aktu uchwalono 29 listopada. Dokument czeka na podpis prezydenta. Jest to odpowiedź na krytyczną sytuację w Iraku i Syrii.

Czytaj Więcej

Nakaz wyświetlania ,,Kleru” w kinach? Ordo Iuris pyta Rzecznika Praw Obywatelskich

Instytut Ordo Iuris interweniował u Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie pisma, które w zeszłym tygodniu wysłał on do Prezydenta Ostrołęki. Rzecznik domaga się wyjaśnień, dlaczego w tamtejszym kinie nie jest wyświetlany film ,,Kler” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, co jego zdaniem narusza rzekomo Konstytucję RP.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

24.07.2018

Sprzeciw sumienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA – analiza Ordo Iuris

W Polsce nadal trwa batalia o respektowanie konstytucyjnych zasad wolności sumienia i działalności gospodarczej. Wprawdzie łódzki drukarz przegrał w Sądzie Najwyższym, to jednak cały czas oczekuje na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 138 kodeksu wykroczeń, na podstawie którego go skazano. Podobne sprawy toczą się również w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj Więcej