Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przewodniczący Komisji Helsińskiej USA wspiera Polskę przed warszawskim szczytem NATO

Data publikacji: 29.06.2016

W związku ze zbliżającym się warszawskim szczytem NATO, przewodniczący Komisji Helsińskiej USA oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA, Chris Smith udzielił wyraźnego wsparcia polskim staraniom na rzecz większego zaangażowania USA w sprawę bezpieczeństwa naszego regionu.

 

Jak informuje Komisja Helsińska USA, według przewodniczącego Komisji "w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, Stany Zjednoczone muszą zintensyfikować swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Polski i innych naszych sojuszników w regionie". Chris Smith wskazał także na "[n]iedopuszczalne działania Rosji – poczynając od najazdów wojskowych na Gruzję i Ukrainę, wysyłania gróźb użycia broni jądrowej i na odrzuceniu wszelkich form gwarantujących transparentność działań kończąc - próbuje się uderzyć w sam fundament europejskiego porządku ochrony". Podsumowując wskazał, że "tegoroczny szczyt – którego gospodarzem jest lojalny sojusznik wschodniego skrzydła, który nie tylko wspiera militarnie wszelkie operacje NATO czy jego instytucje, ale także przekazuje 2% krajowego PKB na obronę – odbywa się w momencie kluczowym z punktu widzenia europejskiego  bezpieczeństwa".

 

Kongresmen Chris Smith, który jest również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA oraz współprzewodniczącym Zespołu ds. Polski w Kongresie USA (Congressional Caucus on Poland), doprowadził do wystosowania 27 czerwca przez członków tego zespołu pisma wzywającego prezydenta Obamę, aby udzielił zapewnienia, że NATO spełnia potrzeby swoich wschodnioeuropejskich sojuszników w coraz bardziej nieprzyjaznym i niepewnym pod względem bezpieczeństwa otoczeniu.

 

Wcześniej, w kwietniu tego roku, Chris Smith podpisał list wspierający finansowanie European Reassurance Initiative, która ma na celu wzmocnienie zaangażowania USA na rzecz bezpieczeństwa sojuszników NATO w obliczu destabilizującej rosyjskiej polityki zagranicznej.

 

W dniu 23 czerwca Komisja Helsińska USA zorganizowała publiczne spotkanie, zatytułowane "Warszawski szczyt NATO i przyszłość bezpieczeństwa europejskiego". Paneliści - w tym przedstawiciele NATO, Ambasady RP oraz Centrum Stosunków Transatlantyckich Uniwersytetu Johns’a Hopkins’a – komentowali kwestie potrzeby większego zaangażowania się USA na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej regionu.

 

Komisja Helsińska USA (in. Komisja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Commission on Security and Cooperation in Europe – CSCE) jest niezależną instytucją rządową, w której skład wchodzą przedstawiciele Kongresu, Senatu oraz administracji prezydenckiej USA. Komisja Helsińska działa na rzecz praw człowieka, bezpieczeństwa militarnego i współpracy ekonomicznej krajów Ameryki Północnej, Europy i Azji. Zadaniem Komisji Helsińskiej jest udział w kształtowaniu polityki USA wobec krajów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

Wspieram
Ochrona życia

26.06.2019

USA - trwa walka o życie dzieci nienarodzonych

W Stanach Zjednoczonych zaognia się walka o prawa nienarodzonych dzieci. Niektóre stany poszerzają zakres ochrony życia poczętego, inne go ograniczają, pozwalając na uśmiercenie dziecka nawet do końca trwania ciąży. Regulacje zwiększające ochronę życia poczętego wprowadziły ostatnio m.in. Luizjana i Missouri.

Czytaj Więcej

Trybunał Konstytucyjny oceni komunistyczny przepis wykorzystywany przez ruch LGBT

W środę, 26 czerwca, Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją uchwalonego w PRL art. 138 kodeksu wykroczeń. Przepis ten ogranicza wolność działalności gospodarczej, w szczególności swobodę umów, zmuszając przedsiębiorców do świadczenia usług często wbrew swej woli i sumieniu.

Czytaj Więcej

Zagrożenia dla polskich firm wynikające z Karty LGBT – konferencja Ordo Iuris i Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Podpisana w Warszawie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego tzw. Karta LGBT niesie za sobą szereg zagrożeń dla polskich firm. Ogranicza ona wolność gospodarczą poprzez faworyzowanie przez władze miasta przedsiębiorców, którzy wspierają ruch LGBT.

Czytaj Więcej

Drukarz skazany na podstawie komunistycznego przepisu. Opinia Ordo Iuris przesłana Trybunałowi

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Prokuratura Generalnego dotyczący niezgodności z Konstytucją uchwalonego w PRL art. 138 kodeksu wykroczeń. To na jego podstawie został skazany drukarz z Łodzi, który odmówił wykonania baneru promującego ruch LGBT. Zaangażowany w  obronę przedsiębiorcy Instytut Ordo Iuris przesłał do Trybunału Konstytucyjnego opinię popierającą wniosek Prokuratora Generalnego.

Czytaj Więcej