Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

241 Przypadków nietolerancji wobec chrześcijan w Europie w 2013 r.

Data publikacji: 16.05.2014

15 maja opublikowano raport Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan za rok 2013.

 

Zawiera on 241 indywidualnie udokumentowanych przypadków nietolerancji i  dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie, zarówno z punktu widzenia jednostek jak i instytucji. Raport zawiera także zalecenia dla rządów, instytucji międzynarodowych i indywidualnych osób.

 

Dr Gudrun Kugler, dyrektor Obserwatorium, wyjaśnia: „Coraz bardziej świeckie społeczeństwo w Europie ma coraz mniej przestrzeni dla chrześcijaństwa. Niektóre rządy i działacze dążą do jego wykluczenia. Zgłaszane są do nas niezliczone przypadki dyskryminacji chrześcijan. Odszukując, dokumentując i publikując te przypadki budujemy świadomość, która jest pierwszym krokiem aby zaradzić temu zjawisku".

 

Główne tezy raportu na temat dyskryminacji chrześcijan w Europie w 2013 r.:

 

1) Obserwatorium prezentuje 241 incydentów, które miały miejsce w roku 2013. Incydenty są podzielone na podgrupy: Nietolerancja związana z nienawiścią, nietolerancja względem chrześcijan w prawie i polityce oraz nietolerancja względem chrześcijan w sztuce i mediach.

2) Przez ostatni rok Obserwatorium zauważyło ogromną ilość przypadków wandalizmu względem chrześcijańskich placówek i miejsc kultu. Europejskie rządy generalnie nie zbierają i nie segregują danych w odniesieniu do tego typu przypadków.

3) Ograniczone dane, które istnieją, sugerują, że incydenty związane z nienawiścią względem chrześcijan w Europie wzrastają. 133 przypadki wandalizmu przeciwko chrześcijańskim placówkom w 11 krajach są zobrazowane w raporcie.

4) Nietolerancja wobec chrześcijan w ustawodawstwie i w polityce pojawia się głównie w odniesieniu do ograniczenia sprzeciwu sumienia, powstrzymania wolności słowa przez prawodawstwo dotyczące tzw. mowy nienawiści, dyskryminacyjnych polityk równości i ograniczenia praw rodzicielskich w zakresie edukacji seksualnej, jak również w dziedzinie wolności zgromadzeń. Raport z 2012 r. prezentował 41 przepisów w 14 krajach europejskich, które utrudniają swobodne wyrażanie  wiary przez chrześcijan.

5) Sztuka i media oraz media społecznościowe stały się nowym polem dla nietolerancji względem chrześcijan. 15 przypadków z 6 krajów zostało zarejestrowanych przez Obserwatorium w 2013r.

Wspieram
Ochrona życia

08.10.2019

Skąd organizacje LGBT biorą pieniądze – nagranie z konferencji prasowej

Instytut Ordo Iuris opublikował raport na temat finansowania ruchu LGBT. Tego typu organizacje wspierane są przez Unię Europejską czy niektóre samorządy, m.in. Miasto Stołeczne Warszawa. Opracowanie zostało przedstawione na konferencji prasowej.

Czytaj Więcej

Skąd organizacje LGBT biorą pieniądze – raport Ordo Iuris

Kwestia finansowania ruchu LGBT wzbudza wiele kontrowersji. Tego typu organizacje otrzymują środki m.in. z Unii Europejskiej i od władz lokalnych. Wśród samorządów, które w znacznym stopniu wspierają ruch LGBT jest miasto stołeczne Warszawa. Środki przekazywane na ten cel znacznie wzrosły po objęciu prezydentury przez Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

01.10.2019

Ordo Iuris w obronie praw człowieka i wolności obywatelskich na konferencji OBWE

W Warszawie po raz kolejny miała miejsce coroczna międzynarodowa konferencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dwutygodniowe wydarzenie pod nazwą Human Dimension Implementation Meeting to spotkanie delegacji rządowych oraz organizacji społecznych i eksperckich  mające na celu kształtowanie programów i polityki na rzecz obrony praw człowieka w Europie.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.09.2019

Atak na księdza w Szczecinie – sąd przedłużył areszt

W ostatnim czasie dochodzi w Polsce do wielu przypadków wykroczeń i przestępstw motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan. Jednym z nich była napaść na ks. dr. Aleksandra Ziejewskiego, proboszcza i kustosza Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Czytaj Więcej