fbpx Kierowniczka z IKEI uniewinniona. Trwa drugie postępowanie w sprawie naruszenia prawa pracy | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kierowniczka z IKEI uniewinniona. Trwa drugie postępowanie w sprawie naruszenia prawa pracy

Data publikacji: 04.02.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza uniewinnił kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie IKEA, której zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

· Sprawa dotyczyła pracownika sklepu zwolnionego za cytowanie Pisma Świętego.

· Postępowanie zostało wytoczone przez prokuraturę. Instytut Ordo Iuris występował w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

· Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Instytut podejmie decyzję co do złożenia apelacji.

· Wciąż trwa zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy.

- Dzisiejsza sprawa karna, która zakończyła się na etapie sądu pierwszej instancji, została zainicjowana przez prokuraturę po wniesieniu przez prawników Ordo Iuris pozwu w sprawie dyskryminacji pracownika przez IKEA. Niniejsze sprawy nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, ponieważ w tej sprawie sąd badał, czy konkretna osoba popełniła przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej. Sprawa zainicjowana przez Ordo Iuris w imieniu pracownika dotyczy norm prawa pracy i odnosi się znacznie szerzej, bo do całości działań pracodawcy. Póki co, sprawa o dyskryminacje pracownika przez IKEA została odroczona i spodziewamy się kolejnego terminu rozprawy – podkreślił adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sprawa miała swój początek w 2019 r. Wtedy Janusz Komenda – pracownik sieci IKEA – zamieścił na wewnętrznym forum cytaty z Pisma Świętego dotyczące homoseksualizmu. Jego wpis był reakcją na propagowanie przez pracodawcę ideologicznych postulatów ruchu LGBT. Po tych wydarzeniach, Janusz Komenda został zwolniony z pracy. Zdaniem przełożonych, rozwiązanie umowy miało być spowodowane „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracownika”. W opinii Ordo Iuris, te zarzuty nie znajdują uzasadnienia. „Naruszać zasady współżycia społecznego” miałoby bowiem zwykłe przytaczanie nauczania Kościoła katolickiego. Ponadto, Janusz Komenda cieszył się dobrą opinią kierownictwa, współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wielokrotnie podnoszone.

Decyzja firmy IKEA naruszyła szereg przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP gwarantujący wolność wyznania i art. 54 dotyczący wolności posiadania i głoszenia poglądów. Przełożeni Janusza Komendy podważyli również art. 11 ust. 3 i art. 18 ust. 3a Kodeksu pracy, które zakazują dyskryminacji ze względu na wyznanie i poglądy. IKEA naruszyła, ponadto, art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapewniający każdemu wolność posiadania i głoszenia własnych przekonań.

Postępowanie, w którym zapadł dzisiejszy wyrok, zostało wytoczone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Oskarżoną była kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie IKEA. Postępowanie dotyczyło naruszenia art. 194 Kodeksu karnego, czyli zakazu dyskryminacji ze względu na wyznanie. Instytut złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku w celu przygotowania apelacji. Wciąż trwa zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy. Prawnicy reprezentują pokrzywdzonego domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przekazania środków na cele charytatywne.

Wspieram

Trybunał Strasburski atakuje małżeństwo

Trybunał w Strasburgu dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.01.2023

Cała Polska mówi o tym poradniku. Przeczytaj!

Wolność sumienia jest dziś często kwestionowana przez radykalne ideologie. Dlatego Instytut Ordo Iuris w szczególny sposób skupia się na ochronie tej niezwykle istotnej, konstytucyjnie chronionej wartości. Prób łamania sumienia doświadczył w Polsce m.in. Adam Jacek - łódzki drukarz. Mężczyzna odmówił wydrukowania materiałów promujących organizację LGBT, za co został skazany przez sądy dwóch instancji. Następnie uniewinnił go Sąd Apelacyjny, a wyrok ten podtrzymał Sąd Najwyższy. Dzięki interwencji Ordo Iuris, art.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.01.2023

Jak nie stracić pracy za cytowanie Biblii?

Jednym z najważniejszych dla naszego Instytutu wydarzeń ostatnich tygodni było zwycięstwo w głośnej sprawie pracownika salonu meblowego IKEA. Janusz Komenda w 2019 roku został zwolniony z pracy za poparty biblijnymi cytatami sprzeciw wobec narzucania pracownikom obowiązku poparcia postulatów lobby LGBT. Idąc za ciosem, opublikowaliśmy niedawno przystępny poradnik prawny dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich, których wolność sumienia, słowa czy wyznania jest zagrożona w miejscu pracy.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Krakowska uchwała ws. Strefy Czystego Transportu wydana z przekroczeniem prawa – opinia Ordo Iuris

· Wojewoda Małopolski nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności niezgodnej z prawem uchwały ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

· Powołał się przy tym na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

· Eksperci Ordo Iuris przygotowali opinię prawną uzupełniającą, w której odpierają argumenty ministerstwa.

Czytaj Więcej