fbpx Kierowniczka z IKEI uniewinniona. Trwa drugie postępowanie w sprawie naruszenia prawa pracy | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kierowniczka z IKEI uniewinniona. Trwa drugie postępowanie w sprawie naruszenia prawa pracy

Data publikacji: 04.02.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza uniewinnił kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie IKEA, której zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

· Sprawa dotyczyła pracownika sklepu zwolnionego za cytowanie Pisma Świętego.

· Postępowanie zostało wytoczone przez prokuraturę. Instytut Ordo Iuris występował w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

· Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Instytut podejmie decyzję co do złożenia apelacji.

· Wciąż trwa zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy.

- Dzisiejsza sprawa karna, która zakończyła się na etapie sądu pierwszej instancji, została zainicjowana przez prokuraturę po wniesieniu przez prawników Ordo Iuris pozwu w sprawie dyskryminacji pracownika przez IKEA. Niniejsze sprawy nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, ponieważ w tej sprawie sąd badał, czy konkretna osoba popełniła przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej. Sprawa zainicjowana przez Ordo Iuris w imieniu pracownika dotyczy norm prawa pracy i odnosi się znacznie szerzej, bo do całości działań pracodawcy. Póki co, sprawa o dyskryminacje pracownika przez IKEA została odroczona i spodziewamy się kolejnego terminu rozprawy – podkreślił adw. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sprawa miała swój początek w 2019 r. Wtedy Janusz Komenda – pracownik sieci IKEA – zamieścił na wewnętrznym forum cytaty z Pisma Świętego dotyczące homoseksualizmu. Jego wpis był reakcją na propagowanie przez pracodawcę ideologicznych postulatów ruchu LGBT. Po tych wydarzeniach, Janusz Komenda został zwolniony z pracy. Zdaniem przełożonych, rozwiązanie umowy miało być spowodowane „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracownika”. W opinii Ordo Iuris, te zarzuty nie znajdują uzasadnienia. „Naruszać zasady współżycia społecznego” miałoby bowiem zwykłe przytaczanie nauczania Kościoła katolickiego. Ponadto, Janusz Komenda cieszył się dobrą opinią kierownictwa, współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wielokrotnie podnoszone.

Decyzja firmy IKEA naruszyła szereg przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP gwarantujący wolność wyznania i art. 54 dotyczący wolności posiadania i głoszenia poglądów. Przełożeni Janusza Komendy podważyli również art. 11 ust. 3 i art. 18 ust. 3a Kodeksu pracy, które zakazują dyskryminacji ze względu na wyznanie i poglądy. IKEA naruszyła, ponadto, art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zapewniający każdemu wolność posiadania i głoszenia własnych przekonań.

Postępowanie, w którym zapadł dzisiejszy wyrok, zostało wytoczone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Oskarżoną była kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie IKEA. Postępowanie dotyczyło naruszenia art. 194 Kodeksu karnego, czyli zakazu dyskryminacji ze względu na wyznanie. Instytut złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku w celu przygotowania apelacji. Wciąż trwa zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia przez IKEA prawa pracy. Prawnicy reprezentują pokrzywdzonego domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przekazania środków na cele charytatywne.

Wspieram
Wolność Sumienia

06.07.2022

Ordo Iuris w obronie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych

· Naczelny Sąd Aptekarski uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie wymierzające karę nagany farmaceutce, która odmówiła sprzedaży tabletek wczesnoporonnych EllaOne.

Czytaj Więcej

Rafał Dorosiński: Musimy zapobiec tragedii

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

WIĘCEJ W KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

Czytaj Więcej