fbpx Ordo Iuris w obronie profesorów. Petycja przeciwko zwalnianiu wykładowców | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie profesorów. Petycja przeciwko zwalnianiu wykładowców

Data publikacji: 02.11.2020

Adobe Stock

Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził niezgodność z Konstytucją przesłanki pozwalającej na aborcję eugeniczną. Dwaj sędziowie TK i nauczyciele akademiccy – prof. Jakub Stelina i prof. UAM Justyn Piskorski stali się obiektami ataków ze strony środowisk proaborcyjnych. Zwolennicy aborcji domagają się usunięcia wykładowców z uczelni, na których pracują. Instytut Ordo Iuris sprzeciwia się tego typu próbom łamania wolności akademickiej, wolności przekonań i niezawisłości sędziowskiej. Na stronie maszwplyw.pl można podpisywać petycję w obronie atakowanych profesorów. Apel poparło liczne grono pracowników naukowych i organizacji studenckich.

 

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

 

Wyrok z 22 października w pełni wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo TK. Już 28 maja 1997 r. Trybunał stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Także w wyroku z 27 stycznia 2004 r. TK przypomniał o zasadzie, zgodnie z którą „wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony”. O niedopuszczalności ograniczenia prawnej ochrony życia na rzecz dóbr niższego rzędu, Trybunał mówił z kolei w wyroku z 30 września 2008 r. Natomiast 18 kwietnia 2018 r. TK podkreślił, że Rzeczpospolita gwarantuje prawo zarodka do życia i zakazuje jego przedmiotowego traktowania.

 

Mimo to, wspomniani sędziowie Trybunału spotykają się z atakami ze strony zwolenników aborcji, w tym niektórych studentów i pracowników naukowych. W internecie zamieszczone zostały petycje namawiające uczelnie do zerwania z nimi współpracy. Autorzy apeli twierdzą, że wyrok TK miałby być „pogwałceniem praw człowieka”. Stanowisko wykładowców, ich zdaniem, „stoi w sprzeczności z dobrym imieniem uczelni”.

 

Obaj profesorowie legitymują się pokaźnym dorobkiem naukowym. Prof. dr hab. Jakub Stelina jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, współautorem ponad 100 publikacji naukowych, monografii, podręczników akademickich, komentarzy i artykułów naukowych. Został także odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dr hab. Justyn Piskorski kieruje Katedrą Prawa Karnego na Uniwersytecie w Poznaniu. Do jego dorobku naukowego należą dziesiątki publikacji i opracowania programów nauczania.

 

Instytut uruchomił petycję w obronie profesorów. Apel skierowany jest do rektorów uczelni, na których są oni zatrudnieni. Poparło go ok. 140 przedstawicieli świata nauki oraz kilkanaście organizacji studenckich.

 

 

List otwarty w obronie profesorów akademickich prof. dr hab. Jakuba Steliny i dr. hab. UAM Justyna Piskorskiego poparli:

Dr hab., prof. IFM PAN Bartłomiej Andrzejewski
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
Em. dr, członek AKO Róża Antkowiak
Em. prof. dr hab., członek AKO Wiesław Zygmunt Antkowiak
Dr Tomasz Banach
Dr hab. Lidia Banowska
Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
Dr Barbara Borowik
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz
Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
Dr hab., prof. UAM Mariusz Bryl
Dr hab. Ewa Budzyńska
Prof. dr hab. Józef Budzyński
Mgr, członek AKO Elzbieta Bystrzanowska
Ks. prof. Rafał Charzyński
Prof. dr hab. Adam Choiński
Dr Piotr Chrabąszcz
Dr hab. Elżbieta Czarniewska
Dr Bożena Cząstka-Szymon
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dr inż. Marek Dawgul
Dr hab., prof. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska
Psycholog, członek AKO Danuta Domecka
Lek. med. Janusz Drabik
Prof. dr hab. Leon Drobnik
Dr inż. Włodzimierz Drzazga
Dr Elżbieta Dynowska
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Dr Filip Furman
Prof. dr hab. Piotr Gawor
Dr Michał Godlewski
Dr Wojciech Golonka
Prof. dr hab. Stefan Grajek
Dr Anna Gręziak
Dr inż. Irena Gronowska
Dr hab., prof. UW Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Dr Zdzisław Habasiński
Prof. dr hab. Dorota Heck
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Dr hab. inż. Daniel Jakubczyk
Dr inż. Lech Jamroż
Dr Robert Jarzyna
Dr hab., em. prof. UKW Wojciech Jasiakiewicz
Dr hab. inż., prof. AGH Wojciech Jaśkowski
Dr hab., prof. UM Jerzy Kaczmarek
Ks. prof. Przemysław Kantyka
Dr Józef Kapusta
Dr inż. Janusz Karlikowski
Dr Beata Kazimierczak
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz
Dr Marek Kluszczyński
Dr hab., prof. UAM Jarosław Sylwester Kłos
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski
Dr hab. Andrzej Koper
Dr hab., prof. UO Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Prof. dr hab. Marceli Koralewski
Prof. dr hab. Jacek Koronacki
Dr Wojciech Kosek
Prof. dr hab. Aleksander Kośko
Dr Paweł Kowalik
Dr hab., prof. UAM Piotr Kozłowski
Prof. dr hab. Hanna Kryjak
Ks. dr Jarosław Krzewicki
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Kubski
Dr hab. Ernest Kuchar
Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
Mec. Jerzy Kwaśniewski
Prof. dr hab. Wacław Leszczyński
Dr hab. Andrzej Lewandowicz
Dr Filip Ludwin
Mgr, członek AKO Małgorzata Łośko
Prof. dr hab. Viara Maldzieva
Dr hab. Aniela Matuszewska
Dr Justyna Melonowska
Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka
Dr Urszula Miernik
Prof. dr hab. Michał Mierzejewski
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Prof. dr hab. Józef Mitka
Ks. prof. Marek Mrówczyński
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Musiał
Mgr, członek AKO Danuta Namyslowska
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Dr Aleksandra Nawrot
Dr hab., prof. PWSZ Andrzej Nowakowski
Dr hab., prof. UJ Andrzej Oleś
Dr Marcin Olszówka
Em. prac. UAM, członek AKO Włodzimiera Pajewska
Prof. dr hab. Tomasz Panfil
Dr hab. Paweł Parys
Dr hab. inż., prof. PW Andrzej Pfitzner
Dr Ryszard Piasek
Dr hab., prof. UM Tadeusz Pietrucha
Dr hab. inż., prof. PW Barbara Putz
Dr inż. Konrad Pylak
Dr Dominik Radziszowski
Dr Ewa Raniszewska
Dr Jan Rempała
Dr hab., prof. PP Lucyna Rempulska
Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Dr Lech Różański
Dr inż. Roman Rumian
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Prof. dr hab. Jan Sadowski
Dr hab., prof. UKSW Magdalena Saganiak
Dr hab. inż., prof. PRz Przemysław Sanecki
Prof. dr hab. Jan Napoleon Saykiewicz
Prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
Dr hab., prof. UMK Anna Sinkiewicz
członek AKO, em. dziennikarz TVP S.A. Aurelia Siwa
Dr hab. Andrzej Skrzypczak
Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz
Dr hab. Mieczysław Staniszewski
Prof. dr hab. Anna Stankowska
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski
Dr inż. Krzysztof Sternik
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dr hab., prof. UAM Józef Szpikowski
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
Prezes Zarządu Stowarzyszenia RKCh "Odrodzenie" Łukasz Szymański
Dr Zbigniew Świerczyński
Mgr, członek AKO Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Dr inż. Małgorzata Tańska
Dr inż. Tomasz Tański
Dr Krzysztof Tarnowski
Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Dr Marek Mariusz Tytko
Dr hab., prof. UW Tomasz Umiński
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
Prof. dr hab. Jan Waszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Dr hab., prof. UKSW Krzysztof Wielecki
Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki
Dr Andrzej Wojtas
Dr Stefan Wolny
Dr Sebastian Wołoszczuk
Dr Łukasz Zaborowski
Dr Rajmund Zaczek
Dr Bartosz Zalewski
Prof. dr hab. Anna Zamkowska
Prof. dr hab. Maria Ziółek
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Dr Tymoteusz Zych
Dr Olga Żuromska

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum"
Akademicki Klub Tradycji Katolickiej - PAX (UG)
Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ
Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica
Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Uniwersytetu Opolskiego
Koło Naukowe Ordo Iuris - Uniwersytet Śląski
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Fidei Defensor
Stowarzyszenie KoLiber
Studenci dla Rzeczypospolitej
Towarzystwo Studentów Polskich

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2022

Katarzyna Gęsiak: USA ma piękną tradycję ochrony życia dzieci nienarodzonych

Duże poruszenie opinii publicznej, głównie amerykańskiej, wywołał projekt opinii większości składu orzekającego USA w sprawie dotyczącej słynnego wyroku Roe v. Wade.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.05.2022

Paweł Rabiej musi przeprosić Barbarę Nowak za naruszenie dóbr osobistych

· Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej dopuścił się naruszenia dóbr osobistych małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża Ryszarda Nowaka – dyrektora jednego z krakowskich liceów.

Czytaj Więcej