fbpx Prokuratura wnioskuje umorzenie w sprawie Witolda Tomczaka | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prokuratura wnioskuje umorzenie w sprawie Witolda Tomczaka

Data publikacji: 27.06.2016

Po szesnastu latach postępowania, Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, o umorzenie postępowania w sprawie Witolda Tomczaka, oskarżonego o uszkodzenie rzeźby „The Ninth Hour”, autorstwa Maurizio Catellana. Instalacja wystawiona była w 2000 r. w galerii Zachęta w Warszawie i przedstawiała papieża Jana Pawła II przygniecionego skałą. Straty spowodowane ingerencją ówczesnego posła spowodowały szkodę wycenioną przez Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Polska na kwotę ok. 40 000 zł.

 

Prokurator uzasadniając wniosek o umorzenie postępowania, powołał się m.in. na argumentacje prawników Instytut Ordo Iuris przedstawioną w opinii prawnej amicus curiae, złożoną do sądu na początku lutego br. W ocenie ekspertów wniosek o ukaranie Tomczaka jest niezasadny, ponieważ działanie byłego posła było „wejściem w akt twórczy dopełniający dzieła, zgodnie z jego interaktywnym i partycypacyjnym charakterem”. Ponadto w ocenie prokuratury, umorzenie postepowania jest zasadne ze względu na działanie oskarżonego, które nie miało znamion wandalizmu, lecz stanowiło reakcję na eksponat, naruszający jego uczucia religijne. Zakwestionowana została również wysokość szkody oszacowanej jedynie na podstawie wypłaconego odszkodowania. Dowód z opinii biegłego powołanego na okoliczność określenia realnej szkody spowodowanej odsunięciem głazu z figury, jednoznacznie stwierdza, że koszt naprawy instalacji nie przekroczyłby 3 000 zł.

 

Sąd nie jest związany wnioskiem złożonym do prokuratury. Do czasu kolejnej rozprawy wyznaczonej na 6 lipca br., obrońcy oskarżonego mają obowiązek ustosunkować się do treści pisma. Z ramienia Instytutu Ordo Iuris byłego posła reprezentują mec. Łukasz Jończyk i mec. Maciej Kryczka.

Wspieram
Wolność Sumienia

03.08.2022

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

19.07.2022

Łukasz Bernaciński: Czy społeczeństwo naprawdę chce chronić budzące wątpliwości związki wyznaniowe?

Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej „W obronie wolności chrześcijan” rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Projekt zakłada między innymi modyfikacje art. 196 Kodeksu karnego, który przewiduje kary za obrazę uczuć religijnych. Projektowane, nowe sformułowanie tego artykułu nawiązuje do polskich tradycji międzywojennych oraz budzi uzasadnione wątpliwości z uwagi na przyznawany zakres ochrony.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

15.07.2022

Paweł Tempczyk: Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego – większa ochrona wykonywania aktów religijnych

Trwa prowadzona przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan” zbiórka podpisów pod projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny. Projekt zakłada m.in. zmianę w art. 195 Kodeksu karnego, który penalizuje złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych. W ocenie Instytutu Ordo Iuris, problem podnoszony przez projektodawców faktycznie istnieje. Liczne sprawy, w których Instytut reprezentował pokrzywdzonych, kończyły się umorzeniem z powodu braku stwierdzenia złośliwego charakteru działania sprawcy.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

13.07.2022

Witold Łukasik: Projekt Solidarnej Polski - właściwa diagnoza, wątpliwe rozwiązanie

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan” rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy zmieniającej Kodeks karny. Projekt zakłada m.in. wyłączenie karalności osoby korzystającej z wolności słowa i wyrażania przekonań, w sytuacjach, gdy są one zgodne z akceptowanym przez tę osobę systemem wartości i nie godzą w porządek prawny lub wolność sumienia i wyznania innej osoby. W ocenie Instytutu Ordo Iuris, problem podnoszony przez projektodawców faktycznie istnieje, jednak propozycja przeciwdziałania budzi wątpliwości.

Czytaj Więcej