Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

"Promowanie jednych grup społecznych w miejscu pracy, kosztem praw i wolności innych ludzi jest dyskryminacją" - wywiad z Arturem Kubikiem (Solidaritet Norge)

Data publikacji: 03.07.2019

solidaritetnorge.no

Sprawa pana Tomasza zwolnionego z IKEI za cytowanie Pisma Świętego wciąż wywołuje wiele komentarzy. Głos na ten temat zabrał Artur Kubik, przewodniczący związku zawodowego Solidaritet Norge. Publikujemy rozmowę jaką przeprowadził z nim nasz Instytut.

Instytut Ordo Iuris:

IKEA w Polsce przeprowadziła wśród swoich pracowników kampanię „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas" na rzecz tworzenia "kultury integracyjnej" dla osób LGBT. Co Pan sądzi o tej inicjatywie?

Artur Kubik, Przewodniczący związku zawodowego Solidaritet Norge, prawnik:

To, co zrobiła IKEA w Polsce jest bardzo zaskakujące, nawet gdy weźmiemy pod uwagę, że jest to koncern wywodzący się ze Skandynawii. Ja nigdy, przez ostatnie kilkanaście lat, nie spotkałem się w Norwegii - w żadnym zakładzie pracy - z taką akcją. Czym innym jest wzięcie udziału w tzw. "paradzie równości" w miejscu publicznym, a czym innym propagowanie pewnych wartości przypisanych jednej z grup społecznych w miejscu pracy. 

W Norwegii są zakłady, gdzie pracują ludzie różnej narodowości, różnej orientacji seksualnej, czy też różnego wyznania, a także osoby niewierzące. W takiej sytuacji propagowanie wartości narzuconych z góry przez kierownictwo, w tym przypadku IKEI, jednej grupy społecznej ze względu na jej cechę to gotowy przepis na budowanie konfliktów wśród pracowników i wzbudzanie niepokoi. Oprócz tego można to uznać to za dyskryminację w świetle wyroków zapadłych w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę spojrzeć jaka była reakcja w tym konkretnym przypadku - osoby wierzące, które poczuły się obrażone, zaczęły reagować. W Polsce zareagowały osoby wyznania chrześcijańskiego, w Norwegii, mam prawo podejrzewać, że zareagowałyby osoby wyznania muzułmańskiego. Żaden rozsądny pracodawca, nie potrzebuje niepokoi w miejscu pracy, a z pewnością ich nie wywołuje. Natomiast czym innym jest obowiązek pracodawcy reagowania, jeżeli ktoś jest dyskryminowany ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, itd. 

Czy Pańskim zdaniem - jako prawnika - możliwe jest w krajach Unii Europejskiej przetwarzanie przez zakłady pracy, w jakiejkolwiek formie, danych osobowych wrażliwych, w tym dotyczących religii, wyznania i orientacji seksualnej?

Porządek prawny w Norwegii i Polsce pod wieloma względami jest rożny, ale w obu krajach obowiązuje ta sama Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności czy chociażby ostatnio wprowadzona, dyrektywa RODO przez Unię Europejską (obowiązuje także w Norwegii), która jeszcze bardziej zaostrza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z obowiązującymi przepisami, instytucje publiczne a tym bardziej prywatne nie mogą przetwarzać danych osobowych związanych, z wyznawaną religią, poglądami czy orientacją seksualną. Więc tutaj rodzi się wątpliwość - jeżeli IKEA chce promować konkretnych pracowników ze względu na ich orientacją seksualną, to musi gromadzić w związku z tym dane osobowe pracowników na tę okoliczność. Jak ma zamiar to robić jednocześnie nie łamiąc obowiązującego prawa? Należy przecież brać pod uwagę fakt, iż mogą być osoby homoseksualne, które nie będą sobie życzyły tego, aby ich pracodawca gromadził takie dane, gdyż chcą zachować prawo do prywatności. Stwarza to kolejne pole do wykluczania osób homoseksualnych chcących zachować swoją prywatność i tworzenia podziałów wśród pracowników.

Dodatkowo, osoby heteroseksualne mogą deklarować się jako homoseksualne w obawie, aby nie uniknąć np. awansów, to buduje fikcję i niezdrową atmosferę w pracy. 

Czy w Norwegii w zakładach pracy są organizowane kampanie na rzecz promowania różnorodności i wielokulturowości, a jeśli tak, to jaką te kampanie przybierają formę?

W Norwegii są organizowane kampanie związane z różnorodnością kulturową w miejscu pracy, ale jest to robione w neutralny sposób, np. koncern zajmujący się sprzedażą żywności ogłasza piątek dniem kuchni polskiej, następny piątek dniem kuchni meksykańskiej, itd. Pojawia się wówczas w gazetce wewnętrznej np. wywiad z pracownikiem z Polski, który opowiada o tradycyjnych potrawach z Polski i w dniu kuchni polskiej, w zakładowej kantynie serwowane są dodatkowo dla chętnych tradycyjne dania kuchni narodowych. Jest to przykład z życia wzięty. 

Zdecydowaliśmy się przyłączyć do petycji Instytutu Ordo Iuris w obronie pana Tomasza, absolutnie nie dlatego, że chcemy napiętnować pracowników o orientacji homoseksualnej. Oczywiście nikomu nie odmawiamy ich praw. My, jak kogoś bronimy, to nie pytamy się jakie ma poglądy polityczne czy orientację seksualną, tylko koncentrujemy się na meritum sprawy. Uznajemy, iż promowanie jednych grup społecznych w miejscu pracy kosztem praw i wolności innych ludzi jest dyskryminacją i rodzi konflikty. Odnoszę także wrażenie, że zarząd firmy IKEA w Polsce, po prostu „przedobrzył" i chciał być bardziej skandynawski od samej Skandynawii. W miejscu pracy powinni czuć się dobrze wszyscy pracownicy bez względu na ich orientację seksualną czy też inne cechy. Jeżeli pracownicy chcą na tego typu tematy między sobą rozmawiać, nikt im tego nie zabroni, ale nie powinno to być narzucane odgórnie. Pracodawca musi być neutralny światopoglądowo.

 

Artur Kubik - założyciel oraz pomysłodawca związku zawodowego Solidaritet Norge. Posiada wykształcenie prawnicze, socjologiczne i ekonomiczne. Karierę zawodową rozpoczął w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych. Kolejne lata pracy to Roper Starch Wroldwide Company w USA jako analityk rynku oraz dla norweskiej firmy logistycznej. Następnie rozpoczął działalność w związku zawodowym. Członek Norwegian-Polish Chamber of Commerce, uczestnik Kongresu Regionów, honorowy gość norweskiej premier Erny Solberg, oraz wizytującego Norwegię Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wspieram

Cenzura prewencyjna w Empiku. Wycofanie „Gazety Polskiej” ze sprzedaży narusza Konstytucję

Decyzja władz Empiku o wycofaniu ze sprzedaży jednego z wydań „Gazety Polskiej” narusza konstytucyjną wolność prasy. Stanowi także dyskryminację części społeczeństwa ze względu na poglądy. Do czasopisma dołączona była naklejka sprzeciwiająca się ideologii ruchu LGBT.

Czytaj Więcej

Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona – międzynarodowa konferencja naukowa Ordo Iuris i UKSW

W 2019 r. obchodzona jest trzydziesta rocznica przyjęcia przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. W pracach nad powstaniem tego dokumentu kluczową rolę odegrali Polacy w swojej pracy naukowej i zawodowej podejmujący temat praw dziecka. Z tej okazji Instytut Ordo Iuris wraz z Wydziałem Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”.

Czytaj Więcej

Próby naruszenia ochrony życia i rodziny – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

Instytut Ordo Iuris interweniuje jako przyjaciel sądu w precedensowych sprawach rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Ich rozstrzygnięcie może wywrzeć głęboki wpływ na systemy prawne państw członkowskich Rady Europy, w tym również Polski. Postępowania, w których Instytut złożył opinię amicus curiae dotyczą przede wszystkim ochrony ludzkiego życia, małżeństwa i rodziny.

Czytaj Więcej

Radomsko - spotkanie pt. "Prawa rodziców i ochrona dzieci przed demoralizacją"

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Radomska na spotkanie pt. "Prawa rodziców i ochrona dzieci przed demoralizacją". W wydarzeniu weźmie udział adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu. Wykład będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat konstytucyjnych praw przysługujących rodzicom i możliwości ich egzekwowania. Przedstawione zostaną także działania Ordo Iuris w obronie dzieci i rodziny. 

24 września, godz. 18:00

Radomsko, ul. Brzeźnicka 26

Czytaj Więcej