Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd uniewinnił radcę prawnego, który prowadził ciężarówkę Fundacji Pro- Prawo do życia

Data publikacji: 11.08.2023

Adobe Stock

· Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych uniewinnił radcę prawnego, będącego jednocześnie działaczem Fundacji Pro Prawo do Życia.

· Mężczyźnie groziło nawet skreślenie z listy radców prawnych za udział w kampanii „Stop pedofilii” organizowanej przez Fundację Pro – prawo do życia.

· Prawnik prowadził ciężarówkę, na której była umieszczona plandeka z hasłami dotyczącymi negatywnego wpływu niektórych działań organizacji LGBT na dzieci.

· Początkowo radca został skazany na karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł oraz zakaz wykonywania patronatu na okres 5 lat.

· Pomocy prawnej mężczyźnie udzielił Instytut Ordo Iuris.

  

Sprawa została zainicjowana na skutek poinformowania przez dziennikarza „Gazety Wyborczej” samorządu zawodowego, do którego należał radca prawny, że jeden z kierowców furgonetki, na której umieszczone były materiały wykorzystywane w kampanii „Stop pedofilii”, prowadzonej przez Fundację Pro – Prawo do życia. Mężczyzna jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jego zdaniem, postępowanie prawnika miało naruszać przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zgodnie z którymi radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności publicznej i w życiu prywatnym.

 

Zarzucany prawnikowi czyn dotyczył tego, że miał przejeżdżać ulicami Poznania, z umieszczonymi na plandece samochodu hasłami oraz emitowaniem nagrania. Publikowane treści zawierały m.in. informacje o tym, że „lobby LGBT chce uczyć dzieci: 4-latki masturbacji, 6-latki wyrażania zgody na seks, 9-latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu”, „środowiska homoseksualne przygotowują społeczeństwo do akceptacji pedofilii już od przedszkola…”,  „tysiące dzieci w państwach Europy Zachodniej padają ofiarami homoseksualnych pedofilów. W tych krajach geje i lesbijki mają prawny dostęp do adopcji dzieci, ideologia LGBT nie ma żadnych moralnych granic, niektóre dzieci są adoptowane przez gejów tylko do gwałcenia…”.

 

W pierwszej instancji Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnej w Poznaniu ukarał radcę prawnego karą pieniężną w kwocie 5 tys. zł i orzekł zakaz wykonywania patronatu nad aplikantami na okres 5 lat. OSD uznał, że czyn prawnika, dotyczący rozpowszechniania rzekomo „homofobicznych treści”, narusza godność zawodu i osłabia zaufanie do radcy prawnego. Co istotne, w toku tego postępowania nie zbadano prawdziwości treści haseł umieszczonych na furgonetce, które były podparte naukowymi źródłami.

 

Obwiniony odwołał się od orzeczenia sądu pierwszej instancji do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych. W postępowaniu odwoławczym był reprezentowany przez prawników Instytutu Ordo Iuris. Sąd II instancji uniewinnił radcę prawnego, stwierdzając, że obwiniony swoim zachowaniem nie naruszył zasad etyki zawodowej. Zdaniem sądu odwoławczego, aby móc rozważać czyn pod kątem naruszenia zasad etyki zawodowej musi istnieć jakikolwiek łącznik pomiędzy zachowaniem obwinionego w życiu prywatnym czy działalnością publiczną a jego działalnością zawodową. Takiego elementu w tej sprawie zabrakło. Obserwator zewnętrzny nie wiedział, że kierowcą takiej furgonetki jest akurat radca prawny, dla niego prowadzący pojazd był anonimowy. Sam obwiniony jeżdżąc furgonetką w żaden sposób nie epatował też tym, że jest radcą prawnym. W tych okolicznościach nie ma w ogóle podstaw do zajmowania się przez pion dyscyplinarny oceną z punktu widzenia zasad etyki zawodowej treści głoszonych przez obwinionego.

 

„To orzeczenie jest istotne nie tylko z punktu widzenia granic wolności słowa przysługujących radcom prawnym, ale także z perspektywy osób zrzeszonych w innych samorządach zawodowych, np. adwokatów, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. Stanowi ono potwierdzenie, że nie jest rolą samorządu zawodowego ocena prywatnych poglądów i aktywności społecznej osób w nim zrzeszonych. Wyciąganie konsekwencji zawodowych, łącznie z możliwością pozbawienia prawa do wykonania zawodu, z powodu wypowiedzi głoszonych w ramach debaty publicznej na doniosłe społecznie tematy - w tym konkretnie przypadku chodziło o kwestie związane z przekazywanymi dzieciom treściami w ramach edukacji seksualnej - godziłoby w konstytucyjnie gwarantowaną wolność słowa. Nie można oceniać kompetencji i zdatności do wykonywania zawodu przez pryzmat przekonań światopoglądowych, religijnych czy filozoficznych przedstawiciela danego zawodu” – zaznacza adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolność Sumienia

10.06.2024

Zdort: Trzaskowski i „dziwnieseksualni”. O co chodzi prezydentowi Warszawy?

· Zrównanie homoseksualistów z niepełnosprawnymi to na pozór rozsądny pomysł, ale kryje się za nim niebezpieczeństwo.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

07.06.2024

Klauzula sumienia dla wszystkich? - konferencja naukowa z udziałem dr. Łukasza Bernacińskiego i mec. Katarzyny Gęsiak

We współczesnych, pluralistycznych społeczeństwach nierzadki jest konflikt między przekonaniami jednostek a większościowym nurtem myślenia i postępowania oraz obowiązującym porządkiem prawnym. Możliwym sposobem rozwiązania tego konfliktu jest uznanie „sprzeciwu sumienia”: oparty na prawach człowieka szacunek dla odmowy wypełnienia przepisu prawa.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

22.05.2024

Sytuacja farmaceuty w związku z rozporządzeniem w sprawie pigułek "dzień po". Szkolenie dla aptekarzy

· Obowiązujące od 29 kwietnia rozporządzenie ministra zdrowia przewiduje możliwość sprzedaży dzieciom od 15 roku życia tzw. tabletek „dzień po” bez recepty lekarskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej