Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

SN podtrzymuje wyrok uniewinniający kierowniczkę z IKEA. Ordo Iuris walczy o odszkodowanie dla Janusza Komendy

Data publikacji: 11.10.2023

Adobe Stock

· Sąd Najwyższy oddalił kasację oskarżycieli od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, uniewinniającego kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w firmie IKEA. Kobiecie postawiono zarzut dyskryminacji ze względu na wyznanie.

· Sprawa dotyczyła zwolnienia w 2019 r. pracownika za cytowanie Biblii na firmowym forum.

· Postępowanie wytoczyła prokuratura. Instytut Ordo Iuris występował w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego i przyłączył się do stanowiska prokuratury.

· Wcześniej Sąd Rejonowy w Krakowie w innym postępowaniu uznał zwolnienie Janusza Komendy za niezasadne i nakazał przywrócenie go do pracy.  

· Ordo Iuris walczy teraz o wypłatę odszkodowania dla pracownika.

 

Sprawa sięga 2019 r., kiedy to władze firmy IKEA na wewnętrznym forum pracowniczym zamieściły treści promujące postulaty ruchu LGBT. Pracownik krakowskiego zakładu - Janusz Komenda, krytycznie ocenił postępowanie pracodawcy. Przytoczył przy tym fragmenty Biblii negatywnie odnoszące się do praktyk homoseksualnych.

 

W reakcji kierownictwo firmy zwolniło Janusza Komendę. Powodem rozwiązania umowy było rzekome „naruszenie zasad współżycia społecznego” oraz „utrata zaufania do pracownika”. W rzeczywistości Janusz Komenda otrzymywał pozytywne opinie od przełożonych współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wielokrotnie podnoszone.

 

W ocenie prawników Ordo Iuris działanie kierownictwa firmy IKEA naruszyło szereg przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP, który gwarantuje wolność wyznania i art. 54 zapewniający wolność posiadania i głoszenia poglądów. Do zwolnienia Janusza Komendy doszło z naruszeniem przepisów prawa pracy dot. zakazu dyskryminacji ze względu na posiadane poglądy oraz wyznawaną religię wyrażone w art. 11 oraz 18 Kodeksu pracy.  IKEA naruszyła także art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje wolność posiadania i głoszenia własnych przekonań.

 

W związku ze wskazaniem nieprawdziwych przyczyn zwolnienia, prawnicy Ordo Iuris złożyli w imieniu zwolnionego pracownika pozew. W grudniu 2022 r. Sąd Rejonowy w Krakowie uznał, że zwolnienie Janusza Komendy było bezzasadne i nakazał przywrócenie go do pracy. Sąd nie nałożył jednak na firmę obowiązku wypłaty odszkodowania dla pracownika. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris złożył odwołanie od tego wyroku, w którym domaga się odszkodowania.

 

Postępowanie, w którym zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego, zostało zainicjowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiadła kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w IKEA. Postępowanie dotyczyło dyskryminacji ze względu na wyznanie, czego zabrania art. 194 Kodeksu karnego. Po utrzymaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku uniewinniającego prokuratura oraz reprezentujący oskarżyciela posiłkowego prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli kasacje do Sądu Najwyższego.

 

SN oddalił obie kasacje, stwierdzając, że poruszone w nich kwestie nie są zagadnieniami, które mogą być rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Sąd zaznaczył przy tym, że przed sądem pracy toczy się druga sprawa, niezależna od tej. Tam złożone zostały apelacje od wyroków pierwszej instancji.  

 

- Sprawa Janusza Komendy i jego zwolnienie przez firmę IKEA to jaskrawy przykład próby „złamania sumienia” pracownika oraz skrajny przejaw dyskryminacji chrześcijan w miejscu pracy. Doszło bowiem do działań ze strony pracodawcy, które w odbiorze pracownika w sposób obiektywny mogły zostać uznane jako obowiązek uznawania ideologii ruchu LGBT, przy jednoczesnym zanegowaniu przez pracodawcę prawa pracownika do wyrażania własnych przekonań. W sytuacji, gdy pracownik sprzeciwił się jego indoktrynacji w miejscu pracy, okazując jednoznacznie swoje przywiązanie do chrześcijańskich wartości, podjęto decyzję o jego zwolnieniu. Jest to nie tylko niezgodne z polskim prawem, ale również z wewnętrznymi standardami sieci IKEA. To, że postawa Janusza Komendy nie może być powodem do wyciągania wobec niego jakichkolwiek konsekwencji prawnych przyznał także sąd pracy, uznając wypowiedzenie za bezprawne i przywracając pracownika do pracy” – podkreśla adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram

NSA przeciwko aktywistom LGBT: w dowodzie osobistym dziecka nie wolno wpisywać „dwóch matek”

· Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji z 2020 r., odmawiając umieszczenia w dowodzie osobistym dziecka „dwóch matek”, zamiast prawdziwych, biologicznych rodziców.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Wyrok za krytykę antykatolickiego aktywisty LGBT. Nowy cykl Ordo Iuris o „mowie nienawiści”

Coraz bardziej realne staje się zagrożenie ideologiczną cenzurą pod pozorem walki z tzw. mową nienawiści. W Polsce ogłoszone zostały plany wpisania tego pojęcia do Kodeksu karnego. W innych krajach rzekome zwalczanie „mowy nienawiści” od dawna zamyka usta ludziom przywiązanych do wartości konserwatywnych i chrześcijańskich. Taka sytuacja spotkała chociażby meksykańskiego polityka Rodrigo Ivána Cortésa.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

20.02.2024

Sprawa farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych. Ordo Iuris wnosi kasację

 

· Prawnicy Instytutu Ordo Iuris wnieśli kasację do Sądu Najwyższego od wyroku Naczelnego Sądu Aptekarskiego w Warszawie w sprawie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży tabletek wczesnoporonnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.02.2024

Permisywna edukacja seksualna elementem cichej rewolucji?

W dobie niemal nieograniczonego dostępu do mediów, Internetu, trudno jest uchronić dzieci i młodzież przed zagrażającymi im treściami, potrzebna jest wiedza na temat mechanizmów działania genderowych środowisk i zagrożeń płynących z głoszonych przez nich tez. Mając tę wiedzę, możemy przestrzegać innych przed tym, co faktycznie kryje się pod kreowaną wizją idealnej przyszłości – bez jakichkolwiek podziałów, w której wszyscy są wolni i równi, gdyż mają zapewniony upragniony „dobrostan”.

Czytaj Więcej