Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Symbole tzw. Strajku Kobiet w urzędzie podważają zasadę bezstronności administracji publicznej – opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 14.05.2021

Adobe Stock

Wątpliwości oraz oburzenie części mieszkańców dzielnicy Ursynów wywołała symbolika tzw. Strajku Kobiet wywieszona w przestrzeni Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przez niektórych jego pracowników. Na zdjęciach przesyłanych do Instytutu Ordo Iuris przez zaniepokojonych mieszkańców można było zobaczyć profil kobiety z umieszczonymi na nim symbolem błyskawicy i napisem „Strajk Kobiet”. Symbolika ta była powszechnie wykorzystywana w trakcie protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Instytut interweniował w tej sprawie w Radzie Dzielnicy.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

„Pracownicy samorządowi wykonują swoje zadania na podstawie i w granicach prawa. Ich obowiązki wynikają między innymi z ustawy o pracownikach samorządowych wskazującej, że powinni wywiązywać się z nich zawodowo, rzetelnie, bezstronnie, sumiennie i sprawnie. W swoich działaniach powinni być, niczym żona Cezara, poza wszelkimi podejrzeniami, co do ich obiektywizmu i praworządności” – podkreśla Piotr Mikusek, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

W dobie cyfryzacji usług publicznych coraz częściej sprawy urzędowe mogą zostać załatwione bez konieczności wychodzenia z domu. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Z tego powodu obywatele udający się do urzędów, niezależnie od celu wizyty, powinni znaleźć się w tak ukształtowanej przestrzeni, aby nie mieli wątpliwości, co do bezstronności urzędników oraz aby zwiększało się ich zaufanie do państwa. Zaufanie to może zostać naruszone nie tylko przez merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ale również poprzez organizację miejsca pracy przez urzędnika.

Instytut przygotował petycję w tej sprawie dla mieszkańców oraz, po negatywnym jej rozpatrzeniu, skargę do Rady Dzielnicy na Zarząd Dzielnicy, który na podstawie § 52 Statutu Dzielnicy wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Dzielnicy. Postulowanym rozwiązaniem było usunięcie wywieszek
z opisywaną symboliką, tak aby nie dochodziło do sytuacji, w której w miejscach reprezentujących władzę publiczną znajdowała się symbolika godząca w obowiązujący w Polsce system prawny.

„Trudno od obywateli wymagać zachowań zgodnych z prawem, jeżeli sami urzędnicy w przestrzeni publicznej i w miejscu pracy manifestują poparcie dla inicjatywy społecznej podważającej ostateczne wyroki polskiego sądu konstytucyjnego oraz postulującej liczne rozwiązania wprost niezgodne z Konstytucją RP. Z tego też względu należy jednoznacznie negatywnie ocenić obecność takich wywieszek na terenie Urzędu Dzielnicy Ursynów, nie tylko pod kątem aksjologicznym, ale również z powodu niemożliwości pogodzenia ich wywieszania z normami zawartymi w ustawie o pracownikach samorządowych” – dodaje Piotr Mikusek.

Wspieram

Obrona praw podstawowych ponad granicami. Powstaje ukraińskie Ordo Iuris

• Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Instytut Ordo Iuris i przedstawiciele ukraińskiej organizacji pozarządowej Vsi razom! podpisali umowę o współpracę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.09.2021

WSA po raz kolejny stwierdza nieważność uchwały śmieciowej Warszawy

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, określających zasady obliczania ilości zużytej wody, od której zależna jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie.

• Rozwiązania te są niekorzystne szczególnie dla rodzin posiadających wiele dzieci.

Czytaj Więcej

Fałszywe informacje o SKPR w mediach. Ordo Iuris domaga się sprostowań

• Instytut Ordo Iuris wysłał wnioski o sprostowanie do siedmiu różnych mediów, które w swoich publikacjach zamieściły nieprawdziwe informacje na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.09.2021

Arcybiskup ze Słowacji wyraża poparcie dla ks. prof. Dariusza Oko

• Arcybiskup Trnawy na Słowacji - Ján Orosch wyraził poparcie dla ks. prof. Dariusza Oko, skazanego za publikację artykułu naukowego dotyczącego tzw. lawendowej mafii w Kościele.

• Hierarcha podziękował polskiemu naukowcowi za pracę, która ma „przeciwstawić się temu programowi, który ma na celu zniszczenie chrześcijańskich korzeni naszej kultury”.

Czytaj Więcej