Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

DEBATA - Jaka Polska w jakiej Europie? Różne wizje Europy. Różne pomysły na Unię

Data publikacji: 15.05.2024

Adobe Stock

O tych wizjach i pomysłach będziemy rozmawiać w czwartek 16 maja od godz. 18 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. W debacie wezmą udział redaktor Witold Gadowski, prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski oraz dwóch polityków reprezentujących prawą stronę sceny politycznej: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji i poseł Zjednoczonej Prawicy (Suwerennej Polski) Sebastian Kaleta.

Debatę poprowadzi red. Olivier Bault, wieloletni publicysta Tygodnika Do Rzeczy i portalu Remix News, dziś dyrektor Centrum Komunikacji Instytutu Ordo Iuris.

W listopadzie 2023 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję uruchamiającą proces rewizji traktatów europejskich. Zmiana traktatów w kierunku większej centralizacji procesów decyzyjnych cieszy się poparciem Berlina i Paryża. Aby nakłonić Polskę i kraje naszego regionu do zgody na rezygnację z prawa weta we wszystkich dziedzinach i na oddanie Brukseli kompetencji w dziesięciu nowych obszarach, Berlin chce uzależnić dalsze rozszerzenie Unii od przyjęcia zaproponowanych zmian.

Nie unikniemy więc poważnej debaty na temat tego, jakiej Unii Europejskiej chcemy.

Jakie niebezpieczeństwa wynikają z zaproponowanych poprawek do traktatów? Jak będzie wyglądała dalsza procedura zmiany traktatów i czy możemy te zmiany zablokować? A może należałoby zaproponować inną reformę Unii Europejskiej? Taką, która lepiej rozgraniczałaby na przykład sfery kompetencji instytucji unijnych? Czy scentralizowana Unia miałaby w ogóle szansę przetrwać? Czy coraz dalej idące, pozatraktatowe ingerencje Komisji Europejskiej i TSUE nie doprowadzą do natężenia konfliktów wewnątrz Unii, osłabiając coraz bardziej, a nawet rozsadzając europejski blok od wewnątrz? W jakim kierunku powinna podążać Unia, aby Europa stała się bardziej demokratyczna? I czy powinniśmy z góry wykluczać Polexit?

Na te i inne pytania dot. przyszłości Unii Europejskiej i miejsca Polski w tej strukturze postarają się odpowiedzieć uczestniczy naszej debaty. Serdecznie zapraszamy.

 

16 maja, godz. 18:00

Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5

 

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej