Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jeden z najbezpieczniejszych Marszów Niepodległości w historii – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Data publikacji: 13.11.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris po raz kolejny objął monitoringiem prawnym Marsz Niepodległości.

· Monitoring potwierdził, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przestrzegało prawa, a manifestacja przebiegała spokojnie.

· Organizatorzy sprawnie reagowali na sporadyczne incydenty, które nie wpłynęły na przebieg wydarzenia.

· Przed Marszem Instytut Ordo Iuris prowadził stoisko, na którym można było dowiedzieć się więcej o działalności fundacji i podpisać petycję przeciwko federalizacji Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU – LINK

Ordo Iuris wskazuje w sprawozdaniu z monitoringu, że Straż Marszu, we współpracy z Policją, dbała o bezpieczny przebieg demonstracji. Służby sprawnie reagowały na incydenty mogące zakłócić zgromadzenie. Odnotowano dwie próby utrudnienia lub nawet zablokowania manifestacji. Przed rozpoczęciem zgromadzenia na trasie Marszu na jezdni usiadła sześcioosobowa grupa aktywistów klimatycznych, która została stamtąd usunięta przez Policję. Następnie w trakcie trwania Marszu na czele manifestacji pojawiła się kilkuosobowa grupa działaczy LGBT, w tym Katarzyna A., znana jako „Babcia Kasia”. Aktywistka prowokowała uczestników zgromadzenia wulgarnymi okrzykami. Sytuacja została sprawnie opanowana przez Straż Marszu.

Według organizatorów, w zgromadzeniu brało udział ponad 100 tys. osób. Ordo Iuris podkreśla, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości działało zgodnie z prawem. Na trasie miały miejsce nieliczne incydenty z udziałem uczestników demonstracji, które nie wpłynęły jednak na przebieg zgromadzenia i bezpieczeństwo manifestantów. Część osób uczestniczących w Marszu używała środków pirotechnicznych, nie odnotowano jednak, by stanowiło to zagrożenie dla demonstrantów oraz nie zostały wyrządzone żadne szkody. Instytut wskazuje, że race świetlne stanowią częsty element tego typu manifestacji.

Ordo Iuris zaznacza, że podczas Marszu dominowała symbolika patriotyczna i taką tematykę miała większość okrzyków wznoszonych przez uczestników zgromadzenia. Pojawiały się też symbole i pieśni religijne. Część demonstrantów posiadała emblematy ruchów społecznych i politycznych oraz klubów sportowych. W demonstracji udział brali także obcokrajowcy. Niektórzy z nich eksponowali symbole zagranicznych organizacji politycznych.

Prawnicy krytycznie oceniają za to postępowanie władz miasta, które – podobnie jak przy poprzednich Marszach Niepodległości i innych masowych imprezach tego typu, kończących się w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego – nie otworzyły bramek na stacji metra M2 Stadion Narodowy, ograniczając się do emitowania przez głośniki komunikatu głosowego z zaleceniem, aby „korzystać ze wszystkich wejść do metra”. Teoretycznie takie postępowanie ma służyć temu, aby peron nie zapełnił się ponad miarę, a ludzie odjeżdżali stopniowo, kolejnymi pociągami co kilka minut, ale w praktyce uczestnicy Marszu i tak wchodzili przez bramki jeden za drugim, a peron zapełnił się do granic możliwości, powodując ryzyko wypadku, gdy w tym samym czasie przy zejściach na stację metra utworzyły się gigantyczne zatory.

Instytut Ordo Iuris był także obecny w strefie przedmarszowej. Uczestnicy zgromadzenia mogli odwiedzić namiot Instytutu, gdzie można było dowiedzieć się więcej o działalności Ordo Iuris, porozmawiać z ekspertami i otrzymać publikacje przygotowane przez fundację. Przedstawiciele Instytutu zbierali także podpisy pod petycją przeciwko federalizacji Unii Europejskiej.

Również 11 listopada Instytut Ordo Iuris ogłosił powstanie Kolegium Suwerenności i Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową. Ośrodki te mają na celu połączenie naukowców i ekspertów pracujących w różnych obszarach na rzecz ochrony suwerenności Polski.

„Wyniki monitoringu Marszu Niepodległości przez prawników Ordo Iuris wskazują, że organizatorzy zadbali o właściwy poziom bezpieczeństwa. Prawnicy Ordo Iuris stwierdzili kilka naruszeń prawa o charakterze wykroczeń opisanych w sprawozdaniu, które ze względu na małą skalę nie wpływają na ogólną ocenę bezpiecznego przebiegu zgromadzenia. Nasze obserwacje są zbieżne z obserwacjami Policji, która oceniła Marsz jako jeden z najbezpieczniejszych w historii" – zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Zmiany w traktatach unijnych - co to znaczy dla Polski?

Najnowsza analiza z serii „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” skupia się na potencjalnych negatywnych skutkach dla Polski wynikających z planowanych zmian w Traktatach Unii Europejskiej. Komisja Europejska dąży do stworzenia suwerennego państwa federalnego z centralną władzą w Brukseli. Proces zmian traktatowych może obejmować przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych, a w Polsce takie referendum może odbyć się po wyborach prezydenckich, które wygra kandydat popierający federalizację UE. Autorką analizy jest prof. Anna Łabno.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Pozorne działanie Unii Europejskiej w walce z korupcją – organ do spraw etyki

· Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie powołania międzyinstytucjonalnego organu do spraw etyki.

· Ma on na celu ustanowienie wspólnych ram etycznego postępowania we wszystkich instytucjach UE. 

· Wniosek dotyczący powołania organu stanowi odpowiedź na aferę „katargate”, która ujawniła proceder związany z łapówkami za wpływy w Parlamencie Europejskim.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – mniejsze ograniczenie suwerenności państw w zakresie polityki zdrowotnej

· Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia ukazał się nowy projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, czyli regulacji mających na celu zapobieganie pandemiom. 

Czytaj Więcej