Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kontrowersyjny projekt z negatywną opinią sejmowej komisji. Opinia Ordo Iuris podstawą odrzucenia niekonstytucyjnego projektu

Data publikacji: 11.01.2023

Adobe Stock

· Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po raz kolejny zarekomendowała odrzucenie projektu ustawy o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

· Komisja miałaby stanowić pozakonstytucyjny trybunał nadzwyczajny, pozbawiony wielu gwarancji zapewniających sprawiedliwy proces.

· Możliwe byłoby nakładanie przez komisję „środków zaradczych” w postaci m.in. zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem pieniędzmi publicznymi czy cofnięcia pozwolenia na broń wobec osób podejrzanych o uleganie „wpływom rosyjskim”.

· Pojęcie „wpływów rosyjskich” nie zostało jednak jasno zdefiniowane, co dopuszcza możliwość nadużyć ze strony komisji.

· Członkowie komisji byliby też zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat, w której zwraca uwagę na sprzeczność proponowanych rozwiązań z Konstytucją RP.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce 13 grudnia 2022 r. Projekt został wówczas skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zarekomendowała jego odrzucenie. Następnego dnia, podczas drugiego czytania, projekt skierowano ponownie do Komisji w celu przedstawienia sprawozdania. 10 stycznia Komisja ponownie negatywnie zarekomendowała projekt. Wcześniej Instytut Ordo Iuris opublikował opinię na ten temat, która, według informacji medialnych, wywarła (wraz ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich) decydujący wpływ na postanowienie członków Komisji – głosowanie zakończyło się wynikiem 20 do 19 za odrzuceniem projektu.

Projekt miał na celu powołanie komisji mającej posiadać, w założeniu wnioskodawców, daleko szersze uprawnienia od komisji śledczej, która, ich zdaniem, byłaby nieefektywna. W ich opinii, komisja powinna być wyposażona w możliwość natychmiastowego stosowania „środków zaradczych”. Powołanie komisji na podstawie aktualnego brzmienia projektu, prowadziłoby do obejścia przepisów o komisji śledczej, o której mowa w art. 111 Konstytucji RP. Zgodnie z nim, „Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy”, a tryb jej powołania określa ustawa. Takim aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1024). Według omawianego projektu ustawy, członkowie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich mieliby jeszcze szersze uprawnienia niż osoby zasiadające w komisji śledczej.

- Naruszenie art. 42 i 45 ust. 1 Konstytucji RP oznaczałoby pozbawienie osoby badanej przez komisję zawartych w nich gwarancji odnoszących się do postępowania karnego. Jak wynika z analizy projektu, przepisy ustanawiałyby komisję pełniącą funkcję quasi-sądową w kontekście wymierzania sprawiedliwości. W związku z tym właściwym organem postępowania byłby sąd, a nie powołana komisja – podkreślił Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

Zgodnie z projektem, konsekwencje swoich działań miałyby ponosić nawet osoby nieświadome podlegania „wpływom rosyjskim”, m.in. podejmujące decyzję o zatrudnieniu pracownika w ramach spółki czy biorące udział w negocjacjach umowy międzynarodowej. Uprawnienia jakie zostałyby przyznane komisji odnośnie stosowania „środków zaradczych” mogłyby mieć szczególne konsekwencje w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i samorządowymi. Zwolnienie członków komisji z odpowiedzialności rodzi ryzyko ujawniania przez nich informacji tajnych oraz politycznego wykorzystania tego organu.  

- W Polsce już dawno należało utworzyć komisję weryfikującą wpływy jakie wywierają na polskich polityków wszystkie służby specjalne, w tym szczególnie niemieckie i rosyjskie. Teraz, gdy niekonstytucyjny projekt odrzucono w komisji sejmowej, posłowie mają szanse ponownie przemyśleć koncepcję funkcjonowania komisji i napisać projekt zgodny z Konstytucją - zaznaczył Łukasz Bernaciński z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

31.05.2023

Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Edukacja

23.05.2023

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

· Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej