Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Nergal” odpowie przed sądem za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Data publikacji: 09.12.2021

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o umorzeniu postępowania przeciwko Adamowi D. „Nergalowi”.

· Sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne zdeptanie obrazu Matki Boskiej i umieszczenie zdjęcia tego czynu na publicznym profilu na portalu Facebook.

· W lutym 2021 r. muzyk został skazany na 15 tys. zł grzywny i zapłatę kosztów sądowych. „Nergal” oraz prokurator złożyli sprzeciw od wyroku i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy, który umorzył postępowanie.

· Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, występujący w charakterze pełnomocników dwóch z czterech pokrzywdzonych, złożyli zażalenie na postanowienie o umorzeniu.

 

„Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie jest oczywiście trafne. Umorzenie postępowania karnego bez przeprowadzenia dowodów na rozprawie – w opinii sądu – było przedwczesne i błędne. W szczególności w zażaleniu wskazywaliśmy, że Adam D. działał publicznie, bowiem profil, który jest przez niego prowadzony na portalu Facebook ma właśnie taki charakter. Tym samym treści, które są na nim wyświetlane mogą być powielane i dostępne dla nieograniczonej liczby osób, co faktycznie nastąpiło. Pokrzywdzeni – w przeważającej mierze – zapoznali się ze zdjęciem przydeptanego wizerunku Matki Boskiej bez swojej woli. W ocenie pokrzywdzonych oskarżony działał całkowicie świadomie i wiedział, że jego wpis zostanie wielokrotnie powielony w mediach społecznościowych. Nie ograniczył w żaden sposób jego dostępności i wiedział, że będzie krzywdzący dla chrześcijan” – wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w tej sprawie.

 

We wrześniu 2020 r. Adam D. opublikował na swoim publicznym profilu na Facebooku zdjęcie, na którym depcze obraz Matki Boskiej z napisem „O Matko Miłosierdzia, módl się za nami”. Następnie do Instytutu Ordo Iuris zgłosił się mężczyzna, który poczuł się pokrzywdzony tym wpisem. Prawnicy złożyli w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, co skutkowało obrazą uczuć religijnych. Zawiadomienia w tej sprawie złożyły także inne osoby.

 

Początkowo Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia. Zdaniem prokuratorów, rozpoznanie wizerunku Maryi nie było możliwe, gdyż twarz na obrazie została zasłonięta butem. Co więcej, w opinii prokuratury, osoby wchodzące na profil Adama D. powinny być świadome treści jakie mogą się tam pojawić. Instytut Ordo Iuris złożył zażalenie na to postanowienie. Zostało ono uwzględnione przez prokuraturę, która w całości przeprowadziła postępowanie przygotowawcze.

 

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa trafił ostatecznie akt oskarżenia. „Nergal” został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego. Podstawą do skierowania aktu oskarżenia był obszerny materiał dowodowy oraz specjalistyczna opinia biegłego. 15 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyrokiem nakazowym skazał Adama D. na zapłatę 15 tys. zł grzywny i prawie 3,5 tys. zł kosztów sądowych, uznając, że wina i okoliczności czynu nie budzą żadnych wątpliwości.

 

Prokurator oraz obrońca oskarżonego złożyli sprzeciw od wyroku, a sprawa trafiła do rozpoznania przez sąd w innym składzie. 18 sierpnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Moktowa wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Nastąpiło to bez przeprowadzenia rozprawy i przesłuchania świadków. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na postanowienie o umorzeniu. Zostało ono uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 8 grudnia 2021 r. jako oczywiście zasadne, co oznacza to, że Adam D. stanie przed sądem, a w toku rozprawy zostaną przeprowadzone dowody w celu wykazania sprawstwa i winy oskarżonego.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej