fbpx "Nie otrzymałam wsparcia ze strony uczelni" - oświadczenie prof. Ewy Budzyńskiej w związku z przesłuchaniami studentów Uniwersytetu Śląskiego | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

"Nie otrzymałam wsparcia ze strony uczelni" - oświadczenie prof. Ewy Budzyńskiej w związku z przesłuchaniami studentów Uniwersytetu Śląskiego

Data publikacji: 01.06.2020

gosc.pl

W ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii publicznej wywołały czynności prowadzone przez katowickie organy ścigania w związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej. Wobec socjolog na Uniwersytecie Śląskim toczy się postępowanie dyscyplinarne. Prawnicy Ordo Iuris reprezentują ją zarówno w tym postępowaniu, jak i w toku czynności policyjnych, jako pokrzywdzoną przestępstwem fałszowania dowodów.  Prof. Ewa Budzyńska wydała oświadczenie w tej sprawie.

POBIERZ OŚWIADCZENIE - LINK

PODSUMOWANIE SPRAWY - LINK

Postępowanie dyscyplinarne wobec socjolog zostało wszczęte po skardze grupy studentów uczestniczących w zajęciach prof. Budzyńskiej na temat rodziny w różnych kulturach i religiach. Po wykładzie dotyczącym rodziny w kontekście nauki chrześcijańskiej, część studentów oskarżyła wykładowcę m.in. o narzucanie słuchaczom „ideologii anti-choice, poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich". Powodem skargi było przedstawienie przez socjolog rodziny jako związku kobiety i mężczyzny czy człowieka w fazie prenatalnej jako dziecka. 

Na tej podstawie Rzecznik Dyscyplinarny UŚ, prof. Wojciech Popiołek wszczął postępowanie wyjaśniające. W jego trakcie dochodziło do sytuacji takich jak pokazywanie przesłuchiwanym świadkom zeznań poprzednich studentów w celu ich potwierdzenia. Rzecznik za bezzasadny uznał zarzuty rzekomego antysemityzmu prof. Ewy Budzyńskiej oraz przedstawiania przez nią poglądów niezgodnych z wiedzą naukową. Mimo to, zażądał od władz uczelni ukarania socjolog karą nagany. Komisja Dyscyplinarna wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Prof. Budzyńska w oświadczeniu zwróciła uwagę na to, że w trakcie trwania postępowania nie doświadczyła żadnego wsparcia ze strony uczelni. Ponadto, mimo że czynności wobec niej trwają już od półtora roku, nie otrzymała tekstu skargi zwierającego podpisy studentów. Socjolog podkreśla również, że po skardze skierowała swoje wyjaśnienia w tej sprawie do Rektora UŚ, na które jednak nie odpowiedział i skierował sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Profesor zaznaczyła także, że w trakcie postępowania, w "Gazecie Wyborczej" pojawił się artykuł, w którym przytoczono obszerne fragmenty skargi studentów, mimo że postępowanie było niejawne. Uniwersytet w żaden sposób na to nie zareagował. Socjolog zauważa natomiast, że władze uczelni natychmiastowo odniosły się do doniesień medialnych na temat przesłuchań studentów przez policję wpisując się w retorykę, że to właśnie oni mieliby być pokrzywdzeni. Studenci są jednak przesłuchiwani tylko w charakterze świadków w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa fałszowania dowodów, do jakiego mogło dojść na Uniwersytecie.

Prof. Ewa Budzyńska zwraca też uwagę na nieprawidłowości w procedurach na uczelni. Podkreśla m.in., że Rzecznik Dyscyplinarny formalnie nie przedstawił jej zarzutów. Pisze również o okazywaniu protokołu zeznań poprzednich świadków kolejnemu świadkowi.

Wspieram
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej