Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

"Nie otrzymałam wsparcia ze strony uczelni" - oświadczenie prof. Ewy Budzyńskiej w związku z przesłuchaniami studentów Uniwersytetu Śląskiego

Data publikacji: 01.06.2020

gosc.pl

W ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii publicznej wywołały czynności prowadzone przez katowickie organy ścigania w związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej. Wobec socjolog na Uniwersytecie Śląskim toczy się postępowanie dyscyplinarne. Prawnicy Ordo Iuris reprezentują ją zarówno w tym postępowaniu, jak i w toku czynności policyjnych, jako pokrzywdzoną przestępstwem fałszowania dowodów.  Prof. Ewa Budzyńska wydała oświadczenie w tej sprawie.

POBIERZ OŚWIADCZENIE - LINK

PODSUMOWANIE SPRAWY - LINK

Postępowanie dyscyplinarne wobec socjolog zostało wszczęte po skardze grupy studentów uczestniczących w zajęciach prof. Budzyńskiej na temat rodziny w różnych kulturach i religiach. Po wykładzie dotyczącym rodziny w kontekście nauki chrześcijańskiej, część studentów oskarżyła wykładowcę m.in. o narzucanie słuchaczom „ideologii anti-choice, poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich". Powodem skargi było przedstawienie przez socjolog rodziny jako związku kobiety i mężczyzny czy człowieka w fazie prenatalnej jako dziecka. 

Na tej podstawie Rzecznik Dyscyplinarny UŚ, prof. Wojciech Popiołek wszczął postępowanie wyjaśniające. W jego trakcie dochodziło do sytuacji takich jak pokazywanie przesłuchiwanym świadkom zeznań poprzednich studentów w celu ich potwierdzenia. Rzecznik za bezzasadny uznał zarzuty rzekomego antysemityzmu prof. Ewy Budzyńskiej oraz przedstawiania przez nią poglądów niezgodnych z wiedzą naukową. Mimo to, zażądał od władz uczelni ukarania socjolog karą nagany. Komisja Dyscyplinarna wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Prof. Budzyńska w oświadczeniu zwróciła uwagę na to, że w trakcie trwania postępowania nie doświadczyła żadnego wsparcia ze strony uczelni. Ponadto, mimo że czynności wobec niej trwają już od półtora roku, nie otrzymała tekstu skargi zwierającego podpisy studentów. Socjolog podkreśla również, że po skardze skierowała swoje wyjaśnienia w tej sprawie do Rektora UŚ, na które jednak nie odpowiedział i skierował sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Profesor zaznaczyła także, że w trakcie postępowania, w "Gazecie Wyborczej" pojawił się artykuł, w którym przytoczono obszerne fragmenty skargi studentów, mimo że postępowanie było niejawne. Uniwersytet w żaden sposób na to nie zareagował. Socjolog zauważa natomiast, że władze uczelni natychmiastowo odniosły się do doniesień medialnych na temat przesłuchań studentów przez policję wpisując się w retorykę, że to właśnie oni mieliby być pokrzywdzeni. Studenci są jednak przesłuchiwani tylko w charakterze świadków w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa fałszowania dowodów, do jakiego mogło dojść na Uniwersytecie.

Prof. Ewa Budzyńska zwraca też uwagę na nieprawidłowości w procedurach na uczelni. Podkreśla m.in., że Rzecznik Dyscyplinarny formalnie nie przedstawił jej zarzutów. Pisze również o okazywaniu protokołu zeznań poprzednich świadków kolejnemu świadkowi.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej