fbpx Ordo Iuris na Światowy Dzień Chorego. Poradnik przekazany Domom Pomocy Społecznej w całej Polsce | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris na Światowy Dzień Chorego. Poradnik przekazany Domom Pomocy Społecznej w całej Polsce

Data publikacji: 09.02.2022

Adobe Stock

· W czasie stanu epidemii dostęp wielu pacjentów do opieki duszpasterskiej kapelanów jest utrudniony.

· Z okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego, Instytut Ordo Iuris przekazał Domom Pomocy Społecznej w całej Polsce poradnik dotyczący posługi duszpasterskiej w podmiotach leczniczych.

· Publikacja już wcześniej trafiła m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta, dyrekcji podmiotów leczniczych w całej Polsce oraz Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia.

 

POBIERZ PORADNIK – LINK

 

W okresie ostatnich dwóch lat Instytut Ordo Iuris wielokrotnie interweniował w związku z utrudnianiem pacjentom realizacji ich prawa do opieki duszpasterskiej. W trakcie podejmowanych działań oraz prowadzonych wykładów zgłaszano potrzebę przygotowania opracowania, które od strony prawnej przedstawi zagadnienie posługi duszpasterskiej w podmiotach leczniczych. W odpowiedzi na te głosy, Instytut przygotował poradnik kierowany głównie do kapelanów służby zdrowia oraz dyrekcji i personelu medycznego placówek medycznych. Z poradnika z powodzeniem mogą korzystać także pacjenci, którzy chcą poznać swoje prawa i zapewnić ich poszanowanie podczas pobytu w szpitalu.

 

W związku z obchodzonym 11 lutego Światowym Dniem Chorego, Instytut Ordo Iuris przekazał poradniki w wersji drukowanej dyrekcjom 250 Domów Pomocy Społecznej w całej Polsce. Szczególnie na początku epidemii Instytut odbierał liczne prośby o pomoc związane z odmawianiem pacjentom DPSów prawa do opieki duszpasterskiej.

 

- W miarę rosnącej liczby interwencji ekspertów Instytutu oraz upowszechniania wiedzy o prawach pacjenta i sposobach ich realizacji, obserwowaliśmy spadek zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w zakresie realizacji posługi duszpasterskiej. Niemniej jednak osoby starsze i chore pozostają szczególnie zagrożoną ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 grupą społeczną, a obawy i wątpliwości związane z realizacją ich praw jako pacjentów pozostają nadal aktualne – komentuje Łukasz Bernaciński z Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Już wcześniej poradniki zostały przesłane do dyrekcji podmiotów leczniczych w całej Polsce, do Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia, zainteresowanych kapelanów szpitalnych, a także Rzecznika Praw Pacjenta, który aktywnie włącza się w monitorowanie realizacji praw pacjentów w podmiotach leczniczych.

 

Wersja elektroniczna poradnika jest dostępna do pobrania pod adresem dlakapelanow.ordoiuris.pl. Drukowane egzemplarze poradnika Instytut nieodpłatnie wysyła wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom duchownym jak i świeckim, po mailowym zgłoszeniu skierowanym na adres [email protected]

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.07.2022

Czy wygramy w walce z antychrześcijańską agresją?

Ostatnie dwa lata to czas prawdziwej erupcji nienawiści do chrześcijan w Polsce. Wulgarne i antykościelne demonstracje proaborcyjne, ataki na kościoły, miejsca kultu, a nawet fizyczne ataki na polskich księży i wiernych. Dziś możemy pochwalić się pierwszymi konkretnymi owocami tych działań. Naszego zaangażowania potrzebują kolejne sprawy, w których na sprawiedliwość czekają ofiary antychrześcijańskiej nienawiści.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.07.2022

Łukasz Bernaciński: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w związku z COVID-19 niekonstytucyjne? Monografia Ordo Iuris

Ostatnie ponad dwa lata to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku.

Czytaj Więcej