Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Postępowanie o zniszczenie sowieckiej tablicy propagandowej umorzone

Data publikacji: 27.11.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o uszkodzenie tablicy znajdującej się przed tamtejszym cmentarzem wojennym Armii Czerwonej.

· Mężczyźni, dzień po agresji rosyjskiej na Ukrainę, zdemontowali z tablicy symbol sierpa i młota.

· Prokuratura zarzucała im znieważenie miejsca upamiętniającego zdarzenie historyczne.

· W trakcie postępowania przed sądem prokuratura wycofała akt oskarżenia, do czego przychylił się również Wojewoda Warmińsko-Mazurski, jako zarządca cmentarza. Dlatego sąd umorzył sprawę.

· Oskarżonych reprezentował Instytut Ordo Iuris.

 

Działanie mężczyzn polegało na zdemontowaniu symbolu sierpa i młota, umieszczonego na tablicy informacyjnej, niebędącej pomnikiem, a znajdującej się przed wejściem na teren cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w Elblągu. Według informacji umieszczonej na tablicy, na cmentarzu spoczywają żołnierze armii radzieckiej, którzy „bohatersko wyzwalali” Elbląg, co nie stanowi prawdy historycznej. Żaden z mężczyzn nie przyznał się do znieważenia miejsca upamiętniającego zdarzenie historyczne. Oskarżeni tłumaczyli swoje zachowanie motywacjami patriotycznymi oraz sprzeciwem wobec agresji Rosji na Ukrainę. Do demontażu doszło bowiem 25 lutego 2022 r., czyli dzień po wybuchu wojny.

 

Obaj mężczyźni od lat działają na rzecz dekomunizacji przestrzeni lokalnej. To między innymi dzięki ich staraniom udało się doprowadzić do zmiany nazwy Ronda Kaliningrad w Elblągu na Rondo Bitwy pod Grunwaldem.

 

- Pomimo obowiązywania od 6 lat tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy której wszystkie sowieckie obiekty propagandowe są usuwane z przestrzeni publicznej, nadal mierzymy się z problemem takich obiektów, które pozostają w obrębie cmentarzy – tych obiektów bowiem ustawa nie objęła swoim działaniem. Wciąż więc mierzymy się w polskich sądach z próbą skazywania za rzekome znieważenie pomników, choć czyny te podyktowane są zazwyczaj patriotycznymi pobudkami. Zwykle na etapie procesu sądy w tych sprawach dochodzą do słusznych wniosków o znikomej społecznej szkodliwości czynu i umarzają postępowania właśnie z tego powodu lub nawet uniewinniają oskarżonych. W przypadku sprawy w Elblągu na słuszną refleksję zdobyła się jednak prokuratura i wycofała akt oskarżenia, co pozwoliło pozytywnie zakończyć sprawę – wskazał Bartosz Malewski z Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Należy ograniczyć możliwość uzyskania przywilejów podatkowych przez związki wyznaniowe

· Polskie rozwiązania prawne w zakresie wpisu do rejestru mogą zostać wykorzystane przez pseudo-związki wyznaniowe, dla których celem nie jest działalność religijna a przestępcza.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Wyrok za krytykę antykatolickiego aktywisty LGBT. Nowy cykl Ordo Iuris o „mowie nienawiści”

Coraz bardziej realne staje się zagrożenie ideologiczną cenzurą pod pozorem walki z tzw. mową nienawiści. W Polsce ogłoszone zostały plany wpisania tego pojęcia do Kodeksu karnego. W innych krajach rzekome zwalczanie „mowy nienawiści” od dawna zamyka usta ludziom przywiązanych do wartości konserwatywnych i chrześcijańskich. Taka sytuacja spotkała chociażby meksykańskiego polityka Rodrigo Ivána Cortésa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.02.2024

Dyrektywa anty-SLAPP może się przyczynić do tłumienia debaty publicznej

W Parlamencie Europejskim przyjęto dzisiaj dyrektywę „w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi” (tzw. pozwy SLAPP). Dokument ma na celu ochronę osób i podmiotów zaangażowanych w debatę publiczną przed ewidentnie nieuzasadnionymi postępowaniami sądowymi, których celem jest cenzurowanie, zastraszanie i uciszanie krytyków poprzez o bciążenie ich kosztami obrony prawnej, dopóki nie zrezygnują z krytyki lub sprzeciwu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej