Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prokurator Zapaśnik prawidłowo przywrócona ze stanu spoczynku. Opinia Odro Iuris dla Sądu w Szczecinie

Data publikacji: 09.04.2024

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie opinię „przyjaciela sądu” w sprawie prokurator Bogusławy Zapaśnik.

· Instytut nie zgadza się ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji, który wskazał, że przywrócenie prokurator Zapaśnik ze stanu spoczynku było bezprawne.

· Ordo Iuris podkreśla, że przepis, na podstawie którego prokurator została wcześniej przywrócona ze stanu spoczynku, nie miał charakteru epizodycznego.

· Uznanie, że prokuratorzy zostali w sposób nieuprawniony przywróceni do pracy przez poprzedniego Prokuratora Generalnego, skutkowałoby koniecznością powtarzania licznych postępowań, a często uniknięciem odpowiedzialności sprawców przestępstw.

 

Od 2016 r. funkcjonowały w Polsce przepisy ustawy wprowadzającej nową ustawę prawo o prokuraturze, na mocy których prokuratorzy w stanie spoczynku mogli zawnioskować o przywrócenie do służby czynnej. Z tej możliwości skorzystał m.in. prok. Dariusz Barski, który w 2022 r. został przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę mianowany Prokuratorem Krajowym. Nowy Prokurator Generalny Adam Bodnar odwołał jednak ze stanowiska prokuratora Barskiego, twierdząc, że przepisy, na mocy których Dariusz Barski został przywrócony, już nie obowiązują.

 

Tej samej argumentacji użył obrońca w jednej ze spraw kryminalnych, w której akt oskarżenia podpisała prokurator Bogusława Zapaśnik, przywrócona ze stanu spoczynku na tej samej podstawie prawnej. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że jej przywrócenie odbyło się w sposób nieprawidłowy i umorzył postępowanie. Prokuratura wniosła zażalenie od tego orzeczenia. Postępowanie odwoławcze toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

 

Instytut Ordo Iuris złożył w tej sprawie opinię „przyjaciela sądu”, w której twierdzi, że przepisy, na mocy których przywrócono ze stanu spoczynku prokurator Bogusławę Zapaśnik, nie miały charakteru czasowego. Prokurator została zatem w sposób prawidłowy przywrócona do pracy, a dokonywane przez nią czynności procesowe są skuteczne.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Rafał Trzaskowski chce zdejmować krzyże – złóż skargę

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie o zakazie wieszania krzyży w miejskich urzędach, a także zabraniające pracownikom administracji eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach. Zarządzenie nakazuje także urzędnikom zwracanie się do osób „transpłciowych” i „niebinarnych” preferowanymi przez nie zaimkami. Jest to jawny atak Rafała Trzaskowskiego na wolność wyznania i sumienia pracowników stołecznych urzędów.

Czytaj Więcej