Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stan Polaka znacznie się pogorszył. Dramatyczna walka o życie pana Sławomira

Data publikacji: 26.01.2021

Adobe Stock

Z Wielkiej Brytanii docierają informacje o pogarszającym się stanie pana Sławomira – Polaka, który przebywa w szpitalu po odłączeniu od karmienia i nawadniania. Brytyjskie władze uniemożliwiają transport mężczyzny do Polski, mimo zgody polskiego sądu. Gotowi pomóc są polscy lekarze i klinika „Budzik”. Jeśli decyzja o przewiezieniu pana Sławomira do Polski nie zapadnie dzisiaj, na transport może być już za późno. Wciąż można podpisywać petycję do władz brytyjskich z apelem o umożliwienie transportu Polaka.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Nasz rodak przebywa w szpitalu w Plymouth od 6 listopada. Trafił tam po tym, jak doszło do zatrzymania pracy serca. Dyrekcja placówki wystąpiła do sądu o zgodę na odłączenie pana Sławomira od karmienia i nawadniania. Władze szpitala nie ukrywają, że od Polaka miałyby być pobrane organy do transplantacji. Sąd zgodził się na uśmiercenie mężczyzny.

W obronie życia pana Sławomira wypowiedzieli się lekarze polscy i brytyjscy. Argumentowali oni, że mężczyzna, we wcześniejszym okresie, nie był w stanie wegetatywnym i zachowywał minimalną świadomość. W Polsce znaleźli się także lekarze, którzy są gotowi udzielić pomocy Polakowi. Na jego przyjęcie zgodziła się też klinika „Budzik”, w której dziesiątki osób zostały wybudzone ze śpiączki. Polski sąd wyraził zgodę na transport pana Sławomira do Ojczyzny. Wystarczy zatem zgoda angielskiej służby zdrowia, a pojawiłaby się szansa na uratowanie Polaka.

Członkowie rodziny pana Sławomira podejmowali liczne działania w celu ratowania jego życia. W tej sprawie interweniował także Instytut Ordo Iuris. Prawnicy, w imieniu rodziny, wnieśli sprawę do Komitetu ds. Osób Niepełnosprawnych ONZ.

"Jestem zrozpaczona, ale wciąż mam nadzieję, że działania Polskiego Rządu przyniosą pozytywny skutek i mój syn znajdzie się w Polsce. Jestem bardzo wdzięczna Ministerstwu Sprawiedliwości za inicjatywę i pracę jaką wykonują. Mam też nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań w sprawie mojego syna. Pragnę z całego serca podziękować Ordo Iuris za pomoc i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i modlitwę" - skomentowała Jolanta Szpaczyńska, matka pana Sławomira.

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej