fbpx Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

Data publikacji: 29.11.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

· Instytut Ordo Iuris zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie.

Sprawa dotyczyła wpisu, jaki Radosław Sikorski opublikował na Facebooku. Europoseł odniósł się tam do działań, jakie podejmował Instytut Ordo Iuris w obronie samorządów pomówionych przez aktywistów LGBT. Polityk zarzucił fundacji, że wspiera „gminy ustanawiające «Strefy Wolne od LGBT»”. W rzeczywistości żadna jednostka samorządu terytorialnego nie zdecydowała o utworzeniu takiej strefy. Niektóre samorządy przyjęły jedynie uchwały wyrażające sprzeciw wobec propagowania „ideologii LGBT” lub Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument ten w ogóle nie odnosił się do kwestii preferencji seksualnych, wyraża zaś wolę przestrzegania konstytucyjnych praw przysługujących rodzinom. Część samorządów podjęła działania prawne w obronie swoich dóbr osobistych, naruszonych przez działaczy LGBT. Drugi zarzut dotyczył natomiast nazwania Instytutu Ordo Iuris przez Radosława Sikorskiego „fundamentalistyczną sektą”.

W uzasadnieniu wyroku, sąd ograniczył się do powołania zasady poszanowania wolności wypowiedzi. Wskazał też, że Radosławowi Sikorskiemu, miałoby przysługiwać prawo do wygłoszenia wspomnianej wyżej opinii, z racji powszechnie obniżonego poziomu kultury debaty publicznej w ostatnim czasie. Sąd nie odniósł się do przeprowadzonego postępowania dowodowego, zalegających dokumentów, przesłuchanych świadków. W sposób wybiórczy przytoczył zeznania Radosława Sikorskiego, podsumowując ogólnie, że wypowiedź pozwanego mieści się w graniach dozwolonej krytyki. Instytut zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie. Ordo Iuris podkreśla, że działania przez niego podejmowane motywowane są dbałością o kulturę debaty, przy poszanowaniu wolności słowa.

Krótko po wyroku Radosław Sikorski zamieścił na Twitterze wpis określający wypowiedź objętą powództwem mianem „słów prawdy”. Stało się tak, mimo że sąd podkreślał, iż post będący przedmiotem postępowania był jedynie wyrazem prywatnej opinii polityka. Po chwili europarlamentarzysta usunął wpis na Twitterze. 

Wspieram
Działalność Instytutu

11.01.2023

Oferta pracy- adwokat/radca prawny

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris poszukuje adwokata lub radcy prawnego do stałej współpracy w Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.01.2023

Sąd stwierdza naruszenie kultu pamięci Jana Pawła II, oddala jednak powództwo przeciwko Robertowi Biedroniowi

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Fundacji Instytut Działalności Religijnej przeciwko europosłowi Robertowi Biedroniowi.

Czytaj Więcej

Organizacje lewicowe próbują usunąć Ordo Iuris ze składu komitetu monitorującego wydatkowanie środków unijnych

· Instytut Ordo Iuris został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, obejmujący środki o wartości 45,9 mld zł.

· Kilka lewicowych organizacji pozarządowych, w tym Kampania Przeciw Homofobii czy Planned Parenthood, zwróciło się do komisarzy Unii Europejskiej o spotkanie w sprawie wykluczenia Ordo Iuris z prac komitetu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.01.2023

Sąd odstąpił od wymierzenia kary wobec prof. Żuchowskiego. Apelacja Ordo Iuris częściowo uwzględniona

· Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji i odstąpił od wymierzenia kary wobec prof. Tadeusza Żuchowskiego.

Czytaj Więcej