Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Tyle udało nam się dokonać w 4 miesiące

Data publikacji: 02.11.2022

Ordo Iuris

Pod koniec października odnieśliśmy ostateczne zwycięstwo w długoletnim procesie o jawność zagranicznego finansowania z założoną przez George’a Sorosa Fundacją Batorego. Nasze argumenty przekonały Naczelny Sąd Administracyjny do wydania precedensowego wyroku. Fundacja Batorego musi uwzględnić nasz wniosek o ujawnienie szczegółów dystrybucji zagranicznych funduszy.

Wyrok jest prawomocny i kończy postępowanie, które rozpoczęliśmy ponad 5 lat temu, i w którym po drugiej stronie stała największa na świecie kancelaria prawnicza. Fundacja Batorego natychmiast po porażce alarmowała, że „orzeczenie może wpłynąć na sytuację wielu fundacji w Polsce”. A ja uzupełnię, że wpłynie z pewnością na sytuację tych, które próbowały ukrywać zagraniczne przepływy stojące za ich ideologicznymi projektami.

Ta sprawa to dowód na to, jak potrzebna jest społeczność ekspertów i Darczyńców Ordo Iuris. Bo choć nasz budżet – przeżywający niezwykle trudny czas – nie jest nawet zbliżony do zasobności Fundacji Batorego i jej założyciela, to dzięki poświęceniu zespołu i dobremu zarządzaniu środkami możemy podejmować rękawicę i zwyciężać z największymi.

Ostatnie tygodnie to także nasze kolejne zwycięstwo przed Sądem Najwyższym, który stanął po stronie wolności słowa wolontariuszy pro-life, czyniąc Polskę wyspą wolności do głoszenia prawdy o aborcji. W innym postępowaniu obroniliśmy Fundację PRO – Prawo do życia przed delegalizacją. Aby wzmocnić ochronę życia, opublikowaliśmy poradnik dla prokuratorów o nielegalnej dystrybucji środków poronnych. Wydaliśmy obszerny raport o eutanazji w Europie oraz kompleksową monografię na temat sposobów i skutków walki z pandemią koronawirusa.

Zorganizowaliśmy w Brukseli międzynarodową konferencję z udziałem europosłów, zdecydowanie broniąc polskiej suwerenności przed koncepcją europejskiego, federalnego superpaństwa. Przekonaliśmy rządzących do zrezygnowania z wprowadzenia wyłomu w polskim prawie, który mógł otworzyć drzwi do akceptacji homomałżeństw w Polsce. A w październiku zainaugurowaliśmy, wraz ze 159 studentami i słuchaczami, kolejny rok akademicki na Collegium Intermarium, którego misja spotkała się w ostatnich dniach z oszczerczym atakiem lewicowych mediów.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy opublikowaliśmy 22 analizy i opinie prawne, 2 raporty, obszerną monografię naukową, 3 projekty ustaw, 37 komentarzy prawnych i wnioski o dopuszczenie do 7 postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W tym czasie do Centrum Interwencji Procesowej wpłynęły 163 zgłoszenia ze strony rodzin, dyskryminowanych naukowców oraz lekarzy i farmaceutów, a Instytut pojawił się ponad 400 razy w polskich i zagranicznych mediach.

Przygotowaliśmy to sprawozdanie, by jasno pokazać, że każdy kwartał naszej działalności to ogromne zaangażowanie i niezwykle gospodarne wydatkowanie przekazanych nam środków na kluczowe i niezbędne inicjatywy dla ochrony życia, rodziny, małżeństwa, wolności i suwerenności narodowej.

Nasze doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz bezkompromisowość w walce o najważniejsze wartości sprawiają, że w wielu sprawach jesteśmy jedyną organizacją, która może skutecznie zainterweniować. Nasza aktywność pozwala realnie wpływać na otaczającą rzeczywistość.

PRZECZYTAJ SPRAWOZDANIE – LINK

Wspieram
Działalność Instytutu

03.10.2023

Walczymy o przetrwanie… i zwyciężamy!

Ostatnie trzy miesiące były dla nas czasem walki o przetrwanie – o to, by normalnie pracować i z całym zaangażowaniem realizować misję Ordo Iuris polegającą na obronie życia, małżeństwa, rodziny, wiary i wolności.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.09.2023

Lwy Ordo Iuris rozdane! Za nami gala jubileuszowa Instytutu

· Instytut Ordo Iuris obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności.

· Zwieńczeniem jubileuszu była uroczysta gala, podczas której wręczono „Lwy Ordo Iuris”.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

01.09.2023

Fizjoterapeuta zwolniony ze szpitala za niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Ordo Iuris składa apelację

• Fizjoterapeuta pracujący w szpitalu powiatowym w Chodzieży w lutym 2022 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.08.2023

Czy można krytykować prof. Wojciecha Popiołka? Ordo Iuris składa skargę kasacyjną

· Instytut Ordo Iuris złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka.

Czytaj Więcej