Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?

Data publikacji: 27.01.2016

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w naukowej konferencji prawniczej, objętej honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Andrzeja Zwary, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Dariusza Sałajewskiego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pana Dariusza Zawistowskiego, zatytułowanej Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? Weryfikacja metodologii opiniowania dokonywana przez organy postępowań karnych i cywilnych. Patronat medialny nad konferencją objął Dziennik Gazeta Prawna.

 

Konferencja podejmuje bardzo istotne zagadnienie jakim jest rola biegłego w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Dowód z opinii biegłych jest niezwykle przydatny dla ustalenia określonych okoliczności w sprawie, które są niemożliwe dla organu prowadzącego postępowanie (sądu czy prokuratora) z uwagi na konieczność posiadania wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten jest oceniany jako rzetelny i niebudzący wątpliwości i przesądza o kształcie rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Praktyka w tym zakresie pokazuje, że biegli niektórych specjalności (np. z zakresu seksuologii, psychologii) posługują się metodologią, która nie daje możliwości wyprowadzenia z badań precyzyjnych wniosków. Sądy i prokuratorzy – z uwagi na brak dobrej znajomości zagadnienia, będącego przedmiotem opinii – nie są w stanie poprawnie zweryfikować metod opiniowania w sprawie. W zachodniej literaturze prawniczej zaproponowano zastosowanie w tym zakresie różnych metod weryfikacji metodologii stosowanej przez biegłego każdej specjalności (m.in. popularyzując tzw. kryteria Dauberta).

 

Konferencja ma na celu podjęcie dyskusji nad:


1. Sposobem weryfikacji opinii biegłych przez sądy i prokuratorów.
2. Weryfikacją posiadanej przez biegłego wiedzy specjalistycznej z danego zakresu i niedomaganiami związanymi z trybem wpisywania biegłych na listy prezesów sądów okręgowych.
3. Sposobem powoływania biegłych różnych specjalności.
4. Rolą biegłych w postępowaniach karnych i cywilnych, i wskazania czy biegli nie zastępują w rozstrzyganiu spraw samych organów.

 

PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30

 

Rejestracja


9.30-9.40

 

Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20

 

I panel


9.40-10.00

 

Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20

 

Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym – SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40

 

Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego – SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00

 

Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa – uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20

 

Dyskusja


11.20-11.50

 

Przerwa na kawę


11.50-13.30

 

Panel II


11.50-12.10

 

Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym – SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30

 

Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczeniametodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa – mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50

 

Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów napotrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora – PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe w Warszawie,


12.50-13.10

 

Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny – prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30

 

Dyskusja


13.30-14.30

 

Lunch


14.30-16.10

 

Panel III


14.30-14.50

 

Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10

 

Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30

 

Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50

 

Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listębiegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10

 

Dyskusja


16.10-16.30

 

Zakończenie

 

Sala A2, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, 24 lutego 2016 r. (środa), godz. 9:00-16:30

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Rejestracja do dnia 22.02.2016 r. na adres: konferencja@ordoiuris.pl.

 

Honorowe patronaty:

 

   

 

 

Patronat medialny:

 

Wspieram
Edukacja

11.12.2018

ZNP nie zna prawa? Organizowanie świątecznych wydarzeń w szkołach zgodne z Konstytucją

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.11.2018

Marsz Niepodległości zgodny z prawem – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Adwokaci Instytutu Ordo Iuris obserwujący przebieg Marszu Niepodległości stwierdzili zgodność z prawem działań organizatora wydarzenia. Nieliczne, jak na skalę Marszu, incydenty spotykały się z właściwą i sprawną reakcją służb zgromadzenia.

Czytaj Więcej
Edukacja

26.02.2018

Nowa podstawa programowa WDŻ z uwzględnieniem postulatów organizacji społecznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w nowej postawie programowej Wychowania do Życia w Rodzinie zaakceptowało postulaty organizacji społecznych i wprowadziło wiele pozytywnych m.in. dotyczących właściwej pozycji małżeństwa.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.01.2018

III ogólnopolska konferencja prawnicza „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii”

III ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomocniczość czy etatyzm? Państwo wobec rodziny i jej autonomii” podejmuje najbardziej aktualne problemy i porusza zagadnienia związane z prawem rodzinnym, znajdujące się w centrum debaty publicznej, m.in.:

Czytaj Więcej