fbpx WPiA | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
WPiA

WPiA

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym - ZOBACZ PLAN

Dodane przez ordoiuris.admin - sob., 02/13/2016 - 13:52

Poniżej prezentujemy plan konferencji naukowej pt. "Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?", która odbędzie się 24 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim. Program można pobrać w całości u doły strony.  

 

 

  

 

 

Konferencja prawnicza / 24 lutego 2016 r./ Uniwersytet Warszawski


„Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów
czy rzeczywisty autor wyroków?
Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”

 


24 lutego 2016 r., godz. 9.00-16.30
Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, s. A2
Organizatorzy: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie
oraz Wydział Prawa i Administracji UW

 


PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30 Rejestracja


9.30-9.40 Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20 I panel


9.40-10.00 Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20 Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym –
SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40 Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego
– SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00 Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa
– uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20 Dyskusja


11.20-11.50 Przerwa na kawę


11.50-13.30 Panel II


11.50-12.10 Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym
– SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30 Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczenia
metodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa
– mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50 Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów na
potrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora
– PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe
w Warszawie,


12.50-13.10 Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30 Dyskusja


13.30-14.30 Lunch


14.30-16.10 Panel III


14.30-14.50 Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10 Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia
młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30 Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie
i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50 Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listę
biegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie
i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10 Dyskusja


16.10-16.30 Zakończenie

 

Program Konferencji 24.02.2016

Kategoria
Wolność Gospodarcza

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym - ZOBACZ PLAN

Poniżej prezentujemy plan konferencji naukowej pt. "Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?",
Czytaj Więcej

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 01/27/2016 - 13:24

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w naukowej konferencji prawniczej, objętej honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobry, Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana Andrzeja Zwary, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Dariusza Sałajewskiego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pana Dariusza Zawistowskiego, zatytułowanej Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? Weryfikacja metodologii opiniowania dokonywana przez organy postępowań karnych i cywilnych. Patronat medialny nad konferencją objął Dziennik Gazeta Prawna.

 

Konferencja podejmuje bardzo istotne zagadnienie jakim jest rola biegłego w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Dowód z opinii biegłych jest niezwykle przydatny dla ustalenia określonych okoliczności w sprawie, które są niemożliwe dla organu prowadzącego postępowanie (sądu czy prokuratora) z uwagi na konieczność posiadania wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten jest oceniany jako rzetelny i niebudzący wątpliwości i przesądza o kształcie rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Praktyka w tym zakresie pokazuje, że biegli niektórych specjalności (np. z zakresu seksuologii, psychologii) posługują się metodologią, która nie daje możliwości wyprowadzenia z badań precyzyjnych wniosków. Sądy i prokuratorzy – z uwagi na brak dobrej znajomości zagadnienia, będącego przedmiotem opinii – nie są w stanie poprawnie zweryfikować metod opiniowania w sprawie. W zachodniej literaturze prawniczej zaproponowano zastosowanie w tym zakresie różnych metod weryfikacji metodologii stosowanej przez biegłego każdej specjalności (m.in. popularyzując tzw. kryteria Dauberta).

 

Konferencja ma na celu podjęcie dyskusji nad:


1. Sposobem weryfikacji opinii biegłych przez sądy i prokuratorów.
2. Weryfikacją posiadanej przez biegłego wiedzy specjalistycznej z danego zakresu i niedomaganiami związanymi z trybem wpisywania biegłych na listy prezesów sądów okręgowych.
3. Sposobem powoływania biegłych różnych specjalności.
4. Rolą biegłych w postępowaniach karnych i cywilnych, i wskazania czy biegli nie zastępują w rozstrzyganiu spraw samych organów.

 

PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30

 

Rejestracja


9.30-9.40

 

Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20

 

I panel


9.40-10.00

 

Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20

 

Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym – SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40

 

Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego – SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00

 

Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa – uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20

 

Dyskusja


11.20-11.50

 

Przerwa na kawę


11.50-13.30

 

Panel II


11.50-12.10

 

Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym – SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30

 

Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczeniametodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa – mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50

 

Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów napotrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora – PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe w Warszawie,


12.50-13.10

 

Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny – prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30

 

Dyskusja


13.30-14.30

 

Lunch


14.30-16.10

 

Panel III


14.30-14.50

 

Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10

 

Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30

 

Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50

 

Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listębiegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10

 

Dyskusja


16.10-16.30

 

Zakończenie

 

Sala A2, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, 24 lutego 2016 r. (środa), godz. 9:00-16:30

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Rejestracja do dnia 22.02.2016 r. na adres: [email protected]

 

Honorowe patronaty:

 

   

 

 

Patronat medialny:

 

Kategoria
Edukacja

Edukacja

27.01.2016

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w naukowej konferencji prawniczej.
Czytaj Więcej
Subskrybuj WPiA