Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym - ZOBACZ PLAN

Data publikacji: 13.02.2016

Poniżej prezentujemy plan konferencji naukowej pt. "Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?", która odbędzie się 24 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim. Program można pobrać w całości u doły strony.  

 

 

  

 

 

Konferencja prawnicza / 24 lutego 2016 r./ Uniwersytet Warszawski


„Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów
czy rzeczywisty autor wyroków?
Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”

 


24 lutego 2016 r., godz. 9.00-16.30
Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, s. A2
Organizatorzy: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie
oraz Wydział Prawa i Administracji UW

 


PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30 Rejestracja


9.30-9.40 Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20 I panel


9.40-10.00 Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20 Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym –
SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40 Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego
– SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00 Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa
– uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20 Dyskusja


11.20-11.50 Przerwa na kawę


11.50-13.30 Panel II


11.50-12.10 Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym
– SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30 Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczenia
metodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa
– mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50 Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów na
potrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora
– PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe
w Warszawie,


12.50-13.10 Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30 Dyskusja


13.30-14.30 Lunch


14.30-16.10 Panel III


14.30-14.50 Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10 Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia
młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30 Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie
i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50 Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listę
biegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie
i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10 Dyskusja


16.10-16.30 Zakończenie

 

Program Konferencji 24.02.2016

Wspieram

Drukarz skazany na podstawie komunistycznego przepisu. Opinia Ordo Iuris przesłana Trybunałowi

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Prokuratura Generalnego dotyczący niezgodności z Konstytucją uchwalonego w PRL art. 138 kodeksu wykroczeń. To na jego podstawie został skazany drukarz z Łodzi, który odmówił wykonania baneru promującego ruch LGBT. Zaangażowany w  obronę przedsiębiorcy Instytut Ordo Iuris przesłał do Trybunału Konstytucyjnego opinię popierającą wniosek Prokuratora Generalnego.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.12.2018

Godność źródłem praw człowieka – konferencja Ordo Iuris

10 grudnia przypadła 70. Rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ordo Iuris i Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Wydarzenie stanowi odpowiedź na zmianę w pojmowaniu praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego. Dzięki dyskusji udało się przypomnieć o prawdziwym źródle praw człowieka jakim jest ludzka godność.

Czytaj Więcej

Konferencja naukowa na temat praw człowieka – 10 grudnia

Konferencja naukowa „Prawne implikacje godności człowieka: w 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” – 10 grudnia, godz. 14, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Czytaj Więcej

Jak uchronić dzieci przed pornografią? – konferencja Ordo Iuris

Statystyki pokazują, że ponad połowa dzieci w Polsce ma kontakt z pornografią przed ukończeniem 12. roku życia. Podstawowym źródłem dostępu do niej jest Internet. W odpowiedzi na ten problem Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proponuje podjęcie prac nad ustawą, która zapewniałaby realną ochronę dzieci.

Czytaj Więcej