fbpx Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym - ZOBACZ PLAN | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konferencja: Biegły w polskim systemie prawnym - ZOBACZ PLAN

Data publikacji: 13.02.2016

Poniżej prezentujemy plan konferencji naukowej pt. "Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?", która odbędzie się 24 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim. Program można pobrać w całości u doły strony.  

 

 

  

 

 

Konferencja prawnicza / 24 lutego 2016 r./ Uniwersytet Warszawski


„Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów
czy rzeczywisty autor wyroków?
Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych”

 


24 lutego 2016 r., godz. 9.00-16.30
Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, s. A2
Organizatorzy: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie
oraz Wydział Prawa i Administracji UW

 


PLAN KONFERENCJI:


9.00-9.30 Rejestracja


9.30-9.40 Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji


9.40-11.20 I panel


9.40-10.00 Biegły – autor wyroku? – SSO Dariusz Wysocki, Sąd Okręgowy w Płocku,


10.00-10.20 Problem sformułowania tezy dowodowej postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego w aspekcie jakości i przydatności tej opinii w postępowaniu sądowym –
SSO sędzia Leon Miroszewski, Sąd Okręgowy w Szczecinie,


10.20-10:40 Wybrane problemy opiniowania przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego
– SSR dr Piotr Gensikowski, Sąd Rejonowy w Grudziądzu,

 

10.40-11.00 Przesłuchanie pokrzywdzonego oraz świadka poniżej lat 15 z udziałem biegłego psychologa
– uwagi z praktyki adwokata – adw. Anna Hejnar-Zawisza, Izba Adwokacka w Warszawie.


11.00-11.20 Dyskusja


11.20-11.50 Przerwa na kawę


11.50-13.30 Panel II


11.50-12.10 Modele oceny opinii psychologicznej w postępowaniu karnym
– SSR dr Sebastian Ładoś, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,


12.10-12.30 Dlaczego niektóre opinie sądowo-psychologiczne można wyrzucić do kosza? Ograniczenia
metodologiczne, logiczne i etyczne pracy biegłego psychologa
– mgr Łukasz Mazur, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
Stowarzyszenie „Stop Manipulacji” oraz mgr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie,


12.30-12.50 Zagadnienia związane z weryfikacją opinii sporządzonych przez biegłych psychiatrów na
potrzeby postępowania karnego – kilka słów z praktyki prokuratora
– PPR Izabela Dołgań-Szymańska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe
w Warszawie,


12.50-13.10 Pozycja biegłego psychiatry – jakość opinii i możliwości jej oceny
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


13.10-13.30 Dyskusja


13.30-14.30 Lunch


14.30-16.10 Panel III


14.30-14.50 Analiza kryminalna – o pół kroku dalej – SSR Jakub Iwaniec, Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,


14.50-15.10 Jakość weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia
młodego prawnika – apl. adw. Bartosz Lewandowski, Instytut na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Warszawski, Izba Adwokacka w Warszawie,


15.10-15.30 Specyfika opinii biegłego w cywilnych procesach medycznych w aktualnym orzecznictwie
i badaniach własnych – dr n. prawnych, lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,


15:30-15.50 Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań pisma, jako podstawa wpisu na listę
biegłych sądowych – dr Adam Buczek, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Krakowie
i Gliwicach, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne


15.50-16.10 Dyskusja


16.10-16.30 Zakończenie

 

Program Konferencji 24.02.2016

Wspieram

Paweł Tempczyk: Ekosocjalizm w Holandii – chaos celowo wywołany?

Wydawać się mogło, że czasy gospodarki centralnie planowanej, wraz z upadkiem socjalizmu, bezpowrotnie minęły. Niemniej od dłuższego czasu w krajach tzw. demokracji liberalnej oraz na forum instytucji Unii Europejskiej wszelkiego rodzaju limity, opłaty emisyjne i inne środki o charakterze ograniczającym swobodny przepływ oraz produkcję towarów odzyskują dawną popularność.

Czytaj Więcej

Tomasz Piotr Chudzinski: Krajowy Plan Odbudowy – jak wyglądać będzie Polska po realizacji kamieni milowych?

Spore kontrowersje w ostatnim czasie wywołuje kwestia Krajowego Plany Odbudowy, a przede wszystkim tzw. kamieni milowych, do realizacji których zobowiązana jest Polska. Szczególne wątpliwości budzą założenia takie jak opodatkowanie właścicieli aut spalinowych czy wprowadzenie stref niskoemisyjnych w dużych miastach. Jak na razie, ostateczny kształt KPO nie jest znany. Jednak na podstawie załącznika do decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej Planu, można wysnuć pewne wnioski na temat tego, jaki wpływ będzie on miał na sytuację w Polsce.

Czytaj Więcej

Przemysław Pietrzak: Wypłata środków z KPO – prawo czy polityka?

Jednym z tematów dominujących w debacie publicznej jest porozumienie polityczne zawarte między rządem a Komisją Europejską, pozwalające na zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Plan, choć długo wyczekiwany i wypracowany po procesie długotrwałych negocjacji, pozostawia jednak pewną możliwość krytyki.

Czytaj Więcej

Przemysław Pietrzak: Wstrzymanie dostaw gazu to próba szantażu ze strony Rosji

W ostatnich dniach media przekazały podaną przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę informację o wypowiedzeniu przez Polskę porozumienia z Rosją. Dotyczyło ono budowy systemów gazociągów i dostaw rosyjskiego gazu.

Czytaj Więcej