fbpx Stop indoktrynacji. Ordo Iuris pomaga rodzicom w związku z „Tęczowym Piątkiem” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop indoktrynacji. Ordo Iuris pomaga rodzicom w związku z „Tęczowym Piątkiem”

Data publikacji: 27.10.2021

Adobe Stock

 

· Aktywiści LGBT po raz kolejny organizują „Tęczowy Piątek”.

· Ideologiczne wydarzenie w szkołach ma się odbyć 29 października.

· Instytut Ordo Iuris po raz kolejny podejmuje działania zmierzające do respektowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz ochrony uczniów przed indoktrynacją sprzeczną z polskim modelem wychowawczym.

·  Prawnicy przygotowali poradnik, analizę i wzór oświadczenia rodzicielskiego w tej sprawie.

·  Instytut uruchomił też infolinię prawną dla rodziców.

 

POBIERZ PORADNIK

 

POBIERZ ANALIZĘ

 

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 

„Już po raz szósty aktywiści ruchu LGBT poprzez Tęczowy Piątek usiłują na jeden dzień przemycić w szkołach treści ideologiczne sprzeczne z polskim modelem wychowawczym. Rodzice mogą użyć materiałów przygotowanych przez Ordo Iuris, by zablokować takie próby” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Organizujące „Tęczowy Piątek” stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii błędnie utrzymuje, że prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań miałoby nie obowiązywać w przestrzeni szkolnej. Co więcej, treści przekazywane uczniom podczas tego typu zajęć są sprzeczne z podstawą programową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, szkoła powinna bowiem „wspierać wychowawczą rolę rodziny”, „promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności” oraz „kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”.

 

Inicjatorzy akcji dopuszczają się licznych przekłamań i manipulacji. Sugerują m.in., że „jedna na dziesięć osób” miałaby posiadać skłonności homoseksualne. Prezentują również w pozytywnym świetle zachowania szkodliwe dla zdrowia i wysoce ryzykowne dla osób, które je praktykują. W ich opinii, miłość rodziców do dziecka miałaby oznaczać pełną akceptację podejmowanych przez nie praktyk seksualnych niezależnie od ich aspektu moralnego, ale też stopnia dojrzałości dziecka.

 

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris opublikował materiały mające pomóc rodzicom w uchronieniu ich dzieci przed tego typu treściami. Eksperci przygotowali vademecum analizujące założenia „Tęczowego Piątku” oraz poradnik „Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem”, a także wzór oświadczenia wychowawczego, które można składać w szkole. Instytut prowadzi też infolinię prawną, w ramach której rodzice mogą otrzymać odpowiednią pomoc i uzyskać informacje o przysługujących im prawach. Pod numer 531 738 774 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Edukacja

18.05.2022

„Polityka równościowa” UAM w rzeczywistości prowadzi do dyskryminacji

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.05.2022

Trwa proces ks. Dariusza Oko. W piątek posiedzenie sądu

· 20 maja w Kolonii odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie ks. prof. Dariusza Oko.

· Duchowny został skazany przez niemiecki sąd za publikację w czasopiśmie „Teologisches” artykułu naukowego opisującego zjawisko tzw. lawendowej mafii w Kościele katolickim.

· Za rzekome „podżeganie do nienawiści” ks. prof. Oko ma zapłacić 4,8 tys. euro. Skazany został również wydawca „Teologisches”, ks. Johannes Stöhr.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej