Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop indoktrynacji. Ordo Iuris pomaga rodzicom w związku z „Tęczowym Piątkiem”

Data publikacji: 27.10.2021

Adobe Stock

 

· Aktywiści LGBT po raz kolejny organizują „Tęczowy Piątek”.

· Ideologiczne wydarzenie w szkołach ma się odbyć 29 października.

· Instytut Ordo Iuris po raz kolejny podejmuje działania zmierzające do respektowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz ochrony uczniów przed indoktrynacją sprzeczną z polskim modelem wychowawczym.

·  Prawnicy przygotowali poradnik, analizę i wzór oświadczenia rodzicielskiego w tej sprawie.

·  Instytut uruchomił też infolinię prawną dla rodziców.

 

POBIERZ PORADNIK

 

POBIERZ ANALIZĘ

 

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 

„Już po raz szósty aktywiści ruchu LGBT poprzez Tęczowy Piątek usiłują na jeden dzień przemycić w szkołach treści ideologiczne sprzeczne z polskim modelem wychowawczym. Rodzice mogą użyć materiałów przygotowanych przez Ordo Iuris, by zablokować takie próby” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Organizujące „Tęczowy Piątek” stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii błędnie utrzymuje, że prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań miałoby nie obowiązywać w przestrzeni szkolnej. Co więcej, treści przekazywane uczniom podczas tego typu zajęć są sprzeczne z podstawą programową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, szkoła powinna bowiem „wspierać wychowawczą rolę rodziny”, „promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności” oraz „kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”.

 

Inicjatorzy akcji dopuszczają się licznych przekłamań i manipulacji. Sugerują m.in., że „jedna na dziesięć osób” miałaby posiadać skłonności homoseksualne. Prezentują również w pozytywnym świetle zachowania szkodliwe dla zdrowia i wysoce ryzykowne dla osób, które je praktykują. W ich opinii, miłość rodziców do dziecka miałaby oznaczać pełną akceptację podejmowanych przez nie praktyk seksualnych niezależnie od ich aspektu moralnego, ale też stopnia dojrzałości dziecka.

 

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris opublikował materiały mające pomóc rodzicom w uchronieniu ich dzieci przed tego typu treściami. Eksperci przygotowali vademecum analizujące założenia „Tęczowego Piątku” oraz poradnik „Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem”, a także wzór oświadczenia wychowawczego, które można składać w szkole. Instytut prowadzi też infolinię prawną, w ramach której rodzice mogą otrzymać odpowiednią pomoc i uzyskać informacje o przysługujących im prawach. Pod numer 531 738 774 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 

Wspieram
Ochrona życia

03.12.2021

Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię Ordo Iuris

· Szpital w Białymstoku odmówił aborcji, której przeprowadzenie miał uzasadniać zły stan psychiczny matki. W swoim stanowisku szpital powołał się na opinię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.12.2021

Pokazywanie prawdy o aborcji i postulatach ruchu LGBT - zgodne z prawem. Sąd potwierdza nieważność uchwały Rady Warszawy

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, stwierdzające nieważność uchwały warszawskiej Rady Miasta. Zakazywała ona eksponowania wizerunków dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji oraz przypominania rzeczywistych postulatów ruchu politycznego LGBT.

Czytaj Więcej
Edukacja

22.11.2021

Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności kształtowania przepisów wewnętrznych w szkole, na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspekcji Sanitarnej.

· Wątpliwości wynikają z braku podania na stronach rządowych podstaw prawnych wprowadzanych restrykcji.

Czytaj Więcej
Edukacja

18.11.2021

Skuteczne ściganie przestępczości internetowej – konferencja naukowa Collegium Intermarium

· Przestępczość internetowa stanowi coraz większy problem, dlatego wzrasta potrzeba skutecznych metod jej ścigania.

· Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja naukowa zorganizowana przez Collegium Intermarium, Instytut Ordo Iuris i Fundację Edukacja do Wartości.

· Prelegenci przedstawili metody działania przestępców internetowych oraz trudności związane z ustalaniem sprawców tego procederu.

Czytaj Więcej