Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Babcia Kasia” ugryzła działacza pro-life. Trwa postępowanie

Data publikacji: 12.03.2024

Adobe Stock

· W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczy się postępowanie karne przeciwko lewicowej działaczce Katarzynie A., pseudonim „Babcia Kasia”.

· Kobieta jest oskarżona o znieważenie i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu działacza Fundacji Pro-Prawo do życia poprzez ugryzienie.

· Do zdarzenia doszło podczas pikiety obrońców życia, którą próbowała zakłócić „Babcia Kasia”.

· Było to kolejne agresywne zachowanie Katarzyny A., odnotowane w czasie zgromadzeń pro-life.

· Pokrzywdzonego wolontariusza reprezentują prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

Do zdarzenia doszło 1 maja 2022 r. w Warszawie. Działacze Fundacji organizowali tego dnia pikietę, podczas której prezentowali banery i emitowali komunikaty dźwiękowe. Podczas zgromadzenia na miejscu pojawiła się Katarzyna A., ps. „Babcia Kasia”, która próbowała zakłócać przebieg manifestacji wuwuzelą i gwizdkiem. Usiłowała się także zbliżyć do wolontariuszy, w reakcji na co jeden z nich próbował zagrodzić jej drogę. Katarzyna A. zaczęła wulgarnymi słowami obrażać działacza i szarpać się z nim. Uderzała go także wuwuzelą, dusiła go i zniszczyła kamerkę, którą miał na sobie, po czym ugryzła go w rękę. Do mężczyzny zostało wezwane pogotowie. Katarzyna A. w przeszłości próbowała już wielokrotnie blokować przejazdy furgonetek z antyaborcyjnymi treściami. Jak wskazują działacze pro-life, kobieta wcześniej wiele razy zakłócała organizowane przez nich zgromadzenia i usiłowała niszczyć prezentowane tam banery. Media niejednokrotnie opisywały też jej agresywne zachowania podczas różnych manifestacji, w tym obrażanie i atakowanie policjantów. „Babcia Kasia” była też zatrzymywana przez Policję. Jej zachowania mogły wypełniać znamiona przestępstw, takich jak naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, wymuszenie, znieważenie funkcjonariusza, a także wykroczeń – przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, tamowania ruchu lub niepodporządkowania się znakowi.

Pomocy prawnej obrońcy życia udziela Instytut Ordo Iuris. Prawnicy złożyli w jego imieniu prywatny akt oskarżenia. W styczniu 2023 r. odbyło się posiedzenie pojednawcze. Oskarżona nie zgodziła się na polubowne zakończenie sporu. W marcu doszło do rozprawy, podczas której kobieta złożyła wniosek o wyłączenie sędziego. Wniosek ten został odrzucony. Kolejna rozprawa miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Oskarżona i pokrzywdzony działacz złożyli wtedy zeznania. Następna rozprawa ma się odbyć 16 kwietnia 2024 r. Katarzyna A. jest oskarżona o znieważenie (art. 216 § 1 Kodeksu karnego) i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na okres poniżej 7 dni (art. 157 § 2 KK). Za pierwsze przestępstwo grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności na okres od miesiąca do 2 lat, a za drugie – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Wspieram
Wolności obywatelskie

17.07.2024

Sąd podtrzymuje ukaranie „Babci Kasi”

· Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, którym aktywistka Katarzyna A., znana jako „Babcia Kasia”, została ukarana naganą za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej