fbpx Kolejna rozprawa przeciwko Justynie Wydrzyńskiej. Świadkowie ponownie się nie stawili | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kolejna rozprawa przeciwko Justynie Wydrzyńskiej. Świadkowie ponownie się nie stawili

Data publikacji: 14.10.2022

Adobe Stock

· Trwa proces Justyny Wydrzyńskiej – działaczki Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o pomocnictwo w aborcji farmakologicznej.

· Kolejna rozprawa miała miejsce w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.

· Na rozprawę ponownie nie stawili się świadkowie – kobieta, która otrzymała od Justyny Wydrzyńskiej środki poronne oraz ojciec jej dziecka.

· Sąd nałożył na świadków karę pieniężną za niestawiennictwo.

· W rozprawie uczestniczył przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris, który dołączył do postępowania jako organizacja społeczna.

· Wcześniej Instytut złożył w sądzie opinię, w której przypomina, że ochrona życia nienarodzonych dzieci jest uzasadniona normami wynikającymi z Konstytucji, prawa międzynarodowego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

Justyna Wydrzyńska jest oskarżona o przestępstwo z art. 152§2 Kodeksu karnego. Przepis ten penalizuje udzielanie pomocy w przeprowadzeniu aborcji z naruszeniem przepisów ustawy. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Aktywistkę oskarżono również o przechowywanie produktów leczniczych w celu wprowadzenia ich do obrotu bez pozwolenia. Stanowi to naruszenie art. 124 Prawa farmaceutycznego. Justyna Wydrzyńska nie przyznała się do popełnienia tych przestępstw, tłumacząc, że przekazała kobiecie tabletki, kierując się emocjami i współczuciem.

 

Dziś miała miejsce trzecia rozprawa w tej sprawie. Pierwsza odbyła się 9 kwietnia 2022 r. Przed drugą rozprawą, która odbyła się 14 lipca, Instytut Ordo Iuris złożył w sądzie opinię, w której wskazał, że żaden wiążący akt prawa międzynarodowego nie nakłada na Polskę obowiązku dopuszczenia aborcji i że nie istnieje żadne prawo do aborcji, a aborcja nie jest prawem człowieka. Także Konstytucja RP zapewnia każdemu prawo do ochrony życia, co potwierdza Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach, w tym ostatnim, z 22 października 2022 r. TK stwierdził tam niezgodność z Konstytucją przesłanki eugenicznej. Wcześniej, w 1997 roku, Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przesłanki aborcji z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej, czyli de facto na życzenie.

 

Dziś w sądzie ponownie nie stawili się jedyni świadkowie w tej sprawie – kobieta, której Justyna Wydrzyńska przekazała środki poronne, oraz ojciec jej dziecka, który zgłosił sprawę do prokuratury. Sąd nałożył na nich kary pieniężne, które jednak mogą z zostać uchylone, jeśli usprawiedliwią swoje niestawiennictwo.

 

Podczas rozprawy, na wniosek prokuratora odtworzono nagrania dwóch wypowiedzi Justyny Wydrzyńskiej, zarejestrowane po rozpoczęciu procesu. Nagrania świadczą o tym, jaki oskarżona ma stosunek do popełnionego czynu. Twierdzi ona, że nie niczego nie żałuje, a proces uważa za polityczny. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa jest jedną z zasadniczych przesłanek, które sąd musi – zgodnie z art. 53 §2 Kodeksu karnego – uwzględnić, określając wymiar kary. Z nagrań wynika też, że oskarżona w żaden sposób nie zaprzestała ani nie ograniczyła swojej „działalności aktywistycznej”. Justyna Wydrzyńska w złożonych dodatkowych wyjaśnieniach powiedziała, że to co robi jest dobre. Oświadczyła jednak, że na okoliczności związane z jej „działalnością aktywistyczną” odmawia składania wyjaśnień (jako oskarżona ma do tego ma prawo).

 

Postępowanie zostało odroczone ze względu na konieczność przesłuchania świadków uzupełnienia materiału dowodowego. Kolejne rozprawy mają się odbyć 11 stycznia 2022 r. o godzinie 9:30 oraz 6 lutego 2023 r., również o 9:30.

Wspieram

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.03.2023

Działacz pro-life uniewinniony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działacza Fundacji Pro – prawo do życia, skazanego wcześniej na grzywnę.

· Przyczyną obwinienia wolontariusza było prezentowanie przez niego billboardu pokazującego skutki aborcji, co, w opinii sądów, miało być „czynem nieprzyzwoitym”.

· Mężczyzna został skazany na grzywnę przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Wyrok ten podtrzymał Sąd Okręgowy.

Czytaj Więcej

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.03.2023

Prawo do życia czy prawo do aborcji? Konferencja w Sejmie RP

24 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Życia. Tego dnia w Sejmie RP odbędzie się konferencja pt. "Prawo do życia czy prawo do aborcji?". Jednym z prelegentów będzie adw. Jerzy Kwaśniewski - prezes Ordo Iuris. 

Strona konferencji - LINK

Czytaj Więcej