fbpx Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, uniewinniający działacza pro-life | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, uniewinniający działacza pro-life

Data publikacji: 14.04.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działacza Fundacji Pro - Prawo do Życia.   

· Obrońcy życia zarzucano rzekome dopuszczenie się tzw. nieobyczajnego wybryku oraz umieszczenie nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym.

· Podczas manifestacji mężczyzna wyświetlał film przedstawiający przebieg aborcji oraz prezentował zdjęcia ukazujące skutki pozbawiania życia dzieci nienarodzonych.

· Działacza reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

· To kolejna spośród już ponad 100 spraw wolontariuszy pro-life, która okazała się sukcesem prawników Ordo Iuris.

· Wyrok ten jest przełomowy, gdyż dotychczas sądy we Wrocławiu, orzekały na niekorzyść obrońców życia, mimo odmiennej linii orzeczniczej, dominującej w innych miastach.

Obwiniony był organizatorem zgromadzenia, podczas którego na ekranie wyświetlano film pokazujący przebieg aborcji oraz eksponowano baner antyaborcyjny. W związku z tym wydarzeniem, działacz usłyszał zarzut naruszenia art. 140 Kodeksu wykroczeń i art. 141 Kodeksu wykroczeń. 16 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu uznał mężczyznę winnym. Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris oraz Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto złożyli apelacje, które zostały korzystnie rozpoznane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Obrońcy działacza Fundacji Pro wskazywali, że zgodnie z linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego, aborcja jest ważną kwestią społeczną, co uzasadnia stosowanie „mocnego” przekazu. Prawnicy podkreślali, że wolność słowa jest chroniona przez art. 54 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ten pogląd prawny był podzielany przez większość sądów powszechnych, o czym świadczyły orzeczenia w podobnych sprawach, zasadniczo korzystne dla działaczy pro-life. Wyjątkiem od dominującej linii orzeczniczej były wyroki skazujące zapadające w apelacji wrocławskiej.

 „Uniewinnienie działacza pro-life we Wrocławiu bardzo cieszy. W mieście tym sądy wielokrotnie uznawały działaczy pro-life winnym popełnienia wykroczeń, w szczególności z art. 51 i 141 kodeksu wykroczeń, za pokazywanie zdjęć przedstawiających skutki aborcji, pomimo panującej odmiennej linii orzeczniczej w innych miastach Polski. Dopiero wyrok Sądu Najwyższego z października 2021 roku, doprowadził do wydania orzeczenia przełamującego linię orzeczniczą w mieście Wrocławiu” – podkreślił Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2022

Katarzyna Gęsiak: USA ma piękną tradycję ochrony życia dzieci nienarodzonych

Duże poruszenie opinii publicznej, głównie amerykańskiej, wywołał projekt opinii większości składu orzekającego USA w sprawie dotyczącej słynnego wyroku Roe v. Wade.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2022

Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę maltańskiej pary, której odmówiono refundacji zabiegu in vitro ze względu na wiek kobiety – 43 lata.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.05.2022

Paweł Rabiej musi przeprosić Barbarę Nowak za naruszenie dóbr osobistych

· Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej dopuścił się naruszenia dóbr osobistych małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża Ryszarda Nowaka – dyrektora jednego z krakowskich liceów.

Czytaj Więcej