Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd nie uległ naciskom środowisk proaborcyjnych. Ordo Iuris pozostaje w postępowaniu

Data publikacji: 07.02.2023

Adobe Stock

· W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga toczy się postępowanie przeciwko Justynie Wydrzyńskiej – aktywistce Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o pomocnictwo w aborcji farmakologicznej.

· Działaczka przekazała środki wczesnoporonne kobiecie, która zamierzała dokonać aborcji.

· Instytut Ordo Iuris uczestniczy w postępowaniu jako organizacja społeczna.

· Podczas ostatniej rozprawy obrona próbowała doprowadzić do wykluczenia Instytutu z procesu, na co nie zgodził się sąd.

 

Justyna Wydrzyńska jest oskarżona o przestępstwo z art. 152 § 2 Kodeksu karnego, który penalizuje pomocnictwo w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura oskarża działaczkę również o naruszenie art. 124 Prawa farmaceutycznego. Przepis ten m.in. zabrania przechowywania produktów leczniczych z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu bez zezwolenia. Aktywistka nie przyznaje się do winy, argumentując, że przekazała środki poronne kierując się emocjami i współczuciem.

 

6 lutego miała miejsce kolejna rozprawa. Tym razem stawili się świadkowie – kobieta, której oskarżona przekazała tabletki poronne i opiekunka, która zajmowała się jej dzieckiem. Były to ostatnie przesłuchania. Jest duża szansa, że na najbliższej rozprawie proces w pierwszej instancji się zakończy.

 

Na rozprawie był obecny (tak jak na poprzednich) przedstawiciel Ordo Iuris. Instytut bierze bowiem udział w postępowaniu jako organizacja społeczna. Przed merytoryczną częścią rozprawy doszło do próby wykluczenia Instytutu z tego postępowania. Wnioskowali o to obrońcy Justyny Wydrzyńskiej oraz świadek. Sąd nie przychylił się jednak do tych wniosków.

 

Instytut Ordo Iuris w toku procesu przedstawił sądowi obszerną pisemną opinię, w której wykazał, że, wbrew temu co uważają zwolennicy aborcji, prawo międzynarodowe nie zobowiązuje Polski do dopuszczania aborcji, nie ustanawia „prawa do aborcji”, ani tym bardziej takie „prawo” nie jest jednym z praw człowieka. Polska może więc ustanawiać przepisy przewidujące karalność m.in. pomagania w aborcji z naruszeniem ustawy, czyli w sytuacjach, gdy nie zachodzą te przesłanki, w których polskie prawo aborcję dopuściło (obecnie: zagrożenie dla życia lub zdrowia matki albo gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa), a także gdy nie są spełnione inne warunki, których prawo wymaga, np. to, że aborcji ma dokonywać lekarz o określonych kwalifikacjach.

 

Kolejna rozprawa odbędzie się 14 marca – początek o 9:30. Prawdopodobnie zostaną na niej wygłoszone mowy końcowe, a na wyznaczonym już następnym terminie – 27 marca, również o 9:30 – może zapaść wyrok.

 

Więcej na temat przebiegu postępowania i opinii Ordo Iuris - LINK

Wspieram
Wolność Sumienia

22.05.2024

Sytuacja farmaceuty w związku z rozporządzeniem w sprawie pigułek "dzień po". Szkolenie dla aptekarzy

· Obowiązujące od 29 kwietnia rozporządzenie ministra zdrowia przewiduje możliwość sprzedaży dzieciom od 15 roku życia tzw. tabletek „dzień po” bez recepty lekarskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.05.2024

Co robić, gdy „klimatyści” łamią prawo? Szkolenie dla kierowców i przechodniów

· W Polsce i na świecie coraz częściej mają miejsce protesty aktywistów klimatycznych.

· Dochodzi m.in. do blokowania dróg, niszczenia zabytków i pomników czy zakłócania wydarzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej