fbpx WHO szykuje eskalację ataków na prawo chroniące życie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

WHO szykuje eskalację ataków na prawo chroniące życie

Data publikacji: 20.08.2021

Adobe Stock

• Projektowane nowe wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w kwestii tzw. bezpiecznej aborcji, mają się wiązać ze zwiększeniem presji na władze krajowe w celu zniesienia przepisów chroniących życie nienarodzonych dzieci.

• WHO określa prawo ograniczające możliwość wykonywania aborcji czy prawo do sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia jako „bariery, które mogą wpływać na dostęp do terminowej i bezpiecznej opieki aborcyjnej”.

• W ostatnich latach wzrasta tendencja WHO do propagowania samodzielnego przeprowadzania aborcji.

• Artykuł opisujący te działania opublikowało czasopismo „BMJ Global Health”.

 

- Stanowisko WHO to kolejny przykład na to, w jaki sposób tylnymi drzwiami do języka międzynarodowego próbuje się wprowadzić pojęcia całkowicie sprzeczne z obowiązującym prawem. Wydawane przez WHO dokumenty przedstawiane są jako niezależna wiedza ekspercka, choć w rzeczywistości służą propagowaniu określonej linii ideologicznej. Stanowią one potem punkt odniesienia dla komitetów oraz innych międzynarodowych ciał przy projektowaniu dokumentów o charakterze prawnym. Nie można się na to zgodzić i właśnie dlatego konieczne jest stałe monitorowanie działalności agend ONZ – podkreśliła Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Planowana publikacja Światowej Organizacji Zdrowia jest częścią procesu polegającego na uaktualnieniu wytycznych dotyczących aborcji. Obecnie organizacja stoi na stanowisku, że należy promować uśmiercenie dziecka metodą tzw. “selfcare”, czyli dokonywaną przez same kobiety, bez udziału lekarza. WHO już wcześniej propagowała aborcję, identyfikując ją jako podstawowe prawo dziewcząt i kobiet oraz prawo człowieka.

W roku 2020 Światowa Organizacja Zdrowia wydała obszerny dokument, w którym zaleciła państwom utrzymanie usług zdrowotnych na poziomie jak najwyższej dostępności, pomimo rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Pod terminem „usług” w rozdziale o prawach reprodukcyjnych i seksualnych” ukryta jest jednak tzw. bezpieczna aborcja. Już w tym dokumencie WHO zachęca kobiety do przeprowadzania samodzielnej aborcji farmakologicznej, bez udziału służb medycznych. Przedstawia ją jako najbardziej „bezpieczną” metodę pozbawienia życia dziecka do 12. tygodnia ciąży, a w niektórych wypadkach, nawet do 24. tygodnia, kiedy to dziecko już jest w stanie żyć poza organizmem matki, jeśli zostanie zapewniona odpowiednia pomoc medyczna. Organizacja nie wspomina o zagrożeniach dla życia i zdrowia kobiety związanych z praktyką „domowego" pozbawienia życia dziecka.  Jak wskazują statystyki, u co prawie czwartej matki, która oficjalnie poddała się aborcji farmakologicznej, zaobserwowano niepokojące objawy, w tym nawet konieczność hospitalizacji, związanej z ciężkimi infekcjami.

Stanowisko WHO sprzeciwia się podstawowym postanowieniom prawa międzynarodowego i ustaleniom najważniejszych międzynarodowych konferencji organizowanych przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Ponadto, także Konwencja o prawach dziecka, która stanowi, iż życie ludzkie podlega ochronie zarówno przed jak i po narodzinach. Co istotne, WHO pozyskuje fundusze, nie tylko od państw czy ich federacji, ale również od podmiotów prywatnych. Jednym z takich podmiotów jest amerykańska sieć klinik aborcyjnych Planned Parenthood.

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2022

Katarzyna Gęsiak: USA ma piękną tradycję ochrony życia dzieci nienarodzonych

Duże poruszenie opinii publicznej, głównie amerykańskiej, wywołał projekt opinii większości składu orzekającego USA w sprawie dotyczącej słynnego wyroku Roe v. Wade.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2022

Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę maltańskiej pary, której odmówiono refundacji zabiegu in vitro ze względu na wiek kobiety – 43 lata.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej