Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
odwołanie

odwołanie

Wolności obywatelskie

04.12.2023

Wątpliwy pomysł Lecha Wałęsy. Analiza Ordo Iuris na temat możliwości odwołania Prezydenta RP za pomocą referendum

· W przestrzeni medialnej pojawiły się głosy wzywające do skrócenia kadencji obecnego Prezydenta RP w drodze referendum.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.12.2023

Analiza możliwości odwołania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze referendum ogólnokrajowego

· W przestrzeni medialnej pojawił się głos dopuszczający możliwość skrócenia kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, jeśli Naród tak postanowi w referendum ogólnokrajowym. W takim wypadku konieczne byłoby zarządzenie nowych wyborów prezydenckich.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.09.2022

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

Czytaj Więcej

Decyzja Prezydent Warszawy wywołuje żywiołowe reakcje za granicą

Dodane przez ordoiuris.admin - pon., 07/21/2014 - 13:55

Nie milkną komentarze na temat postanowienia Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołaniu dyrektora Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdana Chazana. Dla lekarza, który odmówił dokonania eugenicznej aborcji, spływają głosy poparcia również z zagranicy W jego sprawie wypowiedział się m.in. były przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy Luca Volontè oraz Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia "Jeden z Nas”.

 

Luca Volontè był zaangażowany w prace nad rezolucją Zgromadzenia „Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej”, uchwalonej 7 października 2010r. Dokument ten rozpoczyna się od stwierdzenia, że „Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji”.

 

Były przewodniczacy EPP wystosował list do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. “Jestem głęboko zszokowany, że zamierza Pani zwolnić profesora Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny z powodu jego odmowy przeprowadzenia eugenicznej aborcji. Co więcej, ogłosiła Pani swoją decyzję jeszcze przed zakończeniem kontroli, którą zleciła Pani w Szpitalu” - pisze Volontè. “Jestem przekonany, że chrześcijańscy demokracji powinni unikać sytuacji, w których mogą być zaprezentowani jako ci, którzy prześladują lekarzy za decyzje, które podjęli w zgodzie z własnym sumieniem. Obawiam się, że może Pani zostać symbolem walki z sumieniem, co byłoby bardzo przykre” - dodaje.

 

W obronie dyrektora Szpitala Św. Rodziny stanęła również Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia „Jeden z Nas”. “Chcemy wyrazić nasze jednoznaczne poparcie dla niewzruszonej postawy Profesora Bogdana Chazana w walce o wolność sumienia w Polsce, zwłaszcza zaś o wolność sumienia lekarzy upominających się o poszanowanie prawa do życia najsłabszych spośród nas” - napisali w imieniu Komitetu Wykonawczego Federacji Carlo Casini (były eurodeputowany, sędzia włoskiego sądu najwyższego) oraz Jaime Mayor Oreja (były minister spraw wewnętrznych Hiszpanii). „Stanowisko Profesora Chazana jest dyskredytowane w oparciu o błędne założenia. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, iż urzędnicy państwowi ulegają tym założeniom i tym samym jeszcze bardziej dyskredytują Profesora Chazana. Dlatego też wzywany do ponownego rozważenia pochopnych decyzji podjętych w sprawie Profesora Chazana, by były one zgodne z prawem, szanujące godność człowieka, wolność sumienia i fundamentalne prawo do życia” - apelują członkowie Federacji.

Kategoria
Wolność Gospodarcza

Decyzja Prezydent Warszawy wywołuje żywiołowe reakcje za granicą

Nie milkną komentarze na temat postanowienia Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołaniu dyrektora Szpitala Św. Rodziny prof. Bogdana Chazana.
Czytaj Więcej
Subskrybuj odwołanie