Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wątpliwy pomysł Lecha Wałęsy. Analiza Ordo Iuris na temat możliwości odwołania Prezydenta RP za pomocą referendum

Data publikacji: 04.12.2023

Adobe Stock

· W przestrzeni medialnej pojawiły się głosy wzywające do skrócenia kadencji obecnego Prezydenta RP w drodze referendum.

· Taką propozycję wysunął były Prezydent RP Lech Wałęsa.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat, w której wskazuje, że Konstytucja nie przewiduje możliwości odwołania prezydenta w tym trybie.

· Aby odwołanie prezydenta było możliwe, konieczna byłaby nowelizacja ustawy zasadniczej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa zaapelował w mediach społecznościowych o skrócenia kadencji obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy w drodze referendum. Taką możliwość dopuścił konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. W tym wypadku konieczne byłoby zarządzenie nowych wyborów prezydenckich.

Polski porządek prawny przewiduje możliwość przeprowadzenia referendum w określonych sytuacjach, w których wprost nie została przewidziana możliwość skracania kadencji konstytucyjnych organów, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na fakt, że Prezydent RP jest organem normowanym w przepisach Konstytucji, niemożliwe jest skrócenie jego kadencji w drodze zwykłej ustawy, nawet jeśli byłaby ona owocem wiążącego referendum. Innymi słowy, aby skrócić kadencję Prezydenta RP, niezbędne byłoby znowelizowanie ustawy zasadniczej. Procedura zmiany Konstytucji wymaga natomiast większości 2/3 ustawowej liczby posłów, co przy obecnym układzie sił politycznych w Sejmie oznacza, że poparcie dla zmiany ustawy zasadniczej musieliby wyrazić także posłowie Prawa i Sprawiedliwości – macierzystej partii prezydenta. Co również istotne, wiążący wynik referendum ogólnokrajowego nie wiąże bezwzględnie i w przypadku braku realizacji jego postanowień, odpowiedzialność Sejmu ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności politycznej przy następnych wyborach parlamentarnych.

Instytut Ordo Iuris przeanalizował możliwość odwołania Prezydenta RP zarówno za pomocą referendum ogólnokrajowego, jak i zatwierdzającego zmiany w Konstytucji. W pierwszym, jak i drugim przypadku, został przedstawiony możliwy przedmiot, jaki może zostać poddany pod głosowanie oraz skutki wiążącego wyniku i możliwa odpowiedzialność za niewykonanie wiążących postanowień przyjętych w referendum. Przedstawiono także wymogi, które muszą zostać spełnione, aby dane referendum mogło się odbyć. Dodatkowo opisany został charakter konstytucyjnego organu, jakim jest Prezydent RP i w jakich okoliczność może on przedwcześnie zakończyć kadencję.

„Postulaty odwołania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą referendum podnoszone są raczej w ramach walki politycznej wymierzonej w obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. Problematyka prawna związana z możliwością odwołania prezydenta w drodze referendum jest dość złożona i bez zmiany obecnego kształtu ustawy zasadniczej, niemożliwa. Zatem wszelkie rozważania mają formę czysto teoretyczną, albowiem do przeprowadzenia zmiany Konstytucji wymagane byłoby poparcie macierzystej partii prezydenta” – komentuje Kamil Smulski, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris i autor analizy.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.02.2024

Postulowane kierunki reformy Funduszu Kościelnego – konferencja o przyszłości finansowania Kościoła

· W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 13 lutego miała miejsce konferencja pt. „Co dalej z Funduszem Kościelnym? Funkcjonowanie systemu opartego na dobrowolnym odpisie podatkowym na Kościoły i inne związki wyznaniowe w wybranych krajach”.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.02.2024

Po co nam suwerenność? Raport Ordo Iuris na temat reformy traktatów unijnych

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

· Procedowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia suwerenności Polski w kluczowych obszarach, takich jak polityka międzynarodowa, zdrowie, ochrona granic czy polityka walutowa.

Czytaj Więcej