Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

Data publikacji: 22.09.2022

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

· Fundacja wskazuje, że wyrok stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą ETPC w sprawach dotyczących obrazy uczuć wierzących.

· Petycję można podpisywać na stronie bronmychrzescijan.pl.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Wyrok dotyczy słów piosenkarki z 2009 r. W jednym z wywiadów stwierdziła ona, że Biblię „spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. W 2012 r. Dorota Rabczewska została skazana na 5 tys. zł grzywny. W ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że wyrok ten naruszył prawo piosenkarki do wolności słowa i nakazał Polsce wypłatę 10 tys. euro zadośćuczynienia.

Ordo Iuris apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych i Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka o odwołanie się od wyroku ETPC. Instytut wskazuje, że polskie organy mają możliwość przekazania sprawy do Wielkiej Izby Trybunału w celu jej ponownego rozpatrzenia.

Autorzy petycji podkreślają, że w ostatnim czasie na całym świecie wzmaga się liczba ataków na chrześcijan i miejsca kultu. W związku z tym, istotne jest, aby polskie prawo skutecznie chroniło prawa ludzi wierzących, zagwarantowane w Konstytucji i Kodeksie karnym. Tej potrzebie odpowiada wyrok z 2012 r. skazujący „Dodę”, który został jednak podważony przez ETPC.

Instytut zaznacza, że orzeczenie to stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału. ETPC utrzymywał bowiem do tej pory, że wolność słowa nie obejmuje prawa do bezproduktywnie obraźliwych wypowiedzi pod adresem obiektów kultu religijnego tzn. pogardliwych, bezwartościowych dla debaty publicznej, mających na celu wyłącznie upokorzenie osób wierzących. Przykładem jest wyrok z 2019 r. przeciwko Austrii, która dotyczyła prawicowej działaczki ukaranej grzywną w wysokości 480 euro za wypowiedź zarzucającą Mahometowi skłonności pedofilskie, z uwagi na zawarcie małżeństwa z 6-latką. Trybunał uznał, że wypowiedź stanowiła „podłe pogwałcenie ducha tolerancji”.

Wspieram
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.11.2023

Postępowanie o zniszczenie sowieckiej tablicy propagandowej umorzone

· Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o uszkodzenie tablicy znajdującej się przed tamtejszym cmentarzem wojennym Armii Czerwonej.

Czytaj Więcej