fbpx Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

Data publikacji: 22.09.2022

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

· Fundacja wskazuje, że wyrok stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą ETPC w sprawach dotyczących obrazy uczuć wierzących.

· Petycję można podpisywać na stronie bronmychrzescijan.pl.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Wyrok dotyczy słów piosenkarki z 2009 r. W jednym z wywiadów stwierdziła ona, że Biblię „spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. W 2012 r. Dorota Rabczewska została skazana na 5 tys. zł grzywny. W ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że wyrok ten naruszył prawo piosenkarki do wolności słowa i nakazał Polsce wypłatę 10 tys. euro zadośćuczynienia.

Ordo Iuris apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych i Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka o odwołanie się od wyroku ETPC. Instytut wskazuje, że polskie organy mają możliwość przekazania sprawy do Wielkiej Izby Trybunału w celu jej ponownego rozpatrzenia.

Autorzy petycji podkreślają, że w ostatnim czasie na całym świecie wzmaga się liczba ataków na chrześcijan i miejsca kultu. W związku z tym, istotne jest, aby polskie prawo skutecznie chroniło prawa ludzi wierzących, zagwarantowane w Konstytucji i Kodeksie karnym. Tej potrzebie odpowiada wyrok z 2012 r. skazujący „Dodę”, który został jednak podważony przez ETPC.

Instytut zaznacza, że orzeczenie to stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału. ETPC utrzymywał bowiem do tej pory, że wolność słowa nie obejmuje prawa do bezproduktywnie obraźliwych wypowiedzi pod adresem obiektów kultu religijnego tzn. pogardliwych, bezwartościowych dla debaty publicznej, mających na celu wyłącznie upokorzenie osób wierzących. Przykładem jest wyrok z 2019 r. przeciwko Austrii, która dotyczyła prawicowej działaczki ukaranej grzywną w wysokości 480 euro za wypowiedź zarzucającą Mahometowi skłonności pedofilskie, z uwagi na zawarcie małżeństwa z 6-latką. Trybunał uznał, że wypowiedź stanowiła „podłe pogwałcenie ducha tolerancji”.

Wspieram
Wolności obywatelskie

25.11.2022

Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ

· W siedzibie ONZ w Genewie miało miejsce Forum Rady Praw Człowieka na temat Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana dotyczącą odmowy aborcji eugenicznej

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Bogdana Chazana, który w 2014 r. odmówił uśmiercenia jej nienarodzonego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Czwarty wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający działacza pro-life

· Sąd Najwyższy uniewinnił ukaranego przez sąd we Wrocławiu Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro - prawo do życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.11.2022

Czy Polska jest jeszcze niepodległa?

Dzisiaj na suwerenność Polski nastają zwłaszcza zwolennicy „europejskiego superpaństwa”, które bez zgody poszczególnych narodów miałoby zastąpić państwa członkowskie w podejmowaniu większości decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych. Cel ten jest wdrażany przez naciski finansowe związane z „kamieniami milowymi” KPO i sporem o praworządność oraz przez kampanię fikcyjnych konsultacji społecznych, zwanych „Konferencją o Przyszłości Europy”.

Czytaj Więcej