fbpx Fałszywe informacje o SKPR w mediach. Ordo Iuris domaga się sprostowań | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Fałszywe informacje o SKPR w mediach. Ordo Iuris domaga się sprostowań

Data publikacji: 14.09.2021

Adobe Stock

• Instytut Ordo Iuris wysłał wnioski o sprostowanie do siedmiu różnych mediów, które w swoich publikacjach zamieściły nieprawdziwe informacje na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin.

• Wnioski trafiły do m.in. „Gazety Wyborczej”, TVN i Onet.pl.

• Media te błędnie określiły Kartę jako „uchwałę anty-LGBT”. Towarzyszy temu sugestia, jakoby zarzuty Komisji Europejskiej, skierowane wobec Polski 15 lipca, dotyczyły również SKPR. Tymczasem, Karta w ogóle nie odnosi się do ruchu LGBT i nie jest wymieniana w liście Komisji.

• Drugą nieprawdziwą informacją jest stwierdzenie, że Sejmik Województwa Podkarpackiego rzekomo przyjął SKPR. W rzeczywistości, uchwała tego sejmiku z 2019 r., przygotowana bez udziału Ordo Iuris, jest innym dokumentem niż Samorządowa Karta i dotyczy wyłącznie „ruchów LGBT”.

 

„Uważna lektura zarzutów skierowanych wobec Polski przez Komisję Europejską nie pozostawia wątpliwości, że nie dotyczą one Samorządowej Karty Praw Rodzin. Media, które nazwały ją «uchwałą anty-LGBT», powinny zatem sprostować tę nieprawdziwą informację” – stwierdza apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

Na początku września, siedem różnych mediów – TVN24, Wyborcza.pl, Onet.pl, Newsweek.pl, Wprost.pl, Spidersweb.pl oraz KorsoSanockie.pl – opublikowało teksty zawierające nieprawdziwe informacje dotyczące Samorządowej Karty Praw Rodzin (SKPR). Ten dokument, przygotowany z udziałem Instytutu Ordo Iuris, zawiera szereg propozycji rozwiązań wzmacniających ochronę małżeństwa i rodziny na poziomie samorządowym. SKPR należy do gatunku „uchwał kierunkowych”, których dopuszczalność potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 19 września 2017 r. (sygn. akt II GSK 3514/15).

 

Karta została przyjęta przez 39 samorządów z całej Polski. Aby ułatwić wprowadzanie proponowanych rozwiązań w życie, eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali kilkudziesięciostronicowy poradnik „Jak realizować Samorządową Kartę Praw Rodzin?”. O pełnej zgodności SKPR z Konstytucją RP zaświadczyli również uznani konstytucjonaliści – prof. Anna Łabno oraz dr hab. Jacek Zaleśny. Poszczególne rozwiązania dokumentu spotkały się z aprobatą grupy posłów na Sejm RP, którzy w styczniu 2021 r. złożyli projekt ustawy „Samorząd dla Rodziny”, czekający obecnie na pierwsze czytanie.

 

Zamiast przedstawić te fakty na temat SKPR, wymienione wyżej media zawarły w swoich publikacjach jedną lub dwie nieprawdziwe informacje. Pierwszą z nich jest określenie SKPR jako „uchwały anty-LGBT” oraz towarzysząca mu sugestia, jakoby zarzuty Komisji Europejskiej, skierowane wobec Polski 15 lipca 2021 r. pod pretekstem utworzenia rzekomych „stref wolnych od LGBT”, dotyczyły również Karty. W rzeczywistości, żadne z pism Komisji Europejskiej dotyczących „stref” nie zawiera ani jednego odniesienia do SKPR, odnosząc się wyłącznie do rezolucji sprzeciwu wobec „ideologii LGBT”. Pisma Komisji to:

  1. list z dnia 16 lutego 2021 r. (znak Ares(2021)1287785),
  2. list z dnia 15 lipca 2021 r. (znak INFR(2021)2115, C(2021)5221),
  3. list do marszałków województw z dnia 3 września 2021 r. (znak Ares(2021)5444303).

 

Drugą nieprawdziwą informacją jest stwierdzenie, jakoby Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął SKPR – w rzeczywistości uchwała tego sejmiku z dnia 27 maja 2019 r. to „stanowisko wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT”, które zostało przygotowane bez udziału Instytutu Ordo Iuris i jest innym dokumentem niż Karta. Województwo podkarpackie przyjęło natomiast jeden z postulatów proponowanych w SKPR – dodało do wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zasadę wzmacniania rodziny i małżeństwa.

 

Ani SKPR, ani żaden z jej postulatów nigdy nie zostały skutecznie zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ani razu nie pojawia się w nich wzmianka o ruchu LGBT. Nawet część aktywistów tego ruchu przyznaje, że SKPR nie tworzy jakichkolwiek „stref”. W związku z tym, na podstawie art. 31a ust. 1 Prawa prasowego, Instytut Ordo Iuris wysłał wnioski o sprostowanie nieprawdziwych informacji powielanych przez media.

 

Wspieram

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej

Rafał Dorosiński: Musimy zapobiec tragedii

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

WIĘCEJ W KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

Czytaj Więcej

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej