Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Ideologia prowadzi społeczeństwa w ślepy zaułek” – Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji na Litwie

Data publikacji: 23.05.2023

Adobe Stock

· Litewski Ruch Rodzin zorganizował w miniony weekend w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Stając w obronie praw naturalnych, wspólnie ocalmy Europę”.

· Dyskusja podczas wydarzenia skupiła się na podkreśleniu wartości rodziny i podstawowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zagrożeń im towarzyszących w związku z postępem technologicznym, globalizacją i promocją ideologii gender.

· Wśród prelegentów znaleźli się m.in. zaangażowana w ochronę praw człowieka posłanka do austriackiego parlamentu – Gudrun Kugler, dyrektor Leo Initiative for Social Research na katolickim uniwersytecie w Waszyngtonie - ks. prof. Paul Sullins, specjalistka ds. zdrowia publicznego i członek Scottish Family Party – Diane Horsley, dyrektor ds. rozwoju Instytutu Ladislava Hanusa i organizator Konserwatywnego Szczytu na Słowacji – Marek Novák oraz dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris – Weronika Przebierała.

· Wydarzenie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji przez uczestników, w której wyrazili przywiązanie do instytucji małżeństwa i rodziny oraz wezwali do działań na rzecz ich promocji.

Konferencję zorganizował Litewski Ruch Rodzin, z którym Instytut Ordo Iuris współpracuje od 2021 r. Do udziału w wydarzeniu zaproszono gości z USA, Litwy i Szkocji oraz całej grupy Wyszechradzkiej – Węgier, Polski, Słowacji i Czech. Wśród prelegentów znalazła się też austriacka posłanka – Gudrun Kugler, a także dyrektor Leo Initiative for Social Research of Catholic University w Waszyngtonie – ks. dr Paul Sullins. W konferencji uczestniczyli także: specjalistka ds. zdrowia publicznego i członek Scottish Family Party – Diane Horsley, litewski socjolog i politolog - dr. Andrius Švarplys, dyrektor ds. rozwoju Instytutu Ladislava Hanusa i organizator Szczytu Konserwatywnego na Słowacji – Marek Novák, analitycy Centrum Praw Podstawowych z Węgier – Anna Lakó i Dénes András Nagy oraz czeskiego Sojuszu dla Rodziny -Mikuláš Tomáš Misterka, a także dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris – Weronika Przebierała. Przedstawicielka Instytutu w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę publiczności na konsekwencje wynikające z reinterpretacji postanowień traktatowych, której podstawą jest założenie, że przepisy prawa zmieniają znaczenie zgodnie z ewoluującymi poglądami społeczeństwa.

Konferencja zakończyła się przyjęciem wspólnej deklaracji. Sygnatariusze wyrazili w niej przywiązanie do małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Podkreślili, że „orientacje seksualne i tożsamości gender, formy życia społecznego lub oparte na nich indywidualne praktyki wyrażania siebie, nie mogą być utożsamiane z naturalnymi konstytucyjnymi prawami człowieka”.

W deklaracji sprzeciwiono się również naruszaniu konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz seksualizacji dzieci w szkołach. Sygnatariusze zauważyli także, że ideologia gender „jest fałszywa i prowadzi społeczeństwa i państwa w ślepy zaułek” oraz że „należy się jej przeciwstawiać we wszystkich obszarach państwa: prawie, polityce, systemie edukacji, przestrzeni publicznej”. Zaznaczyli również, że do walki z zagrożeniami wobec rodzin konieczne jest „zmobilizowanie do wspólnej pracy wszystkich postępowych sił społecznych i politycznych, organizacji religijnych i rodzinnych oraz wspólnot obywatelskich w każdym państwie europejskim i na arenie międzynarodowej”.

CAŁOŚĆ DEKLARACJI – LINK

 

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej